Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Senatul a votat o lege vitală pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Senatul a votat, azi, o lege vitală pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale care au nevoie urgentă de măsuri de ocrotire graduale și temporare, adaptate nevoilor lor.

Sunt convinsă că această lege va face nu doar dreptate, ci mult bine persoanelor beneficiare. Le va ajuta să își exprime personalitatea, dorințele și preferințele, să-și manifeste autonomia, să fie active în societate, să aibă condiții de viață mai bune și o bunăstare morală și materială.

Legea este profund reformatoare și modernă, dar o lege, fie ea chiar una bună, nu poate schimba mentalități. După lege, următoarea reformă trebuie să privească reforma instituțiilor cu atribuții privind persoanele cu dizabilități, ca proceduri și mentalitate.

Legea stabilește, în premieră, un sistem nou de ocrotire care se desparte definitiv de regimul juridic învechit al măsurii punerii sub interdicție judecătorească, declarat neconstituțional de CCR încă din 2020. Ani de-a rândul, zeci de mii de persoane cu probleme fizice sau mintale au fost puse sub interdicție judecătorească, la grămadă, pe termen nelimitat, în baza unei legi nedrepte care a nesocotit demnitatea lor, voința sau preferințele lor ori gradul redus al dizabilității de care sufereau.

Legea adoptată de Senat, ca primă cameră, stabilește un mecanism nou de ocrotire a drepturilor civile, care răspunde exigențelor CCR, precum și standardelor internaționale în materia protecției persoanelor cu dizabilități. Proiectul inițiat de Ministerul Justiției a fost dezbătut pe larg în Comisia Juridică împreună cu societatea civilă, inclusiv cu părinții și rudele unor minori sau majori cu dizabilități, precum și cu reprezentanții CSM, fiind preluate mai multe propuneri de amendamente formulate de aceștia.

Când va intra în vigoare legea, majorii care au nevoie de ocrotire vor putea beneficia de următoarele măsuri de ocrotire graduale:

-cei cu dizabilități intelectuale sau psihosociale ușoare vor putea solicita notarului public, numirea unui asistent pe o durată de cel mult 2 ani, pentru a-i sprijini în viața de zi cu zi, fără a face acte în numele lor.

-persoanele care suferă de o deteriorare parțială a facultăților mintale vor beneficia de măsura consilierii judiciare dispuse pe o perioadă de maxim 3 ani pentru a fi consiliate în mod continuu de un tutore;

-persoanele care suferă de o deteriorare totală sau după caz, permanentă, a facultăților mintale vor beneficia de măsura tutelei speciale dispuse pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe maxim 10 ani;

-curatela rămâne măsura de ocrotire de care pot beneficia persoanele capabile dar care din pricina bolii, a bătrâneții sau a unei infirmități fizice nu pot să-și apere singure interesele.

Prin măsura asistării majorului cu dizabilități ușoare la încheierea unor acte juridice, România introduce, în premieră, cadrul legal pentru decizia asistată (“supported decision-making”) folosită cu mult succes alte țări.

Măsurile de ocrotire se vor institui gradual, în funcție de gradul de afectare a persoanei.

În Comisia Juridică, ca senator PNL, am susținut următoarele amendamente care să ofere garanții sporite persoanelor ocrotite:

-am lăsat instanței posibilitatea de a lărgi sfera actelor juridice pe care le pot face persoanele ocrotite, singure sau cu încuviințarea ocrotitorului, inclusiv cu privire la dreptul de a munci, de folosi propriile venituri, de a avea activități artistice, de a lua decizii în materia moștenirii

-s-a recunoscut dreptul unui părinte ocrotit prin consiliere judiciară de a continua exercitarea autorității părintești, dacă instanța dispune astfel în interesul copilului.

-orice părinte, chiar cu dizabilități medii, își păstrează dreptul de a veghea la creşterea şi educarea copilului său, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia, dacă are discernământ.

În premieră legislativă, s-a recunoscut dreptul oricărei persoane cu capacitate de exercițiu deplină de a da un mandat de ocrotire unui apropiat pentru situația în care ar ajunge să nu mai poată să se îngrijească de persoana sa ori să își administreze bunurile.

La cererea rudelor care îngrijesc persoane cu dizabilități, am extins dreptul de a da mandat de ocrotire și la majorii care beneficiază de consiliere judiciară cu încuviințarea ocrotitorului legal, precum și la părinții și bunicii care azi îngrijesc, ca tutori, minori sau majori cu dizabilități grave, pentru situația în care ei înșiși ar predeceda copiilor ocrotiți sau nu ar mai putea îndeplini sarcina tutelei din cauza vârstei înaintate.

Persoana ocrotită va fi îngrijită prioritar la locuința sa ori într-un serviciu social de tip rezidențial și numai în ultimă instanță într-o instituție a statului, acordul soțului fiind necesar.

Proiectul merge la Camera Deputaților, care este cameră decizională.

Comunicat de presă PNL

Distribuie acest articol Oficial Media
Share