Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Calea de tranziție pentru turism în cadrul Zilelor europene ale industriei

Ieri, 8 februarie, Comisia a prezentat calea de tranziție pentru turism în cadrul Zilelor europene ale industriei. 

Calea de tranziție este un plan creat în comun cu actorii ecosistemului turistic care detaliază acțiunile-cheie, obiectivele și condițiile pentru a realiza tranziția verde și digitală și reziliența pe termen lung a sectorului. Comisia a invitat părțile implicate să participe la punerea sa în aplicare. Calea de tranziție invită comunitatea din sectorul turistic să pună în aplicare măsuri în douăzeci și șapte de domenii, inclusiv:

  • Să investească în circularitate pentru a reduce consumul de energie și apă, deșeurile și poluarea, precum și pentru a răspunde mai bine cererii tot mai mari de turism durabil;
  • Să îmbunătățească practicile de schimburi de date pentru a permite noi servicii turistice inovatoare și pentru a îmbunătăți gestionarea durabilă a destinațiilor;
  • Să investească în competențe pentru a asigura disponibilitatea forței de muncă calificate și cariere atractive în ecosistemul turistic.

În deschiderea acestui eveniment important pe tema turismului, comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Am deosebita plăcere de a vă prezenta rezultatul mai multor luni de cooperare între toate părțile interesate. Numai printr-o strânsă colaborare am reușit să elaborăm o viziune comună pentru turismul din UE și să convenim asupra modalităților de realizare a acesteia. Această cale va stabili agenda pentru turismul european în următorii zece ani. Aș dori să invit astăzi toate părțile interesate să se alăture procesului comun de punere în aplicare”.

Implicarea activă a tuturor actorilor din sector va fi esențială pentru succesul tranziției verzi și digitale. Acesta este motivul pentru care Comisia lansează astăzi o anchetă online, invitând comunitatea turistică din UE să facă schimb de informații cu privire la angajamentele individuale și colective și să își exprime interesul de a colabora la punerea în aplicare a tranziției. Comisia va colabora cu părțile interesate pentru a orienta, a sprijini și a monitoriza progresele tranziției.

Context

Dezvoltarea căii de tranziție pentru turism a început în iunie 2021 cu o consultare a părților interesate cu privire la scenariile pentru tranziția turismului. Au fost organizate mai multe ateliere și reuniuni ale părților interesate pentru a continua schimbul de idei și pentru a oferi detalii cu privire la propuneri.

Această cale de tranziție este prima realizată ca parte a unei acțiuni mai ample anunțate în actualizarea strategiei industriale, publicată la 5 mai 2021, în care Comisia a solicitat ecosistemelor industriale să accelereze transformarea verde și digitală și să sporească reziliența economiei europene. Comisia a inițiat principiul creării în comun cu părțile interesate a unor căi de tranziție ca instrument esențial de colaborare pentru transformarea verde și digitală a ecosistemelor industriale. În prezent Comisia lucrează la crearea în comun a unor căi pentru mobilitate, construcții, industriile mari consumatoare de energie și ecosistemele economiei sociale și de proximitate.

Calea de tranziție pentru turism contribuie, de asemenea, la solicitarea Consiliului European din concluziile sale din 27 mai 2021 care invită „Comisia și statele membre, în colaborare cu părțile interesate relevante, să elaboreze o agendă europeană pentru turism”.

Calea de tranziție pentru turism răspunde solicitărilor subliniate mai sus și pregătește terenul pentru o tranziție orientată spre viitor și o reziliență pe termen lung pentru ecosistemul turistic, în perspectiva anului 2030 și ulterior.

REDACTAT:

Vlăduţ Andreescu – manager ED Târgovişte

Distribuie acest articol Oficial Media
Share