Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

8 mai 1945 înfrângerea Germaniei naziste

Înfrângerea Germaniei naziste, care avea să capituleze oficial în fața forțelor eliberatoare occidentale, la 8 Mai 1945, a însemnat pentru Europa căderea unui regim totalitar, criminal, extremist, care a dus în pragul dezastrului întregul nostru continent.

”Sfârșitul războiului a lăsat România dezmembrată, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov și ținută captivă de către Uniunea Sovietică, în blocul comunist, în urma acordului de la Yalta. Căderea Zidului Berlinului a fost oportunitatea istorică a românilor de a-și alege liber soarta și de a reveni, după 45 de ani de totalitarism comunist, în matca de dezvoltare occidentală, acolo unde s-a regăsit mereu vocația sa istorică. Pentru a reda adevărata simbolistică a capitulării Germaniei naziste, voi iniția demersurile de recunoaștere a zilei de 8 Mai ca dată oficială a celebrării și în România, alături de partenerii noștri trans-atlantici. Transformarea datei de 9 Mai în ocazie propagandistică de susținere a agresiunii militare ruse din Ucraina și pervertirea adevărului istoric prin clamarea victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, ca unic protagonist, determină rememorarea marilor momente ale războiului, precum debarcarea din Normandia, eliberarea Parisului, Madridului și Romei, Atenei și a marii părți a Germaniei, un efort comun al trupelor aliate americane, britanice și franceze, alături de rezistențele naționale. Astfel, aducem un omagiu tuturor românilor care au luptat pentru eliberarea țării și a Europei de Est de sub jugul nazist” a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Remember file de istorie

Al Doilea Război Mondial a fost declanşat la 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către Germania şi s-a încheiat, în Europa, la 8 mai 1945, când Germania nazistă a semnat actul capitulării necondiţionate. Izbucnirea conflictului a fost precedată de semnarea, la 23 august 1939, a Pactului de neagresiune Ribbentrop – Molotov dintre Germania nazistă și URSS. Începutul sfârşitului celei de a 2-a conflagraţii mondiale s-a petrecut la 3 septembrie 1943, când a avut loc capitularea Italiei în condiţiile debarcării trupelor aliate (engleze şi americane) în Sicilia şi în sudul peninsulei. La 25 iulie dictatorul Benito Mussolini a fost înlăturat, mareşalul Pietro Badoglio fiind însărcinat cu formarea unui nou guvern, care a început la 19 august, la Lisabona, tratative oficiale cu aliaţii. Acestea au fost încheiate la 3 septembrie 1943 prin semnarea armistiţiului. Potrivit acordului respectiv, guvernul italian se angaja să înceteze operaţiile militare împotriva aliaţilor, să pună la dispoziţia lor aeroporturile şi bazele maritime de război. Armistiţiul a fost ţinut secret, fiind dat publicităţii la data de 8 septembrie – aceasta fiind considerată data oficială a capitulării Italiei.
La 13 octombrie Italia a declarat război fostului său aliat – Germania, Anglia, Statele Unite ale Americii şi U.R.S.S., recunoscându-i acesteia statutul de „cobeligerantă în războiul contra Germaniei”.
Capitularea Germaniei a avut loc în condiţiile când,  cea mai mare parte a teritoriului său era ocupată de aliaţi, iar frontul armatei hitleriste era destrămat în unităţi izolate a căror comandanţi au început, pe rând, să se predea trupelor sovietice şi anglo-americane.
La 7 mai 1945, la Reims, unde se afla cartierul generalului Eisenhower, s-a semnat Protocolul preliminar al capitulării fără condiţii a tuturor forţelor militare germane. Capitularea necondiționată a forțelor germane a fost semnată de Generaloberst Alfred Jodl, din partea Oberkommando der Wehrmacht (Înaltul Comandament al Forțelor Armate) și de reprezentantul noului Președinte al Reichului, Marele Amiral Karl Dönitz. Al doilea act al capitulării a fost semant la scurtă vreme după ora 0:00 a zilei de 8 mai,  într-o suburbie a Berlinului. Ceremonia semnării a avut loc într-o vila din Karlshorst, unde se află în zilele noastre,  Muzeul Rus de război. Reprezentanții URSS, Regatului Unit, Franței și SUA au sosit la scurtă vreme după miezul nopții. După ce mareșalul Jukov a deschis ceremonia, reprezentanții germani au semant Actul final al capitulării necondiționate a Germaniei, care a intrat în acțiune la ora 23:01 ora Europei Centrale.

Acest act al capitulării legaliza capitularea necondiționată a tuturor forțelor germane, punând astfel capăt războiului în Europa.

 

Reprezentanți:

– Uniunea Sovietică: Mareșal Gheorghi Jukov din partea Comandamentului Suprema la Armatei Roșii; .

– Regatul Unit: adjunctul Comandantului Suprem al Forțelor Expediționare Aliate, Mareșal al RAF Arthur William Tedder;

– Franța: General Jean de Lattre de Tassigny, comandant al Armatei I franceze;

Statele Unite: General Carl Spaatz, comandantul Forțelor Aeriene Strategice ale SUA;

– Germania Nazistă:
– Amiralul Hans-Georg von Friedeburg, comandantul suprem al Kriegsmarine;
– General-colonel Hans-Jürgen Stumpff, reprezentant al Luftwaffe;
– Feldmareșalul Wilhelm Keitel, șeful Statului Major al Oberkommando der Wehrmacht.

Ultimul episod al celui de-al doilea război mondial l-a constituit capitularea Japoniei, patru luni mai târziu. Deşi soarta războiului era hotărâtă, S.U.A. a hotărât lansarea celor două bombe atomice – la 6 august la Hiroşima şi la 9 august la Nagasaki. La 2 septembrie 1945, Japonia a semnat la bordul cuirasatului „Missouri”, actul de capitulare necondiţionată a trupelor sale.
Pentru România cel de-al doilea război se încheie la 12 mai 1945.

 

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share