Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

România membru în PNUD și FNUAP

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută alegerea României miercuri, 5 aprilie 2023, ca membru al Consiliilor Executive ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) şi Biroului Naţiunilor Unite pentru servicii de proiecte (UNOPS), ca reprezentant al Grupului Est-European la ONU.

Alegerile s-au desfășurat în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC), România reușind să câștige alegerile având drept contracandidat Rusia.

Consiliul Economic şi Social (ECOSOC – prescurtare de la Economic and Social Concil) este organul principal al ONU menit să promoveze cooperarea economică şi socială internaţională.
Funcţiile ECOSOC constau in elaborarea sau iniţierea de studii privind problemele internaţionale in domeniul economic, social, cultural, al invăţămantului, sănătăţii şi alte domenii complexe, precum şi prezentarea de recomandări in aceste probleme Adunării Generale, membrilor ONU şi instituţiilor specializate interesate; prezentarea de recomandări pentru respectarea efectivă a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; pregătirea, spre a fi supuse Adunării Generale de proiecte de convenţii in probleme de competenţa sa; incheie cu instituţiile specializate acorduri stabilind condiţiile in care acestea sunt puse in legătură cu ONU, acorduri care sunt supuse aprobării Adunării Generale, coordonează activitatea instituţiilor specializate prin consultări cu ele şi recomandări adresate lor, Adunării Generale şi membrilor ONU; obţine rapoarte regulate din partea instituţiilor specializate şi comunică Adunării Generale observaţiile sale asupra lor; dă informaţii şi asistenţă, la cerere, Consiliului de Securitate.
ECOSOC are anual o scurtă sesiune organizatorică la New York şi o sesiune de fond de 4-5 săptămani, alternativ la New York şi Geneva. Consiliul şi-a creat o reţea de organe subsidiare, comisii şi comitete tehnice. La lucrările ECOSOC pot participa, fără drept de vot, statele care nu sunt membre ale Consiliului şi reprezentanţii instituţiilor specializate. De asemenea, ECOSOC poate lua orice măsuri potrivite pentru consultarea organizaţiilor care se ocupă cu probleme de competenţa sa.
Consiliul Economic şi Social are, ca organe regionale subsidiare, cinci comisii economice: Comisia economică pentru Africa (ECA), Comisia economică pentru Europa (CEE/ONU), Comisia economică şi socială pentru Asia şi Pacific (ESCAP), Comisia economică pentru America Latină şi Caraibe (CEPAL), Comisia economică şi socială pentru Asia de Vest (ECLA).Sediul acestora se află la Addis Abeba, Geneva, Bangkok, Santiago de Chile, Amman. Toate sunt comisii economice ale Naţiunilor Unite. Ele dezbat problemele economice şi stabilesc programe de cooperare economică pentru zona respectivă. Activităţile lor sunt concrete, stimuland fluxurile economice regionale. Multe proiecte de cooperare regională s-au iniţiat şi realizat prin intermediul acestor comisii. Comisiile regionale au, la randul lor, o serie de organe subsidiare specializate.

Alegerea României pentru acest nou mandat, care va fi exercitat la New York,  în perioada 2024-2026, reprezintă un rezultat direct al implicării active și susţinute a României pe cele trei paliere de activitate ale ONU (pace şi securitate, dezvoltare durabilă, drepturile omului). Aceasta confirmă, totodată, aprecierea de care se bucură ţara noastră pe plan internaţional, fiind promotoare a unei atitudinii consecvente de susținere a multilateralismului eficient și a ordinii internaționale bazate pe norme, având în centru sistemul ONU. De asemenea, România va acţiona și în continuare pentru consolidarea profilului de susținător al valorilor europene, care presupun și atingerea unor standarde înalte de dezvoltare economică, socială şi de mediu. În viitoarea calitate de membru al celor trei Consilii Executive, țara noastră va acorda o importanță sporită eforturilor globale de consolidare a activității fondurilor şi programelor ONU din domeniul dezvoltării, având ca obiectiv mobilizarea tuturor partenerilor și actorilor relevanți în vederea implementării adecvate a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), program specializat al ONU, este angajat în colaborarea cu alte organisme din sistemul Organizației Națiunilor Unite prin intermediul inițiativei „Delivering as One”, care urmărește îmbunătățirea acțiunii de cooperare a ONU în domeniile dezvoltării, asistenței umanitare și mediului. Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) desfășoară, de asemenea, activităţi de dezvoltare în beneficiul populațiilor din țări membre ONU, cu accent pe planificarea familială și sănătatea mamei și a copilului. Lucrând cu autorități guvernamentale și societatea civilă din peste 140 de țări, FNUAP sprijină activități în special în favoarea dreptului la sănătate și pentru șanse egale, sănătatea reproducerii, populaţia şi dezvoltarea şi aspecte legate de egalitatea de gen. Biroul Naţiunilor Unite pentru servicii de proiecte (UNOPS) este membru al Grupului Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și colaborează îndeaproape cu alte instituții specializate, agenții, fonduri și programe ale Naţiunilor Unite – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Departamentul pentru Operaţiuni de Pace (DPO), precum şi Banca Mondială, pentru a sprijini implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share