Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

4.4 milioane lei pentru acțiuni culturale, din bugetul CJ Timiș

Consiliul Județean Timiș a aprobat astăzi ghidul prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale în anul 2021. Principiile care stau la baza acestuia sunt libera concurență, transparența, diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea, neretroactivitatea, susținerea, tratamentul egal și contribuția proprie a beneficiarului.

În total, în 2021, pentru proiecte cultural-artistice și de tineret este prevăzută suma de 4.440.000 lei. Unul dintre punctele importante ale ghidului este prevederea conform căreia finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Conform documentului, ariile tematice eligibile sunt:

– Artele spectacolului (teatru, dans, muzică, etc.);

– Patrimoniu cultural (documentarea/cercetarea patrimoniului cultural mobil și imobil,

tradiții, obiceiuri, muzică și dansuri populare, meșteșuguri tradiționale, artă culinară etc.);

– Arte vizuale (film/pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia, etc.);

– Educație culturală (utilizarea culturii și a creativității pentru dezvoltarea de noi

audiențe, mediere culturală, intervenție culturală, rezidență de cercetare/creație);

– Proiecte editoriale și literare;

– Fonduri de mobilitate (culturală și de tineret);

– Formare profesională (cuprinzând domeniile cultură, educație și tineret);

– Educație, educație în sănătate și mediu, incluziune socială.

Pasul următor va fi deschiderea sesiunii de selecție, anunț care va fi mediatizat prin canalele de comunicare ale Consiliului.

Din comisia de selecție a proiectelor vor face parte reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș și specialiști cu o experiență de minim trei ani de practică în domeniul culturii, din județul Timiș. Numărul specialiștilor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare.

Comisia de evaluare și selecție a ofertelor cultural-artistice și de tineret are ca atribuții analiza proiectelor din punct de vedere al strategiilor culturale și de tineret ale județului, verificarea  proiectelor din perspectiva eligibilității, notarea proiectelor și stabilirea cuantumului finanțării nerambursabile. Comisia de evaluare și selecție a ofertelor cultural-artistice și de tineret va prezenta plenului CJ Timiș procesul verbal al selecției ofertelor culturale.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share