Modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015, măsuri în domeniul pensiilor militare de stat

 Deputatul Dumitru Lupescu, președinte USR Dâmbovița, informează că în data de 28 iulie, de la ora 12:00, pe ordinea de zi a Comisiei pentru aparare a Camerei Deputaților, se afla in dezbatere și Proiectul de lege 199/2020.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015, precum şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat, intervențiile legislative vizând includerea unor dispoziții cu privire la recalcularea tuturor pensiilor militare potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, polițiștilor şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul poliției penitenciare, aplicabile la data de 01.01.2022, în condiții identice/echivalente de funcție şi grad militar/profesional, sporuri, indemnizații şi alte drepturi salariale, precum şi aplicării unui indice de corecție la cuantumul brut al pensiei militare de stat cuvenite sau aflate în plată la 31.12.2019, raportat la data deschiderii dreptului la pensie

Este necesară punerea în acord a pozițiilor comisiilor sesizate pe fond:
• Comisia pentru apărare a dezbătut proiectul în data de 14 iulie și votat un raport preliminar de adoptare cu amendamentele agreate de ministere și servicii
• Comisia pentru muncă a dezbătut proiectul în data de 22 iulie și a votat un raport preliminar de adoptare, care include și un amendament al deputatului Dumitru Lupescu, care prevede:

,,La articolul 55, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin.(1 indice 2), cu următorul cuprins:
„(12) De o pensie de urmaş egală cu baza de calcul prevăzută la art.28, dacă optează pentru aceasta, pot beneficia şi urmaşii militarilor, politiştilor ori poliţiştilor de penitenciare, în retragere.”

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share