Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Timișenii, chemați să pună umărul la eficientizarea energetică a județului

Ancorat în realitățile momentului și conștient de provocările viitorului, CJ Timiș are în lucru, prin intermediul unui proiect european, strategia de eficiență energetică a județului, iar acum dorește feedback-ul timișenilor.

Ca urmare a recepționării versiunii inițiale a Strategiei de Eficiență Energetică a Județului Timiș, realizată în cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județul Timiș” cod SMIS 135760, contract de finanțare nr.479/08.05.2020, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, CJ Timiș supune consultării publice acest document. Cei interesați îl pot consulta pe pagina de internet www.cjtimis.ro, iar eventualele sugestii sau comentarii vor fi transmise la adresa de email dan.mircea@cjtimis.ro.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 08.05.2020, până la data finalizării 08.11.2021.

Scopul strategiei este de a asigura dezvoltarea energetică durabilă a județului Timiș, având la bază un document coerent și cuprinzător, care să fie susținut și adoptat de autoritățile publice locale din județ. Acesta identifică potențialul și consumul energetic al județului, zonele de interes pentru investiții în sectorul energetic și identificarea unor mecanisme financiare de finanțare adecvate.

Spre exemplu, în ceea ce privește energia electrică, în anul 2019 s-a înregistrat un consum aferent autorităților publice de 2.9 milioane MWh/an. Acest consum este aferent în proporție de 98,77% iluminatului public, restul cuprinzând clădirile publice. Aceste date arată faptul că principalul aspect pe care proiectele de eficientizare a consumului la nivelul UAT-urilor din județ trebuie să se focuseze este modernizarea sistemelor de iluminat public. Potențialul de economisire a energiei consumate, în funcție de tehnologia adoptată la modernizare (LED + telegestiune, senzori de mișcare) și de tehnologia actuală (becuri cu sodiu-mercur, becuri ecologice) este estimat la 247.445 MWh/an, aproximativ 60% din consumul actual de energie electrică.

În privința termoficării, cele două localități ce dispun de rețea de termoficare centralizată vor fi principalii actori implicați în proiecte de eficientizare energetică a furnizării de agent termic, arată documentul. Proiectele ce vor putea fi implementate includ reabilitarea rețelelor de transport și distribuție în vederea reducerii pierderilor pe rețea, precum și modernizarea sau construirea de noi unități de producere a agentului termic mai eficiente și cu consum redus de resurse sau cu utilizarea de resurse regenerabile.

Sectorul transport tratează parcurile auto deținute de autorități publice, transportul în comun și transportul privat. Eficientizarea în acest sector poate fi realizată prin achiziționarea de vehicule electrice sau hibride, odată cu crearea infrastructurii de încărcare a acestora. O altă măsură cu efect benefic asupra sectorului transporturilor, din perspectiva impactului asupra mediului, este crearea de infrastructură pentru transport alternativ (biciclete, role, pietonal). Proiectele în acest domeniu pot fi inițiate și implementate doar de către autorități publice locale.

Cea mai simplă, eficientă și ieftină metodă de reducere a consumurilor energetice, conform documentului, îl reprezintă campaniile de conștientizare și informare a cetățenilor asupra modului de reducere a consumurilor energetice. Studiile statistice la nivel european arată că astfel de campanii pot conduce la reduceri de consumuri energetice (electrice, termice, inclusiv de răcire) cu până la 20%. O astfel de reducere face acest instrument să fie cel mai eficient dintre toate. Astfel de campanii trebuie organizate în mod regulat și trebuie asigurată expunerea suficientă a acțiunii, pentru a asigura accesul la informație a unei părți cât mai mari a populației județului, subliniază autorii strategiei.

De asemenea, documentul prevede o serie de obiective și măsuri, cu estimarea costurilor aferente. În ceea ce privește schimbarea a aproximativ celor 70.000 corpuri de iluminat existente în întreg județul cu corpuri cu tehnologie LED și telegestiune, inclusiv cu senzori de mișcare, lucrarea este estimată la 44 milioane euro. Realizarea a 50 centrale fotovoltaice de capacitate maximă de 1MW instalate pe raza localităților ce dețin în proprietate sau administrare terenuri fezabile pentru astfel de investiții este estimată la 55 milioane euro. De asemenea, instalarea de panouri solare pe clădirile administrațiilor publice și de învățământ, pentru producerea de apă caldă și agent termic se ridică la 800 euro/mp de acoperiș / panou solar instalat. Costul achiziției de vehicule de transport în comun electrice pentru nouă localități din județ cu peste 5.000 de locuitori, respectiv Buziaș, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaș, Sânnicolau Mare, Timișoara s-ar ridica la aproximativ 30.000.000 de euro. De asemenea, alte 15 milioane de euro ar fi necesare pentru crearea de piste pentru bicicliști în  localitățile din județ. O sumă considerabilă, 100.000.000 euro, ar fi necesară pentru implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul Timișoarei și al localităților cu peste 5.000 de locuitori, care să permită monitorizarea colectării selective și plata pe cantitate a deșeurilor gospodărești.

Propunerile pot fi trimise până la data de 01.06.2021, după care acestea vor fi analizate și introduse în cadrul documentului, în măsura în care răspund obiectivelor strategiei.

Valoarea proiectului conform contractului de finanțare este de 564.060,00 lei (valoarea totală) din care: 11.281,20 lei Buget Local și 552.778,80 lei cofinanțare Uniunea Europeană plus Bugetul de Stat.

Proiect cofinanțat din Fonul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Website: http://www.cjtimis.ro/

Email: dan.mircea@cjtimis.ro

Distribuie acest articol Oficial Media
Share