„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Realizarea de facto a egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice presupune un efort conjugat al instituțiilor statului. Așadar, la inițiativa doamnei Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a fost organizată Reuniunea comună a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și a Comitetului de sprijin și monitorizare a Proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, la data de 6 septembrie.
Conferința a fost prezidată de Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), care a amintit că, până în prezent, anul 2022 are rezultate foarte bune și deosebit de importante în domeniul violenței domestice, precum „ două noi proiecte aflate în implementare, implicarea activă în sprijinirea inițiativelor internaționale, precum Summit-ul Democrației, aderarea României la OECD, candidatura țării noastre la Consiliul Drepturilor Omului, obținerea unui mandat de membru al GREVIO pentru prima oară de către un reprezentant al țării nostre, publicarea Raportului GREVIO pentru țara noastră, dialogul cu reprezentanții UNCHR în scopul identificării de noi mijloace de sprijin pentru femeile refugiate din Ucraina”.
A fost evidențiată premiera națională realizată de România la începutul lunii septembrie, mai exact, onoarea de a o avea ca membru în cadrul Grupului de experți privind Acțiunea împotriva violenței asupra femeilor și violenței domestice (GREVIO), pe  Laura Albu, personalitate recunoscută la nivel național și internațional, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și promovării active a drepturilor femeilor, coordonator a peste 30 de programe legate de servicii sociale, președinta a Romanian Women’s Lobby, vicepreședintă a European Women’s Lobby și președinta executivă a Centrului de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC).
Eforturile în ceea ce privește transmiterea candidaturilor din partea României pentru o funcție de expert independent GREVIO au fost susținute de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care a avut o implicare activă în procedura de selecție națională.
Aceasta a prezentat, sintetic, proiectele implementate de ANES și situația actelor normative în anul 2022, făcând referire la îmbunătățirea și necesitatea adaptării continue a legislației naționale privind prevenirea și combaterea violenței domestice, subliniind faptul că „dorim să ne îndreptăm atenția către continuarea eforturilor la nivel guvernamental și concentrarea interesului în ceea ce privește evluarea implementării prevederilor legale prin demararea unui amplu proces de revizuire și adaptare în concordanță cu nevoile victimelor și cu recomandările GREVIO, în scopul întăririi rolului autorităților statului în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.”
În continuare, Monaliza Cîrstea, director al Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, a vorbit despre proiectul de mecanism – dialog tripartit privind comunicarea și colaborarea dintre Comitetul Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, Comisia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES) și Comisiile Județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES), din cadrul Proiectului „VioGen – RoJust”.
 Participanții la conferință au urmărit materialele de promovare utilizate din cadrul campaniilor „Spune Nu Violenței – Învinge-ți teama!” și „Aceleași visuri, aceleași șanse!”, realizate în cadrul Proiectului Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, campanii informative, care urmăresc creșterea gradului de conștientizare și schimbarea perspectivei societății românești asupra fenomenului discriminării multiple și a consecințelor negative ale violenței împotriva femeilor.  În încheiere, în cadrul secțiunii alocate dialogului interactive, membri din cadrul celor două Comitete și-au exprimat aprecierea față de progresele multiple, soluțiile integrate și măsurile realizate de către ANES și au subliniat importanța și necesitatea cooperării instituționale în combaterea și prevenirea violenței domestice, precum și a tuturor formelor de violență manifestate împotriva femeilor, deoarece toate eforturile trebuie să tindă către prezentarea unui profil solid al României în ceea ce privește respectarea drepturilor omului.
 Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice a fost creat la data de 5 octombrie 2016, prin aprobarea unui Memorandum, ca organism care trebuie să asigure facilitarea implementării Convenției de la Istanbul prin coeziunea tuturor actorilor relevanți în domeniu, raspunzând prevederilor art. 10 din Convenția de la Istanbul. Comitetul are rol consultativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share