Smart green industry- conferința la BUCUREȘTI

Sectorul pădure – lemn este o componentă esențială a economiei naționale, un motor al dezvoltării locale și un sprijin important al comunităților rurale din zonele cu resursă forestieră. Mai mult, sectorul deține un potențial unic de a contribui la atingerea țintelor de mediu stabilite prin Pactul Verde European.

Industriile bazate pe lemn contribuie cu 3,5% la formarea Produsul Intern Brut al României și reprezintă 16% din cifra de afaceri cumulată a tuturor ramurilor industriale din România. Sectorul menține peste 142.000 de locuri de muncă directe și contribuie la dezvoltarea comunităților care depind de pădure în unele dintre cele mai vulnerabile zone ale țării, unitățile de producție ale sectorului fiind considerate veritabile „fabrici de pâine”. Energia bazată pe resursa de lemn – energie termică preponderent – reprezintă peste 60% din energia regenerabilă produsă în România, de peste 5 ori mai mult decât energia electrică produsă actual din surse eoliene și solare. Biomasa forestieră este o resursă esențială pentru securitatea energetică a României – 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu ajutorul său, în principal ca lemn de foc. Lemnul este o resursă regenerabilă, cu impact ecologic redus în etapa de producție, biodegradabil și ușor de reciclat la finalul ciclului de viață (în alte produse sau în energie). Totodată, sectorul în ansamblul său contribuie în mod decisiv la sechestrarea carbonului în produsele obținute pe bază de lemn. Substituția materialelor neregenerabile prin produse din lemn (inclusiv în producția de energie sau construcții) are potențialul de a reduce suplimentar amprenta de carbon cu până la 50%.

”Împreună cu partenerii noștri de la Camera de Comerț și Industrie a României și reprezentanții companiilor din industriile bazate pe lemn, invităm reprezentanți de la vârful ministerelor de resort (Mediu, Agricultură, Economie, Energie, Fonduri Europene) să ia cuvântul în prima zi a conferinței pentru a ne prezenta viziunea și planurile pentru sector și să delege reprezentanți la nivelul conducerii tehnice a ministerelor pentru a participa activa la workshopurile ce vor avea loc în a doua zi. În centrul dezbaterilor– o strategie de dezvoltare a industriei lemnului, de valorificare superioară a resursei de lemn din pădurile gestionate durabil ale României, de susținere a creșterii economice inteligente în raport cu obiectivele pe linie de combatere a schimbărilor climatice”  au transmis organizatorii.

Programul evenimentului

Miercuri, 28 septembrie 2022: Smart Green Industry

 • 09:30 – Primirea participanților
 • 10:00 – Deschidere festivă
 • 10:15 – Prezentare PriceWaterhouseCoopers – Raport privind impactul industriilor bazate pe lemn
 • 10:30 – Studiu INCDS – Prolemn: Sectorul pădure-lemn în contextul schimbărilor climatice. Viziunea 2030 – 10 ținte pentru România
 • 10:45 – Prezentare – Strategia Forestieră Națională 2030
 • 11:00 – Viziune  și planuri pentru sector. Invităm să ia cuvântul reprezentanți ai Ministerelor relevante pentru sectorul pădure-lemn (Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Energiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor). În sală vor fi reprezentanți ai presei audio-vizuale și scrise, care vor avea oportunitatea de a adresa întrebări.
 • 12:30 – Prânz festiv

Joi, 29 septembrie 2022: Potențial verde pentru o industrie a viitorului – workshopuri tematice

 • 09:30 – Breakfast
 • 10:00 – Cum creștem potențialul verde al fondului forestier din România
  • Cum întărim legalitatea și trasabilitatea aprovizionării cu lemn
  • Cum extindem fondul forestier, suprafața împădurită a României și optimizarea structurii arboretelor pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor pădurilor
  • Cum creștem gradul de accesibilizare a pădurilor și mobilizarea sustenabilă a resursei de lemn
  • Prima punere pe piață a lemnului și Regulamentul UE 995/2010 (EUTR)
 • 11:30 – Lemnul este genial
  • Potențialul industriilor bazate pe lemn de a susține creșterea economică
  • Drumul lemnului: lanțuri valorice complexe – de la prelucrare primară, industria plăcilor, industria mobilei și construcțiilor, până la industria celulozei și hârtiei
  • Politici comerciale sustenabile pentru facilitarea accesului la resursa de lemn
 • 13:00 – Lunch – bufet finger foods
 • 13:30 – Biomasa, „regina energiilor regenerabile”
  • De la lemn de foc la eficiență energetică superioară
  • Potențialul de a susține securitatea energetică națională, reducerea costurilor și decarbonarea sistemului energetic național
  • Definiția și criteriile de sustenabilitate pentru toate tipurile de biomasă destinată producției de energie în mod durabil, energie care contribuie la combaterea sărăciei energetice la nivel național
 • 14:30 – Creștere economică, eficiență și securitate energetică
  • Cum valorificăm resursa de lemn pentru creștere economică, eficiență și securitate energetică, și adaptare inteligentă pentru mediu
  • Identificarea și armonizarea obiectivelor comerciale și strategice comune cu sectoarele adiacente
  • Fundamente pentru o strategie de dezvoltare industrială sectorială
  • Cadru legislativ reformat și politici comerciale sustenabile care să permită̆ informarea, implicarea și responsabilizarea actorilor din sectorul pădure-lemn
  • Cum îmbunătățim finanțarea sectorului
 • 16:00 – Închiderea festivităților

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share