Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Echipa UVT a câștigat competiția „UNITA PhD International Talent Challenge” (2023/2024), în cadrul ariei ştiinţifice „Economie circulară”

Avem bucuria de a anunța succesul obținut de echipa care a reprezentat Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul competiţiei „UNITA PhD International Talent Challenge” 2023/2024. În cadrul ariei ştiinţifice „Economie circulară”, echipa UVT a fost declarată câştigătoare a competiţiei prin proiectul intitulat „The Transition from Linear to Circular Economy in the Făget Area through Industrial Symbiosis”.

Echipa UVT a fost formată din: Alexandra Burdulea (drd. Drept, an IV), Paul Handro (drd., Finanţe, an II), Amelia Laura Mariș (drd., Geografie, an I) şi Elena-Alexandra Sinoi (drd., Finanţe, an I). Mentoratul echipei a fost asigurat de cercetătoarea  Ştefana Maria Dima, CSII, dr., Habil., East European Center for Research in Economics and Business (ECREB), din cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor UVT.

Proiectul acestei echipe are ca obiectiv fundamental elaborarea unui plan de acțiune pentru crearea unei rețele de simbioză industrială bazată pe principiile economiei circulare. Scopul său aplicativ este acela de a stimula revitalizarea economică a zonei Făget (România) prin crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea de noi afaceri sau extinderea celor existente, prin creşterea rezilienţei mecanismelor, sistemelor şi proceselor economice la nivel comunitar şi a coeziunii sociale.

În plus, această rețea de simbioză industrială valorifică contextul geografic și socio-economic al Făgetului, permiţând transformarea deșeurilor provenite din activitățile agricole, forestiere și industriale în inputuri valoroase pentru alte procese. Se realizează astfel minimizarea consumului de materii prime şi alinierea la obiectivele urmărite pe plan internaţional vizând dezvoltarea durabilă, bunăstarea umană şi prezervarea ecosistemelor.

Datorită specificului regiunii analizate, modelul propus de echipa UVT poate fi replicat în alte regiuni ale țării noastre, dar și în alte state UE care se confruntă cu provocări similare. De asemenea, în cadrul aceleiași competiții, pentru domeniile „Patrimoniu Cultural” și „Energii Regenerabile” au concurat cu succes alte două echipe UVT, cu proiecte înscrise acestor două domenii prioritare UNITA, ocupând locul al II-lea.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Felicit echipele şi mentorii UVT pentru activitatea intensă desfăşurată în ultimele opt luni şi, mai ales, pentru că proiectele pe care aceștia le-au creat reflectă spiritul alianței europene UNITA în cadrul universităţii noastre, fiind o ilustrare foarte bună a faptului că un domeniu nou de interes poate fi abordat cu seriozitate şi dedicare la cel mai înalt nivel.

Premiul câștigat de echipa UVT  în cadrul ariei ştiinţifice „Economie circulară” are valoarea de 5000 de Euro, competiția „UNITA PhD International Talent Challenge” 2023/2024 fiind organizată sub umbrela proiectului „Re-UNITA” – coordonat de conf. univ. dr. Cătălina Ancuța- deschisă doctorandelor și doctoranzilor din cele șase universități fondatoare ale alianței UNITA. Proiectul Re-UNITA face parte din constelația de proiecte ale alianței și vizează dezvoltarea politicilor de cercetare ale acesteia, dar și dezvoltarea de acțiuni privind consolidarea unei comunități de cercetare în domeniile prioritare ale alianței.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share