Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timișoara

Situația specială generată de pandemia de coronavirus afectează și calendarul admiterii în învățământul superior. Universitatea Politehnica Timișoara dispune însă de toate resursele pentru asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea acesteia.

Astfel, admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timișoara va avea loc în funcție de deciziile luate la nivel național, fără a modifica însă tipul de concurs. În cazul facultăților care organizează concurs de dosare, înscrierea se va putea realiza online, prin încărcarea de copii după documente, prin intermediul unei aplicații dedicate pe care UPT o va pune la dispoziția candidaților.

În cazul facultăților care organizează concurs cu probe de verificare a cunoștințelor (Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale), infrastructura UPT permite organizarea examenelor astfel încât distanța dintre participanți să fie conformă cu recomandările în vigoare, iar procesul de selecție să se realizeze în funcție de cunoștințele reale ale candidaților.

Metodologia de admitere și calendarul concursului vor corelate cu dispozițiile Ministerului Educației Naționale și cu calendarul examenului de bacalaureat.

Mai multe informații despre admiterea 2020 la Universitatea Politehnica Timișoara găsiți aici.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:

  • Cele mai mari burse din țară (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
  • Cazare pentru toți solicitanții în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj);
  • Masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate;
  • Cea mai modernă bibliotecă din țară;
  • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară (terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, sală de sport, bazine de înot interior și exterior, pistă de atletism);
  • Pregătire specială la matematică și fizică;
  • Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
  • Transport local și CFR gratuit.

Alte facilități sunt acordate elevilor olimpici, care sunt admiși fără examen, cu media 10, și absolvenților de liceu cu media 10 la examenul de bacalaureat.

 

Tipuri de concurs, pe facultăți și domenii de licență

 

Facultatea Domeniul de licenţă Tipul de concurs
Facultatea de Automatică și Calculatoare

 

 

 

Calculatoare și tehnologia informaţiei Concurs cu probă de verificare a cunoștințelor (tip grilă) – Matematică
Ingineria sistemelor
Calculatoare și tehnologia informaţiei – limba engleză
Informatică Concurs de dosare
Informatică – ID
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Inginerie chimică Concurs de dosare
Ingineria mediului
Ingineria produselor alimentare
Facultatea de Construcții

 

 

 

 

Inginerie geodezica Concurs de dosare
Inginerie civilă
Inginerie civilă – limba engleză
Inginerie civilă – limba germană
Ingineria instalațiilor
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Concurs cu probă de verificare a cunoștințelor (tip grilă) – Matematică
Inginerie electronică şi telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză
Inginerie electronică şi telecomunicații și tehnologii informaționale – ID Concurs de dosare
Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică Inginerie electrică Concurs de dosare

 

 Inginerie energetica
Facultatea de Management în Producție și Transporturi Inginerie și management Concurs de dosare
Științe administrative
 

 

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor Concurs de dosare

 

 

 

 

 

Ingineria transporturilor
Inginerie mecanică
Inginerie industrială
Inginerie industrială-IFR
Ingineria materialelor
Științe inginerești aplicate
Mecatronică și robotică
Facultatea de Inginerie din Hunedoara

 

 

 

 

Inginerie și management Concurs de dosare

 

 

 

 

Inginerie electrică
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Ingineria autovehiculelor
Științe inginerești aplicate
Facultatea de Științe ale Comunicării

 

 

Ştiinţe ale comunicării Concurs de dosare

 

Ştiinţe ale comunicării-ID
Limbi moderne aplicate
Facultatea de Arhitectură și Urbanism

 

Arhitectură Concurs cu probă de verificare a cunoștințelor – Desen tehnic şi liber
Mobilier si amenajări interioare

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share