PNRR sprijină dezvoltarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană

Măsura de investiții 3 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin Pilonul I. Tranziția verde, sprijină dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

Obiectivul măsurii de investiții I.3 din cadrul PNRR este de a contribui la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în centrale de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.

Soluțiile tehnice propuse în proiect asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) și sunt flexibile, în ceea ce privește utilizarea acestora pe durata de viață economică a investițiilor.

De asemenea, proiectul trebuie să propună implementarea/achiziţionarea de tehnologii cu niveluri ridicate de performanță de mediu în sectorul energetic (inclusiv în ceea ce privește eficienţa globală  a acestora), prin specificațiile tehnice expuse în studiul de fezabilitate.

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este de 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

Diferența până la valoarea totală a proiectului trebuie să fie acoperită de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși 50.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare/proiectului de investiții.

Solicitanții eligibili în cadrul Ghidului solicitantului (conform codului CAEN eligibil precizat la secțiunea 2.1 din ghid), sunt:

  • Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană.
  • Unități administrativ-teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare.

Durata maximă de implementare a proiectului este de 3 ani de la semnarea contractului de finanțare și nu trebuie să depășească data de 30.06.2026.

Pe lângă măsura de investiții I.3, Planului Național de Redresare și Reziliență își propune (prin măsura de investiții I.1) să sprijine și investițiile în dezvoltarea noilor capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile prin utilizarea de panouri fotovoltaice și centrale eoliene.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share