Municipiul Târgoviște alege integritatea, proiect pentru prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale

Astăzi, la sediul Primăriei Târgoviște a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Municipiul Târgoviște alege integritatea”, un program menit să prevină corupția in cadrul administrației locale și a instituțiilor publice. Astfel, pe durata celor 12 luni de implementare, se va urmări creșterea competențelor personalului, dar și aleșilor locali cu privire la faptele de corpuție, precum și modul în care acestea afectează dezvoltarea comunității locale.

”Va exista și o platformă digitală anticorupție care se va implementa în cadrul aplicației Târgoviște City App. Este o aplicație utilă, se poate interacționa foarte ușor și cetățenii pot sesiza anumite probleme. Personalul din cadrul administrației publice locale, dar și aleșii locali vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combatererii corupției, transparenței, eticii și integrității. Toate acestea se materializează într-o ofertă transparentă a administrației publice locale. Ne dorim cu toții o administrație locală mai aproape de cetățeni, de problemele pe care le au și care este receptivă la diferitele semnale care vin din rândul comunității locale, pentru că scopul unei administrații publice locale, este acela de a oferi servicii de calitate, inclusiv în condiții de transparență decizională, de prevenire și combatere a corupției. Este pentru prima dată când se implementează un astfel de proiect la nivelul municipiului Târgoviște și el va avea un impact destul de mare cu privire la conștientizarea riscurilor care țin de corupție. Prevenirea corpuției reprezintă un deziderat care este îmbrățisat de toată lumea”, a precizat Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște.

Date tehnice:

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgoviște, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectulului Municipiul Târgoviște alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/cod MySMIS2014 152159. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

 Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
  • O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
  • O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

 

 Rezultate așteptate:

 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

 Durata de implementare este de 12 de luni, începând cu data de 18.11.2021

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

 • 396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;
 • 895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.291,68 lei.

Date de contact:

Municipiul Târgoviște

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,

Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share