22/10/2020

Viitorul Văii Jiului se dezbate acum on-line

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește rolul de coordonator național pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului. Această inițiativă a fost dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, la 11 decembrie 2017, a Platformei  pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are ca scop dezvoltarea proiectelor și strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările sociale și de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

memorandum vj

Echipa de proiect a companiei PricewaterhouseCoopers (PwC), care a fost contractată de Comisia Europeană – Structural Reform Support Service (în prezent DG-REFORM) în luna octombrie 2019 pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Socială, Economică și de Mediu a Văii Jiului, se află în etapa elaborării acestui document, reprezentând principal livrabil în proiectul menționat. O primă versiune a Strategiei (draft – document în lucru) va fi prezentată Ministerului Fondurilor Europene (beneficiarul principal al proiectului) și DG-REFORM până la data de 4 mai a.c., varianta finală urmând să fie definitivată până la data de 30 septembrie a.c..  Aceasta se va realiza în baza consultărilor publice, prin integrarea contribuției directe a tuturor părților interesate (”stakeholderi”) atât în actuala etapa, cât și în cele viitoare, pentru elaborarea următoarelor livrabile (Structură de guvernanță, Plan de acțiuni și set de 10 proiecte cu propunere de implementare în Valea Jiului începând din anul 2021).

raport vj

”Având în vederea starea de urgență instituită în România din data de 16 martie a.c. și măsurile aferente adoptate de autoritățile statului în contextul evoluțiilor legate de pandemia COVID-19, PwC a procedat la reconsiderarea și modificarea planului de activități pentru adaptarea la condițiile de izolare socială și lucru la distanță. În consecință, activitățile de consultare a tuturor părților interesate în acest proiect, ce ar fi trebuit să se desfășoare prin organizarea de ateliere de lucru, focus grupuri și alte formate de consultare publică în locații din Valea Jiului, vor fi transpuse în activități derulate în sistem on-line prin elaborarea unor documente de conținut și chestionare ce urmează să fie postate pe website-ul Ministerul Fondurilor Europene sau trimise direct de echipa PwC către toate categoriile de stakeholderi, precum și prin organizarea de teleconferințe (audio/video) cu mai multe categorii de părți interesate și/sau interviuri telefonice.

strategie

 

Lansăm această etapă de consultare publică cu prezentarea a  trei  opțiuni de viziune pentru Valea Jiului, pe care vi le aducem în atenție cu rugămintea de a o selecta pe cea pe care o considerați cea mai potrivită/fezabilă pentru viitorul regiunii și de a ne transmite comentarii/recomandări ce vor face obiectul evaluării noastre pentru pașii următori în proiect. Referitor la cele trei  propuneri de viziune, dorim să facem următoarele precizări:

  • Opțiunile au fost concepute considerând trei dintre segmentele importante aduse în atenție de stakeholderii din Valea Jiului în cadrul consultărilor derulate în contextul elaborării Analizei privind dificultățile și oportunitățile regiunii, evaluate prin prisma potențialului de dezvoltare existent și a nevoilor sociale și economice din regiune.
  • Opțiunile au fost gândite în corelare cu programe și strategii europene relevante pentru acest proiect și cu surse de finanțare disponibile, ce permit alocări pentru dezvoltarea de proiecte în respectivele domenii. Este important ca Strategia Văii Jiului să fie construită pe piloni care să securizeze finanțarea necesară și să fie aliniată la direcțiile europene de dezvoltare.
  • Aceste viziuni NU reflectă o abordare exhaustivă și nici nu sunt de natură a limita domeniile vizate pentru acțiunile ce urmează a fi propuse în scopul dezvoltării regiunii Văii Jiului (de exemplu, preferința dumneavoastră pentru opțiunea trei nu va rezulta în construirea Strategiei exclusiv în jurul domeniului turismului). Vă invităm să ne sugerați și alte opțiuni de viziune, dacă apreciați necesar, cu argumentația aferentă.  În funcție de opțiunea de viziune ce va reieși ca fiind predominant preferată/acceptată de părțile interesate în acest proiect, vom iniția demersurile pentru definirea, în consultare cu stakeholderii, principalilor piloni de dezvoltare a regiunii Văii Jiului – domenii concrete care să permită dezvoltarea și implementarea unor proiecte realiste și fezabile – în jurul cărora vor fi elaborate Planul de acțiuni concrete și propunerile de proiecte acoperind domenii diverse. Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră la această consultare până luni, 6 aprilie a.c., adresându-vă rugămintea să ne transmiteți: • opțiunea pentru una dintre cele trei viziuni • argumentele în sprijinul acesteia (dacă doriți, și argumente împotriva celorlalte viziuni) • recomandări în raport cu aceasta sau cu privire la altă posibilă viziune • un scurt paragraf care să reflecte cum ați dori să arate Valea Jiului în următorii 5-10 ani (concret, din perspectiva nevoilor actuale).
  1. Vă rugăm să transmiteți răspunsurile la următoarele adrese: alexandru.enea@pwc.com samira.serbanescu@pwc.com gabriel.simion@pwc.com ” se arată în comunicatul PricewaterhouseCoopers.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share