Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

LA DAS TIMIȘOARA se merge pe principiul „e bine și așa” – „bine că nu e mai rău”!

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, denumită în continuare Convenția, a fost ratificată de România prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare. Convenția este primul standard de drept internațional care recunoaște și promovează dreptul fundamental la viață independentă, în mod egal cu celelalte persoane, al persoanelor cu dizabilități, nu numai prin abilitatea de a desfășura activități pe cont propriu ci, în primul rând, ca
libertatea de a decide și a-și controla toate aspectele vieții. Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022– 20271 , denumită în continuare Strategia 2022-2027, asigură implementarea Convenției în România și, implicit, cadrul național pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi. Astfel, Strategia 022-2027 incumbă recunoașterea faptului că respectarea dreptului la viață independentă necesită, printre altele, schimbări structurale precum dezinstituționalizarea în toate formele sale. Conștiența intensificării reformei în cadrul sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități a determinat asumarea procesului dezinstituționalizării în Programul de guvernare 2021-2024 al Coaliției pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate, în sensul restructurării centrelor de capacitate mare și asigurării integrării în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea unor servicii adaptate nevoilor lor și familiilor care le îngrijesc.  Dezbaterea publică care avut loc la DAS Timișoara a dezvăluit unele fapte, care ar trebui să le dea de gândit unor organe de control, iar în urma celor  peste două ore de discuții, care au încins atmosfera,  directoarea Emese Esztero  afost  acuzată că mărește organigrama,  fără a discuta cu angajații, pentru a aduce pilele  de la partid. 52% din bugetul actual al DASTM se duce pe salarii, înainte de suplimentarea organigramei.  Directoarea  Emese Esztero părea pierdută total când i s-au pus întrebări și despre numărul total al angajților. Au intervenit la dezbatere și alte asistente personale,  care au  ridicat problema că nu există centre unde pot lăsa persoanele în îngrijire dacă vor să-și concediu (asistenții sunt angajați cu contract) sau că nu există condiții bune în centre, nu sunt bani pentru detergenți, pentru medicamente, există nereguli în ceea ce privește salarizarea, 90 de oameni au câștigat un concurs și nici până în ziua de astăzi, nu și-au câștigat drepturile salariale.

”Personalul din centre strânge bani ca să asigure materialele igienico-sanitare și atunci cand merg către executivul DAS-ului, executivul le spune ”mergeți și căutați sponsorizări!’. Eu zic că este un lucru destul de grav” a spus în plenul  dezbaterii consilierul liberal Adrian Lulciuc. Și totuși, schema de personal crește de la 375 la 414 angajați, pentru îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în cele trei proiecte europene, care sunt în derulare. Este vorba despre Centrul de Zi pentru Adulţi cu Dizabilităţi, unde vor fi 41 de locuri, Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor, unde se vor înfiinţa 50 de locuri şi Complexul de Servicii Sociale Kuntz, unde va funcţiona un centru de zi pentru copii şi un centru de asistenţă comunitară, care va deservi 105 de beneficiari, în total. În acest sens am adresat DAS Timișoara, mai multe întrebări  pe Legea 544, prin care am dorit să aflăm, mai multe răspunsuri. Bugetul DAS TM propus și aprobat pe anul 2023  se ridică la  196.536.022 lei, din care, așa cum menționam și mai sus, 52% se duce pe salarii, la data de 15.03 2023 la nivelul DAS Tm existau un număr de 878 de asistenți personali angajați cu CIM, iar în evidențe existau 2014 persoane încadrate în grad de handicap grav, cu  asistent personal, beneficiare de indemnizație lunară.  Discuții aprinse au fost și  în ceea ce privește salarizarea asistenților. Foarte interesant că,  atunci când vine vorba de a da bine, tot timpul se face comparație cu alte localități,  care nu dau acele drepturi. Dna directoare face comparație între Cluj Napoca  și Timișoara când vine vorba de nr de AP angajați. Cluj Napoca are mai puțini decât Timișoara. De ce nu se compară cu localitățile care au mai mulți? Aceeași abordare este și legată și  de drepturile salariale!

De ce DAS Timișoara nu se compară cu orașele care calculează corect și se compară cu cele care nu o fac? Ni se spune să fim mulțumiți că primim și salariul ăsta și că ni s-a acordat sporul de 15% pentru condiții de muncă vătămătoare și voucherele de vacanță, că alte orașe nu au aprobat… păi,  sunt drepturile noastre pe care le-am obținut sub conducerea d-nei dir.  Surducan prin demersurile ce le-am făcut încă din 2018 către DAS Timișoara, primarie (Ordonator Principal de Credite), prefectura, tot ceea ce  înseamnă  instituții și ministere implicate și prin protest. Deci, se merge pe principiul „e bine și așa” „bine că nu e mai rau”! Sincer, uneori, sună a amenințare pozitivă” a  ținut să precizeze unul dintre asistenții personali.  O altă situație întâlnită la DAS TM  este  legat de coeficientul de ierarhizare și neaplicarea lui. Este un drept încălcat,  aplicabil de la 01.01.2023, așa cum sunt prevederile legale. ”În timpul dezbaterii nu s-a dat nici un răspuns, iar după dezbatere mi s-a explicat că este aplicat la salariul de 2550 lei. Lucru total greșit, imposibil matematic și neadevărat! Dacă ar fi așa,  ar trebui să se regăsească în salarie de bază ale AP! Coeficientul de ierarhizare trebuie aplicat la salariul de la gr 0 de anul acesta. Dar și așa cum spun ei, să fie aplicat la salariul de la gr 0 de anul trecut,  tot nu se regăsește nici în salariul de anul trecut,  nici în salariu de anul asta. Să vorbim puțin  și de  plata indemnizației de însoțitor la care are dreptul  persoana cu handicap,  până la angajarea asistentului personal. Aceasta nu se face! De ce? Pentru că indemnizația de însoțitor, nu se dă din oficiu,  iar dacă se optează pentru angajarea unui asistent personal,  nu ți se acordă indemnizația de însoțitor, în cerere sunt două  opțiuni din care, poți să alegi doar una”, acuză asistenții personali.

 

 Conform Art 39 alin (1) L448/2006 încheiere CIM la 30 zile de la data depunerii cererii,  lucru care nu se respectă, la DAS TM. 

Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.Procedura de angajare depășește cele 30 de zile, perioadă în care,  persoana cu handicap nu primește indemnizația de însoțitor.  Legat de CIM pe perioada de 1-2 ani în cazul asistenților personali  ce îngrijesc copiii,  care au certificat de handicap  până la 18 ani și în cazul pensionarilor care îngrijesc persoanele cu handicap, cu certificat  de handicap  definitiv, este un abuz. În aceste cazuri CIM trebuie să fie pe perioadă nedeterminată. În filmare nu se vede reacția asistenților personali care au fost în sala de dezbateri  și care sunt în aceasta situație. Oamenii erau cu contractele de muncă în mână, ce erau pe perioadă determinată de 1-2 ani,  iar conducerea spunea că nu este adevărat!?!????

În plenul dezbaterilor directorul economic a făcut și unele afirmații, care i-au pus pe jar pe asistenții personali, cum că, aceștia au salarii de bază care ajung la 3900 de lei. ”Total neadevărat, au acuzat asistenții personali prezenți la dezbatere. Nu este așa!!!  Gr 5 are salariul de bază maxim și este de 3161 lei. Unde este diferența? După ce s-a terminat dezbaterea au sărit câteva doamne de la DAS,  să ne arate actele și să ne spună că „dl director nu este informat, el face buget și nu salariile”.

”Nu cred ca  directorul  nu știe sau ca nu este informat. Ba știe foarte bine, care sunt salariile de bază pentru fiecare funcție și fiecare cheltuială pentru care,  el trebuie să facă bugetul  instituției” au mai  spus asistenții personali.

Unde este diferența? Vorbim de o diferență de 739 lei pe angajat. Cu „economia” de la 14 angajați este asigurat un salariul de 10.000 lei pe o lună. Cu economia de la 210 angajați se asigură 15 salarii de 10.000 lei . Iar restul economiei ce se face din salariile AP se duc,  unde?! Pe sporuri și prime,  ce se adăugă celor 15 salarii de 10.000? Așa cum cei de la centrul de zi spuneau ”că aceste salarii ar asigura bugetul lor pe cinci  ani”  putem  completa informația și spunem, că ar asigura locurile de muncă a cel puțin 400 de AP în plus, față de cei prevăzuți în organigramă  și a cel puțin 50 de asistenți sociali în plus,  față de cei prevăzuți în organigramă, oameni cu care poți asigura servicii reale,  care ajung fizic la încă 400 de persoane cu dizabilități. În total ar fi 900+400= 1300 de persoane cu dizabilități care ar beneficia direct de serviciile Asistentului Personal. Dacă există impresia că AP păstrează salariul pentru el, aceasta  este total  greșită! Asistentul personal, de regulă,  face parte din familie  și întreține persoana cu dizabilități,  pentru că,  în majoritatea cazurilor aceștia nu au venituri,  iar AP îl ține cu totul, în timp de  ce statul român și instituțiile sabilitate, nu o fac: casa, masă, mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte, doctori, medicamente, aparatură asistivă, terapii etc.   Da! Toate! Pentru că toate aceste nevoi… costă!

Iar dacă o luăm așa, putem spune că,  Asistentul Personal face mult voluntariat. Dar, dacă nu o face el,  care este din familie, cine? Poate doar dacă, Persoana cu Handicap, ce cuvânt urât și neschimbat de atâția ani de zile,  ajunge la o mănăstire, se mai întâmplă să fie îngrijit și  este respectat ca om, că,  dacă ajunge într-un centru rezidențial, cine mai are încredere, în acestea,  când știm cu toții, de la TV și de la colegii din presă,  în ce condiții trăiesc și ce abuzuri s-au făcut acolo, iar de răspuns în fața legii,  nu a făcut-o nimeni, până acum, pentru că,  în spatele multor asemenea așezăminte, stau oameni politici,  ori alți protejați, care „ învârt banii publici sau europeni” .

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share