Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Studenții integraliști, si nu numai, pot pleca în tabara

Tinerii cu rezultate deosebite la învățătură au posibilitatea de a pleca în tabară. In acest an Universitatea Valahia a primit 56 de locuri pentru studenţii cu rezultate deosebite, 12 locuri pentru cazurile sociale şi 10 locuri pentru Liga Studenţilor UVT.

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti sunt studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare, iar în cazul studenţilor înscrişi în anul I de școlarizare, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs 2013-2014), în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a. În cazul studenților cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

Perioada de depunere a cererilor, la secretariatele facultatilor sau prin fax (la numerele de fax ale facultatilor), este 12 – 20 mai (ora 14:00) 2014.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul instituției www.valahia.ro

Distribuie acest articol Oficial Media
Share