Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Acțiuni ale DSVSA în județul Hunedoara

În vederea apărării sănătății publice și protecției consumatorilor, pentru prevenirea apariției unor episoade de toxiinfecții alimentare prin consumul de produse alimentare, precum și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane, în perioada 01.10-31.10.2022 au fost întreprinse următoarele acțiuni:
Reprezentanții D.S.V.S.A. Hunedoara au efectuat controale care au urmărit respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor atât în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală și non-animală, cât şi în domeniul sănătăţii, bunăstării și identificării animalelor, nutriției animalelor și produselor medicinale veterinare.
În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a asigurării protecţiei sănătătii consumatorilor, DSVSA Hunedoara a colaborat în acţiuni organizate, în baza protocoalelor încheiate cu celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare şi transportul animalelor vii, în special controale cu IPJ în trafic pentru prevenirea răspândirii PPA și a gripei aviare, precum și verificarea legalității transporturilor de animale vii și a cărnii și produselor din carne.
În luna octombrie 2022 au fost verificate un număr de 713 obiective, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 34 sancțiuni contravenţionale în cuantum de 177500 lei, 7 avertismente, precum și 2 ordonanțe de suspendare temporară a activității.
De asemenea la nivelul DSVSA Hunedoara au fost înregistrate și soluționate 4 sesizări.
În domeniul sigurantei alimentelor au fost efectuate acţiuni de control la unităţile de abatorizare, procesare, depozitare şi desfacere a produselor alimentare de origine animală și nonanimală. În acest sens au fost efectuate acţiuni care au urmărit modul cum sunt respectate condiţiile de funcţionare şi inregistrare/autorizare al unitatilor, precum şi actiuni care au urmarit respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind producerea, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală. Au fost verificate un număr de 368 obiective, fiind constatate următoarele deficienţe: -igienă și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție, depozitare și comercializare a produselor alimentare, manipulare, etichetare și depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, funcționare obiective fără înregistrare sanitară veterinară, deficiențe privind demonstrarea trasabilității produselor alimentare. În urma neconformităților constatate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în cuantum de 147600 lei, precum și 2 avertismente.
În domeniul sănătăţii, bunăstării și identificării animalelor, nutriției animalelor și produselor medicinale veterinare au fost efectuate controale în fermele comerciale, exploatatiile comerciale de tip A, exploataţiile non-profesionale, depozite farmaceutice, farmacii și cabinete veterinare, care au vizat verificarea respectării condiţiilor de funcţionare, biosecuritate, bunăstare și protectie, identificare şi înregistrare a animalelor, precum și a condițiilor de comercializare a produselor medicinale veterinare și a altor produse de uz veterinar. În total au fost verificate un număr de 345 obiective, fiind constatate următoarele deficienţe: funcționarea târgurilor de animale fără aprobare sanitară veterinară, deținerea de animale de companie fără carnete de sănătate și fără respectarea condițiilor de igienă, nerespectarea măsurilor de profilaxie și amenajarea necorespunzătoare a adăposturilor de animale, vânzarea/cumpărarea de animale fără documentele prevăzute de legislația în vigoare, nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare, transport animale cu mijloace auto neautorizate sanitar veterinar și neigienizate și fără documente sanitare veterinare aferente. În urma neconformităților constatate au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în cuantum de 29900 lei, precum și 5 avertismente.
Δn luna octombrie 2022 nu au fost confirmate focare de PPA (Pestă Porcină Africană) la porcii domestici în cadrul exploatațiilor/gospodăriilor proprii ale populației, precum nici cazuri PPA (Pestă Porcină Africană) la porcii mistreți de pe fondurile de vânătoare. DSVSA Hunedoara solicită sprijinul şi înţelegerea unităților administrativ teritoriale, a cetăţenilor și a operatorilor economici pentru respectarea măsurilor care se impun, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei. Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.
Au fost înregistrate/autorizate în domeniul siguranței alimentelor și sănătății animalelor un număr de 67 obiective (unități de alimentație publică, unități de vânzare cu amănuntul, producători individuali, magazine de furaje, farmacii, petshop-uri, exploatații tip A de animale), precum și 12 mijloace de transport produse alimentare și animale vii. La nivelul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara au fost analizate un număr de 2963 probe din care 768 pe domeniul siguranței alimentelor și 2195 pe domeniul sănătății animale.
Împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale a Zonei Montane și ai Direcției pentru Agricultură Județeană și în prezența fermierilor, au avut loc întâlniri în localitățile Deva, Petrila și Beriu pentru diseminarea informațiilor legate de Programul guvernamental de investiții în zona montană, cu privire la înființarea centrelor de colectare și prelucrare a laptelui și a centrelor de colectare a fructelor de pădure/ciupercilor”  a ținut să transmită dr. Lucian Josan, director executiv al DSVSA Hunedoara.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share