20/10/2020

Exporturile, cât și importurile din anul 2019 în scădere față de anul 2018

ÎN PERIOADA 1.I-30.XI.2019, ATÂT EXPORTURILE, CÂT  ŞI IMPORTURILE AU SCĂZUT, COMPARATIV CU PERIOADA 1.I-30.XI.2018 CU 2,7% ŞI RESPECTIV CU 2,1%.

  • În perioada 1.I-30.XI.2019, în judeţul Dâmboviţa, conform estimărilor INS, exporturile FOB au însumat 620749 mii euro, iar importurile CIF au însumat 619399 mii euro.
  • Comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, în perioada 1.I-30.XI.2019, exporturile au scăzut cu 2,7%, iar importurile cu 2,1%.
  • Excedentul balanţei comerciale (FOB /CIF) a fost în perioada 1.I-30.XI.2019 de 1350 mii euro, în timp ce în perioada 1.I-30.XI.2018 s-a înregistrat un excedent de 5092 mii euro.

Exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF  în perioada noiembrie 2018 – noiembrie 2019

În perioada 1.I-30.XI.2019, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini, aparate şi echipamente electrice (44,8% la export şi 31,6% la import) şi metale comune şi articole din acestea (31,2% la export şi 27,7% la import).

Structura comerţului internaţional de bunuri, pe grupe de produse, în perioada 1.I – 30.XI. 2019

Exporturi FOB

    Importuri CIF

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share