Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Protest pe 25 octombrie la București: ”Jos ipocrizia politică – Miting pentru justiție socială”

INDIFERENȚA GUVERNANȚILOR, INFLAȚIA ȘI SPECULA NE SUFOCĂ ZI DE ZI JOS IPOCRIZIA POLITICĂ! MITINGUL PENTRU JUSTIȚIE SOCIALĂ

Marți, 25 octombrie 2022, orele 10.00 – 13.30

Piața Victoriei, București

 Ceferiștii, silvicultorii, agricultorii, minerii, militarii, polițiștii, lucrătorii tesa şi BBC din sănătate, personalul aeroportuar și toate celelalte “armate” solidare de lucrători nemulțumiți, se reunesc în fața Guvernului României într-o nouă “bătălie” pe frontul social pentru recâștigarea demnității, a drepturilor pierdute și pentru restabilirea justiției sociale!

Prețurile mari și inflația fac viața insuportabilă, iar prin nerespectarea și neaplicarea legilor care trebuiau să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă ale salariaților și pensionarilor, se zdruncină încrederea românilor în statul de drept și se pierde orice speranță de progres social în România – stat membru al Uniunii Europene.

În actualul context intern și internațional, când amenințarea militară și criza economico-financiară și identitară planează asupra tuturor statelor membre ale UE și NATO, federațiile sindicale și sindicatele membre ale CSN MERIDIAN au considerat că cea mai semnificativă zi pentru reluarea dialogului cu Guvernul României, început cu ocazia mitingului din 4 mai a.c., ar fi Ziua – simbol de 25 Octombrie, Ziua Armatei.

 MITINGUL organizat de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN de Ziua ARMATEI, în fața Guvernului României va da expresie următoarelor  

REVENDICĂRI GENERALE:

1.   Majorarea la 3200 de lei a salariului minim brut garantat în plată pentru toate categoriile socio-profesionale, începând cu 1 ianuarie 2023;

2.   Instituirea prin lege a unui sistem de indexare automată raportat la inflaţie, a salariilor, pensiilor şi a altor prestaţii sociale şi pentru menţinerea puterii de cumpărare a cetăţenilor, funcţie care ar putea fi asigurată de un Contract Colectiv de Muncă la Nivel Naţional;

3.   Respectarea contractelor colective de muncă și respectarea şi aplicarea integrală în forma promulgată a legilor adoptate de Parlamentul României:

                   Ø  Legea salarizării nr. 153/2017,

Ø  Legea privind Statutul Personalului Feroviar nr.195/07.09.2020,

Ø  Legea privind Statutul Personalului Silvic nr.234/09.12.2019,

Ø  Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015,

Ø  Legea privind industria națională de apărare nr. 232/2016,

Ø  Legea pensiilor civile nr. 127/2019.

 REVENDICĂRI SPECIFICE:

    TRANSPORTURI FEROVIARE

Urgentarea adoptării unei Hotărâri de Guvern cel mai târziu în noiembrie 2022, privind atribuirea directă a contractelor de servicii publice pentru perioada 11 decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători cu operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează obligaţiilor de serviciu public de interes naţional;

Contractul de servicii publice pentru SNTFC CFR Călători solicităm să cuprindă modernizarea tuturor locomotivelor şi vagoanelor SNTFC CFR Călători pe durata celor 10 ani de derulare a contractului, precum şi să cuprindă programe care să asigure creşterea calităţii condiţiilor de muncă ale angajaţilor şi a calităţii condiţiilor de călătorie ale pasagerilor, pe toată durata derulării contractului.

Solicităm investiţii în material rulant nou, finanţarea reparaţiilor materialului rulant, investiţii în resursele umane ale societăţii şi asigurarea unor condiţii de salarizare şi de muncă decente.

Suntem împotriva intenţiilor de destructurare a reţelei medicale a Spitalelor CFR din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, unităţi sanitare care asigură cu personal propriu specializat activitatea de asistenţă medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei, a circulaţiei feroviare şi a navigaţiei, unităţi sanitare care din considerente de ordin istoric, moral, social, financiar, juridic, patrimonial de o mare complexitate, trebuie să rămână în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

SILVICULTURĂ

Respingerea Planului de măsuri elaborat de Guvernul României privind Romsilva, care prevede: regionalizarea administrației silvice, reconfigurarea structurilor organizatorice ale Romsilva prin separarea activității de administrare și gestionare de activitatea de exploatare, precum și dublarea sau triplarea suprafețelor ocoalelor silvice;

Respingerea inițiativelor de reorganizare a activității de pază a pădurilor, de separare a activităților de producție din cadrul Romsilva și de separare a celor 22 de parcuri naționale și naturale, aflate în prezent în administrarea regiei. Aplicarea acestor măsuri va conduce la distrugerea pădurilor statului prin retragerea personalului silvic cu atribuții de pază, desființarea a mii de locuri de muncă de la Romsilva, precum și la punerea în pericol a aprovizionării populației cu lemn de foc;

Înființarea de către Guvern a unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri și luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri.

Consultarea partenerilor sociali la elaborarea, modificarea sau completarea actelor normative cu impact asupra sectorului silvic (Codul Silvic, HG nr. 229/2009 privind reorganizarea RNP-Romsilva, H.G. NR. 1074/2009 – Regulamentul de pază a pădurilor, etc);

    ARMATA ȘI INDUSTRIA DE APĂRARE

Aplicarea în integralitatea sa, în forma promulgată, a Legii 223/2015 și abrogarea amendamentelor aduse ulterior, prin OUG-uri Legii pensiilor militare de stat;

Amendarea Legii 168/2021, în sensul acordării echitabile a drepturilor de veteran tuturor militarilor și polițiștilor care au îndeplinit misiuni de luptă și în țară, nu numai în străinătate;

Scoaterea rezerviștilor și militarilor în retragere din sfera de competență a ministerelor Muncii, Finanțelor Publice și a comisiilor de muncă parlamentare, deoarece nu au avut contracte de muncă normată ci de prestare a activității la ordin, au avut contribuții, inclusiv la pensii, direct la bugetul de stat, au fost și sunt plătiți din cota rezervată “Apărării”,  conform Tratatului de aderare la NATO;

Modificarea, prin amendamente a prevederilor legilor 153/2017 si 127/2019, în sensul recunoașterii, prin salarizare și calculul pensiei, a obligațiilor, riscurilor și privațiunilor civililor angajați în structurile militare;

Renegocierea PNRR, cu scoaterea pensiilor militare de stat, definite drept ”ocupaționale”, din procentul prevăzut, de 9,4% din PIB, deoarece au alt statut juridic și altă sursă de finanțare;

Revizuirea OUG 130/2021 în sensul acordării sporului de 10% tuturor pensionarilor, civili și militari și neimpunerea la plata CASS a rezerviștilor și militarilor în retragere (indiferent de anul trecerii în rezervă) care, prin legile-statut, au asigurată gratuitatea actului medical, pentru ei și familiile lor, în policlinicile, spitalele și centrele de recuperare și tratament proprii;

Luarea de urgență a măsurilor necesare pregătirii economiei, populației și teritoriului pentru apărare; Crearea rezervelor naționale de hrană, echipamente, muniții, carburanți și medicamente pentru o perioada de minim 2 ani, conform normativelor europene.

Relansarea activității și investiții de urgență în Institutul Cantacuzino, Institutul de Cercetări Medico-Militare și în industria farmaceutică românească;

Actualizarea de urgenţă a Legii privind industria naţională de apărare nr.232/2016, actualizarea Strategiei naţionale privind apărarea teritoriului şi adoptarea unei Strategii naţionale pentru relansarea, reorganizarea, revitalizarea şi modernizarea industriei naţionale de apărare, în vederea protejării intereselor naţionale de apărare ale României, în actualul context geopolitic, fiind imperios necesare investiţii în industria de apărare şi reconsiderarea importanţei acestui domeniu strategic în contextul socio-economic şi geopolitic actual.
  AGRICULTURA

–       Ajutor de stat pentru fermierii afectați de secetă în 2022.

–   Măsuri de sprijin concrete pentru combaterea crizei energetice; adoptarea unor măsuri active pentru susținerea financiară a fermierilor români privind energia electrică și îngrășămintele pentru agricultură.

–       Funcţionare Casa Română de Comerţ Agroalimentar Casa Unirea în sprijinul fermierilor români;

–       Finanţarea programului antigrindină şi creşterea precipitaţiilor;

–       Implementarea programelor de combatere a schimbărilor climatice;

  JUSTIȚIA SOCIALĂ ÎN REGIUNILE MINIERE

Respectarea obligaţiilor Guvernului României privind tranziţia justă în zonele miniere carbonifere din România, Valea Jiului, Bazinul Olteniei;

Respectarea Protocolului încheiat la data de 20 septembrie 2022 între Ministerul Energiei și Sindicatul “MUNTELE”, reprezentativ la nivelul Complexului Energetic Hunedoara.
 

   DREPTATE PENTRU TESA

Eliminarea până la sfârşitul anului a tuturor inechităţilor privind salarizarea în sistemul de sănătate şi educaţie precum şi în alte domenii de activitate afectate;

Eliminarea inechităţilor şi redarea demnităţii personalului TESA BBC – biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar şi a personalului auxiliar – sanitar.

Introducerea personalului nedidactic în cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale ca şi personalul didactic şi didactic auxiliar, având în vedere faptul că îşi desfaşoară activitatea în cadrul aceloraşi unităţi de învăţământ.

 GOSPODĂRIREA APELOR

Tarifarea corectă a apei pentru a asigura sustenabilitatea economică și financiară a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor;

Scoaterea salariaților din Apele Române din grila de la Anexa VII – Legea salarizării nr. 153/2017 și implicit aprobarea unei noi grile de salarizare în funcție de specificul muncii de gospodărire a apelor, domeniu strategic marginalizat sistematic; 

Asigurarea plăților compensatorii pentru disponibilizări colective și individuale neimputabile salariaților;

Acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare până la 15% din salariul de bază la nivel maxim;

Acordarea sporului pentru lucrul în ture, pentru asigurarea continuităţii muncii în weekend;

Compensații pentru intervenție în situații de urgență, majorări pentru complexitatea muncii;

Respectarea condiţiilor de muncă conform Codului Muncii.

 
TRANSPORTURILE AERIENE

–      DREPTATE SOCIALĂ! Modificarea Legii 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România în sensul prevederilor noului COD AERIAN al României, prin introducerea în lege a tuturor categoriilor de personalul certificat de aerodrom; 

–      STOP ABUZURILOR FAȚĂ DE SALARIAȚI! Respectarea CODULUI MUNCII, Contractelor Colective de Muncă la nivel de unitate și Contractelor Individuale de Muncă la nivelul aeroporturilor din România;

 Ø  PLATA DREPTURILOR SALARIALE RESTANTE DIN 2021, CARE SE CUVIN SALARIAȚILOR DIN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI, ÎN TEMEIUL CCM ȘI CIM!

 –      STOP INGERINȚELOR POLITICE! Eliminarea interferenței politicului în administrarea și conducerea executivă a instituțiilor specializate de aviație civilă – aeroporturi, autorități cu atribuții tehnice de specialitate etc; numirea persoanelor din conducerile executive și CA pe criterii de expertiză profesională, nu pe criterii de afiliere politică;

 –      STABILITATEA ȘI PREDICTIBILITATEA DOMENIULUI AVIATIC!

Ø  Elaborarea unei strategii guvernamentale privind dezvoltarea aviației civile în România
Ø  Susținere guvernamentală concretă în implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii  Aeroportului Internațional Henri Coandă București
Ø  Susținere guvernamentală concretă în reoperaționalizarea Aeroportului Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu
Ø  Susținere guvernamentală concretă în adaptarea aeroporturilor la tehnologiile verzi – migrarea către un consum energetic verde
Ø  Susținere guvernamentală concretă în dezvoltarea integrată a transportului intermodal rutier – feroviar – aviatic, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București

 –      NIVEL DE TRAI DECENT! SALARIZAREA PERSONALULUI AEROPORTUAR SIMILAR CELUI DE PE AEROPORTURILE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ!

 

MITINGUL organizat de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN de Ziua ARMATEI, marţi, 25 octombrie 2022, între orele 10,00-13,30, în fața Guvernului României reprezintă manifestarea problemelor acumulate de către salariații din diverse sectoare de activitate, care vor să reamintească Guvernului României cât de importante sunt pentru ei aceste revendicări şi care, cer în faţa Guvernului României să fie ascultaţi cu responsabilitate și insistă în faţa Guvernului României să se concentreze pe priorităţile care sunt cu adevărat importante pentru România şi pentru cetăţenii ei.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share