01/08/2021

Elementele de cultură și tradițiile populare crează punți de legătură între generații

Chiar dacă, în ziua de azi, tradițiile și obiceiurile pe care străbunii noștri le respectau cu strictețe au cam fost date uitării, există câteva locuri pe meleagurile românești în care, urme ale vieții tradiționale românești, în cel mai curat stil, sunt păstrate cu sfințenie, ca testament pentru secolele ce vor veni.
Un astfel de loc este  în VALEA JIULUI, iar aici se organizează la zile de sărbătoare, tradiționalele nedei.
Astăzi, comunitatea din SLĂTINIOARA  Petroșaniului, a fost în sărbătoare.
I-am văzut din nou la oale pe bărbații care au gătit bucate tradiționale:  varză, tocană de oaie și păsat.
La vechea școală, aici unde Lucreția Mălinesc și Petru Gălățan au adunat și expus obiecte vechi, care sunt o adevărată comoară, identitatea neamului românesc.
Le-au fost alături oficialități locale, părintele care a sfințit bucatele, ce au fost împățite mai apoi, participanților.
Trebuie să trăim această simbioză între sacru şi profan, între cult şi cultură.
Prin redescoperirea datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti ni se arată că omul are o chemare sacră. Interesul oamenilor s-a îndreptat în ultimii ani spre obiceiurile folclorice. Fenomenul acesta se datorează încărcăturii valorice pe care le au obiceiurile, precum si interesului omului pentru ele.
Obiceiurile sunt, fără îndoială, pitorești manifestări folclorice, mari spectacole.
Ele cuprind semnificații profunde asupra omului și relatiilor lui cu natura, cu lumea înconjuratoare.
Astfel, obiceiurile prezintă viața socială, diverse aspecte ale rînduielii ei, ele dezvăluie toate calitățile și defectele unei națiuni datorită caracterului sau conservator și datorită posibilităților de adaptare la diferite vitregii ale vremii.
În cultura românească obiceiurile, în totalitatea lor, cele pe care folcloriștii le-au numit calendaristice sau de peste an, împreună cu cele ale vieții de familie formează un sistem interrelațional, un sistem corelat cu viața omului.
Sistemul este corelat la normele care organizeaza această viață la regulile de conviețuire socială, la regulile după care, omul își organizează, prin munca, raporturile lui cu natura.
Acest sistem de reguli asigură buna rânduire a societății.
Obiceiurile formează un mecanism activ al vieții sociale, un mecanism creator și păstrator de ordine, un mecanism creator de cultură.
Izvorâte din experienţă şi înţelepciune de viaţă, din bucurie şi din durere, din năzuinţele şi dorurile românului, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură şi tradiţiile populare, creează punţi de legătură între generaţii.
Tradiţiile, obiceiurile, portul popular şi folclorul sunt comori inestimabile care definesc un popor, făcâdu-l unic, statornic, nemuritor….
Distribuie acest articol Oficial Media
Share