Județul Hunedoara devine județ pilot privind înființarea Unității de Implementare a Priorităților (Delivery Unit) la nivel local

Asociația Pur și Simplu Verde, condusă de Ioana Petrescu, va sprijini Consiliul Județean Hunedoara să își creeze o Unitate de Implementare a Priorităților (Delivery Unit).
Timp de trei zile, echipa de experți condusă de Ioana Petrescu este prezentă la Consiliul Județean Hunedoara pentru a discuta cu principalii actori implicați în programele de dezvoltare a județului, dar și cu specialiștii instituției care vor fi cooptați în Delivery Unit.
“Suntem într-un moment important, în care acțiunile pe care le facem astăzi decid viitorul de mâine. Iar acest “mâine” nu înseamnă anul următor sau următorii cinci. Viitorii 30 de ani vor depinde de capacitatea noastră de a cărmui corect județul în tranziția energetică, în vederea atenuării consecințelor Pactului Ecologic European prin fructificarea la maximum a Mecanismului de Tranziție Justă, de punere în aplicare a acestuia. Ne confruntăm cu problemele cauzate de declinul industriilor tradiționale (minerit, siderurgie, energetică), declinul demografic, fenomenul de migrare, în paralel cu nevoia stringentă de digitalizare. Trebuie să gândim strategic, să acționăm rapid, să știm exact ce merge și ce nu, să reparăm și să construim durabil. Din această nevoie s-a născut Unitatea de Implementare a Priorităților. Să livrăm politici publice realmente benefice pentru oameni, iar obiectivul general este ca, la orizontul anului 2030, Hunedoara să devină un județ cu o economie diversificată, competitivă pe plan regional, care oferă hunedorenilor o calitate ridicată a vieții”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara.
Reprezentații asociației s-au întâlnit  și cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Ion Bădin, și cu responsabilii care au sarcina de a implementa acest proiect. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte ce țin de mecanismele și sursele de finanțare destinate proiectelor privind tranziția energetică a județului (Pactul Ecologic European, Mecanismul pentru o Tranziție Justă etc).
“Delivery Unit-urile sunt structuri mici, concentrate, task-force-uri, dacă vreți, și sunt formate din experți seniori pe domeniile considerate prioritare.
Scopul lor este identificarea priorităților în implementarea politicilor publice, a problemelor de aplicare și, mai cu seamă, găsirea soluțiilor de deblocare pentru livrarea politicilor publice coerente. Hunedoara, alături de Gorj, este principalul exploatator de cărbune, iar 90% din forța de muncă minieră la nivelul întregii țări
este concentrată în aceste două județe. Pe de altă parte, România ar trebui să își propună renunțarea la arderea cărbunelui pentru producerea electricității până în 2030, iar pentru un județ cu specificul Hunedoarei, acest lucru însemnă că tranziția lor la economia verde va fi una destul de riguroasă. Nu e loc de erori sau amânări. Comisia Europeană e fermă în obiectivele sale, dar nu cere fără ajutor. Hunedoara e în poziția de a atrage fonduri europene importante care să o ajute în această tranziție energetică. Trebuie doar canalizată și sprijinită în demersul său”, a explicat Ioana Petrescu, președinte Pur și Simplu Verde.
 Unitatea de Implementare a Priorităților (Delivery Unit) se va afla în directa coordonare a președintelui CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.
Proiectul Delivery Unit Hunedoara este finanțat de Enel, lider mondial în dezvoltarea energiei regenerabile, cu 47% din producţia de electricitate provenită
din surse cu emisii zero. “Suntem bucuroși să putem finanța astfel de inițiative. Hunedoara este un județ cu potențial mare, dar cu o puternică dependență de combustibilii fosili și deși de procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, tranziția lor energetică va influența viața socială și economică a județului, iar pârghiile de sprijinire a populației și afacerilor din județ trebuie să meargă în paralel cu această traznziție”, a declarat Alessio Menegazzo, director de Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România. Conceptul Delivery Unit a fost implementat prima dată de autoritățile din Marea Britanie, prin crearea unei astfel de unități la nivelul Cancelariei Prim-ministrului britanic din anii 2000. În ultimii 20 de ani, însă, modelul a fost reprodus la nivelul Guvernelor, ministerelor, administrațiilor prezidențiale și la nivelul autorităților locale, pe tot globul. Pactul Ecologic European (European Green Deal) (2019) stabilește demersurile pe care Comisia Europeană le are în vedere în scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică (2050). Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului 2050, Comisia Europeană a propus, în 2020 un plan cuprinzător pentru creșterea obiectivului 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu cel puțin 55% față de nivelul din 1990. Creșterea țintei 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE va implica revizuirea legislației relevante cu scopul de a atinge noul obiectiv precum și neutralitatea climatică în 2050. Mecanismul se va concentra asupra regiunilor și a sectoarelor celor mai afectate de tranziție, deoarece acestea depind de combustibilii fosili sau de procese cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Acesta va beneficia de finanțare atât din partea bugetului UE, cât și din partea grupului Băncii Europene de Investiții, pentru a mobiliza resursele private și publice necesare. Mecanismul vine în completarea contribuției substanțiale a bugetului UE, inclusiv prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European Plus.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share