Veniți la Alba Iulia – Ierusalimul Românesc de Sânziene!

24 Iunie 1824 – 24 Iunie 2022
Ziua națională de naștere a lui Avram Iancu – se sărbătorește pentru prima dată de la nașterea sa. Nu se știa data nașterii Soarelui Moților!!!
Celebrarea Întâiului Voievod al tuturor românilor – Mihai Viteazul!
Martiri și Eroi al Națiunii Române și Decrete Prezidențiale!
Legi ale Statului Român… votate în Parlament!
Proiecte inițiate de  jurnalistul și patriotul  Laurian Stănchescu
”În urma dialogului cu domnul Primar de Alba Iulia – domnul Gabriel Pleșa, Asociații de Patrioți… și a responsabilității morale față de proiectele mele cultural-istorice… votate în Parlament – am inițiat o ceremonie națională în inima românismului – Alba Iulia!
În virtutea proiectelor mele cultural-istorice votate în Parlament, semnate și promulgate de domnul Președinte Klaus Iohannis…. am început să ridic pietre de Letopiseț trainic – Temple Spirituale! Am constituit Templul Moților, Jurământul fiind Testamentul lui Avram Iancu, Sfatul Spiritual al Moților și Frăția Moților geto-dacică!
În această zi Sfântă de Sânziene – vom aduce înălțare liturgică și laică Sfinților Românismului : Mihai Viteazul și Avram Iancu – Martiri și Eroi ai Națiunii Române!
Inițiatori și organizatori – Pleșa Gabriel – Primar și Senior al Cetății de Alba Iulia – Cetatea Românismului! Asociația Cultural-Istorică Testamentul lui Avram Iancu – Președinte, dr. Mădălina Fărcaș! Laurian Stănchescu. scriitor, jurnalist, istoric literar! Asociații Patriotice de moți – din tot cuprinsul moților!
În virtutea proiectelor mele cultural-istorice votate în Parlament, semnate și promulgate de domnul Președinte Klaus Iohannis…. am început să ridic pietre de Letopiseț trainic – Temple Spirituale! Am constituit Templul Moților, Jurământul fiind Testamentul lui Avram Iancu, Sfatul Spiritual al Moților și Frăția Moților geto-dacică!
Program23 spre 24 iunie – ora 20,30 – ceremonie omagială la bustul lui Avram Iancu din Alba Iulia. Înălțarea Tricolorului și a cântecelor naționale în lumina făcliilor… !
Evocarea prea tragicei vieți a Crăișorului – lucruri necunoscute!
24 Iunie…. ora 12,30 – ceremonie la statuia ecvestră a lui Mihai Voievod de Țară…. din Cetate!
Cuvântul de deschidere al ceremoniilor – domnul Primar Pleșa Gabriel, Seniorul Cetății!
Imnul Național!
Imnul Moților!
Slujbă de Înălțare!
Vom conferi Pisanie cu Sigiliu de Ambasador Cultural și Cruciat al lui Hristos pentru Templul Moților – Alba Iulia!
Procesiunea moților pentru martiri și eroi… cu portretele lor!
Invitați de onoare cu scrieri istorice vor vorbi despre moți și Alba Iulia – străvechea vatră geto – dacică!
Încheiem ceremonia cu o horă – Hora Iancului! Cutremurăm pământul cu picioarele… să se audă ca niște clopote de înălțare!
Ceremonia va fi cu măsură biblică și laică, cu smerenie și iubire, toate în ideea unor înțelegeri și schimburi cultural-spirituale cu națiunile lumii contemporan!
Mulțumesc oficialităților pentru implicare, sprijin și simțire străbună!
Vor fi prezenți lideri ai Societății Civile și ai Societății Politice!
Chem toate partidele la această celebrare națională!
NOI SUNTEM ONOAREA SAU DEZONOAREA NAȚIUNII ROMÂNE – NIMENI ALTCINEVA!
Asociația Cultural-Istorică „Testamentul lui Avram Iancu” – Președinte, dr. Mădălina Fărcaș!
Laurian Stănchescu, scriitor, jurnalist, istoric literar!
Distribuie acest articol Oficial Media
Share