Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dă startul înscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Târgului de Crăciun

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează în perioada 1 decembrie 2021-17 ianuarie 2022 tradiționalul Târg de Crăciun, în Piața Victoriei și în Piața Libertății din Timișoara.
În vederea derulării activităților comerciale din cadrul târgului, toți cei interesați pot depune online, pe adresa office@ccmt.ro, până la data de 8 noiembrie 2021, cererea de înscriere și documentele solicitate conform Regulamentului privind organizarea Târgului de Crăciun din Timișoara.
Formularul-tip de înscriere și regulamentul târgului se pot descarca de pe pagina de facebook Casa de Cultură a Municipiului Timișoara si de pe www.primariatm.ro
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA TÂRGULUI DE CRĂCIUN DIN TIMIȘOARA

Preambul
Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, organizează, în perioada 1 decembrie 2021-17 ianuarie 2022, Târgul de Crăciun. Acesta se va desfășura în Piața Victoriei, Piața Libertății, Str. Mărășești, Str. Victor Vlad Delamarina și parcarea Modex, din Timișoara.

ARTICOLUL 1 – INFORMAȚII GENERALE
Prezentul document oferă informații și instrucțiuni comercianților și prestatorilor de servicii care doresc să se înscrie la TÂRGUL DE CRĂCIUN. Aceștia pot fi persoane fizice (Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari și Categoria A3-Produse alimentare preparate în afara locației) sau juridice (SRL, PFA, PFI, IF, II, ONG).

Locații:
Piața Victoriei, Piața Libertății, Str. Mărășești, Str. Victor Vlad Delamarina și parcarea Modex.
Perioadă: 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022
Etape:
Perioada de depunere a cererilor de înscriere la târg: 01 – 8 noiembrie 2021
Perioada de analiză și selecție a cererilor: 9 noiembrie 2021
Perioada de afișare a rezultatelor: 10 noiembrie 2021
Perioada de depunere a contestațiilor: 11 noiembrie 2021
Perioada de soluționare a contestaților: 12 noiembrie 2021
Afișarea rezultatelor finale: 12 noiembrie 2021
Perioada de încheiere a contractelor cu agenții economici selectați: 12-15 noiembrie 2021
Perioada de montare a căsuțelor: 18-29 noiembrie 2021

Modalitatea de depunere a dosarelor:
Având în vedere contextul pandemic SARS-CoV-2, depunerea dosarelor de înscriere se va face DOAR ONLINE, pe adresa de email : office@ccmt.ro

ARTICOLUL II – CATEGORII DE BENEFICIARI
A. Produse alimentare
A1 – Produse alimentare de tip fast-food, preparate la standuri și food-truck-uri
A2 – Produse alimentare dulci preparate la standuri și food-truck-uri
A3 – Produse alimentare ambalate (căsuțe)
A4 – Băuturi calde – vin fiert, ciocolată caldă, ceai, cafea (căsuțe)

B. Produse nealimentare
B1 – Produse realizate de meșteri populari (căsuțe)
B2 – Produse realizate de artiști plastici (căsuțe)
B3 – Produse handmade (căsuțe)
B4 – Produse naturiste de îngrijire personală (căsuțe)
B5 – Produse cu specific de Crăciun (căsuță)

C. Parc de distracții si patinoar

ARTICOLUL III – CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
III.1. Înscrierea se realizează prin completarea unui singur formular de înscriere (atât pentru persoane fizice, cât și juridice), în forma transmisă public de către Organizator și prin transmiterea tuturor documentelor solicitate de către acesta. Alte solicitări scrise, fără prezența formularului, conduc la neeligibilitatea solicitantului de a intra în procesul de înscriere și selecție.

III.2 Beneficiarii care doresc să se înscrie la TÂRGUL DE CRĂCIUN, trebuie să fie înregistrați la Registrul Comerțului înainte de 1 ianuarie 2021, pentru oricare dintre categoriile de produse alimentare, respectiv înainte de 1 iunie 2021, pentru produsele nealimentare.

ARTICOLUL IV – MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE
Documentele obligatorii de anexat formularului de înscriere sunt:
a) Pentru SRL, PFA, PFI, IF, ÎI:
– Copie a cărții de identitate a administratorului;
– Certificat Unic de Înregistrare (CUI);
– Certificat Constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu specificul activității ce urmează a fi desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor în standuri piețe și chioșcuri (produse alimentare – cod CAEN 4781; produse nealimentare – cod CAEN 4789);
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);
– Certificate de calitate/garanție (pentru categoriile A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat;
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;

– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)

b) Pentru ONG-uri
– Copie a cărții de identitate a președintelui;
– Copie Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF);
– Statutul ONG-ului, din care să reiasă că scopul și obiectivele acesteia corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;
– Scrisoare de motivare, semnată de președintele ONG-ului, din care să reiasă modul în care prezența la TÂRGUL DE CRĂCIUN, este benefică misiunii și cauzei susținute;
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară, în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru produsele alimentare);
– Certificate de calitate/garanție (pentru categoriile A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;
– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)

c) Pentru persoanele fizice (Categoria B1-Produse realizate de meșteri populari și Categoria A3-Produse alimentare preparate în afara locației)
– Copie a cărții de identitate;
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară, în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat;
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;
– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)

Completarea formularului de înscriere
În funcție de produsele cu care solicitantul dorește să participe, acesta trebuie să
completeze un singur formular de înscriere pus la dispoziție de Organizator.
Toate datele referitoare la produse, transmise prin formularul de înscriere nu pot fi modificate pe perioada desfășurării evenimentului, fără înștiințarea prealabilă a Organizatorului și fără acordul expres al acestuia.
Expozantul trebuie să răspundă clar și concis la întrebările ce fac referire la descrierea produselo și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare pentru ca Organizatorul să înțeleagă activitatea desfășurată.
Dosarul complet de înscriere va fi transmis pe adresa de e-mail office@ccmt.ro, în perioada 01-8 noiembrie 2021 (până la ora 17:00). Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam, dimensiunea fișierelor atașate nu va depăși 20 Mb. În caz contrar, acestea vor fi arhivate RAR sau trimise pe platforma wetransfer.com.
Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către Organizator.
Informații suplimentare la numărul de telefon 0256 498 214.
ARTICOLUL V – CRITERII DE SELECȚIE
Comisia de Analiză și Selecție va fi alcătuită conform Regulamentului de funcționare a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara și se va reuni în data de 9 noiembrie 2021.
În cazul în care Comisia are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din modul în care au fost prezentate în formularul de înscriere, aceasta își rezervă dreptul să plaseze expozantul înscris într-o altă categorie sau să semnaleze materialele false.
În funcție de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în formularul de înscriere, astfel încât să poată oferi publicului o gamă de produse cât mai diversificată și de o calitate superioară.
Având în vedere spațiul limitat de desfășurare a evenimentului și ținând seama de numărul redus de spații de expunere pe care Organizatorul le poate amplasa în această locație, Comisia de Analiză și Selecție, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor vor admite un număr maxim de expozanți, raportat la aceste limitări.
În același timp, având ca obiectiv principal promovarea valorilor autentice, încurajăm înscrierea cu produse de meșteșug, produse realizate manual și în concordanță cu specificul evenimentului.
Comisia de Analiză și Selecție poate reîncadra într-o altă categorie expozanții care aplică pentru participare, în funcție de datele prezentate în formular și de documentele puse la dispoziție.
Comisia de Analiză și Selecție poate decide descalificarea expozanților dacă se constată următoarele:
– Fals în declarații (de exemplu însușirea de fotografii ale altor expozanți, declarații false pe propria răspundere privind procesul de producție, neconcordanțe grave în documentele depuse);
– Aplicarea unui formular în folosul altei persoane sau societăți comerciale.
Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei sub-categorii de produse, pentru fiecare aplicant din categoria respectivă.
Produse nealimentare
– Originalitatea și expresivitatea produselor
– Unicitatea produselor
– Gradul de inovație și creativitate
– Materialele folosite în realizarea produselor
– Tehnica folosită în realizarea produselor
– Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă
– Analiza standului din cadrul unui alt eveniment
– Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de către Primăria Timişoara, prin Casa de Cultură
– Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului
– Modul de oferire a produsului către client (pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare)
– Gama de produse și variantele de preț

Produse alimentare
– Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite
– Statutul aplicantului: producător sau comerciant
– Experiența comerciantului în domeniul alimentar
– Tehnici specifice folosite în prepararea produselor
– Analiza standului în cadrul unui alt eveniment
– Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de Primăria Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului, pe baza fișelor de evaluare și a notelor de control întocmite de organizator
– Etichetarea produselor
– Ambalarea produselor
– Gama de produse și variantele de preț
– Prezentarea unor certificate de conformitate, de calitate sau garanție
– Prezentarea documentelor care atestă analiza de calitate, pentru produsele propuse spre comercializare
– Pentru produsele alimentare preparate în locație vor avea prioritate comercianții care dovedesc faptul că desfășoară activitatea în mod curent, respectiv că au participat la diverse târguri / festivaluri din țară sau străinătate.
De asemenea se dorește să se ofere publicului vizitator o gamă cât mai diversificată de produse culinare.
– Pentru produsul vin fiert vor avea prioritate producătorii de vin, care dețin crame și atașează la dosar atestat de producător (vie), certificate de calitate și conformitate, alături de buletine de analiză pentru produsele comercializate.
Expozanții declarați respinși de către Comisia de Analiză și Selecție pot depune contestație prin completarea unei cereri și trimiterea ei către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în data de 11 noiembrie 2021, la adresa de e-mail: office@ccmt.ro, până la ora 17.00.
Expozanții declarați respinși nu pot depune documente/prezentări suplimentare față de cele trimise inițial.
Expozanții care vor depune contestație vor primi răspuns în scris.
ARTICOLUL VI – TAXA DE PARTICIPARE
Expozanții selectați să participe în cadrul TÂRGULUI DE CRĂCIUN, ediția 2021, vor avea obligația contractuală de a achita taxa de participare stabilită de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. taxa de participare include următoarele servicii:
– căsuță (costuri de montare / demontare)
– branșare electricitate
– promovare eveniment
– organizare evenimente specifice care să atragă vizitatorii.
Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului, în termenul ce va fi comunicat ulterior de Organizator, în baza facturii emise de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara și diferă în funcție de tipul produselor comercializate, astfel:

Produse alimentare
– Categoria A1.1 – Produse de tip fast-food preparate în cadrul târgului (stand-uri) – 18000 lei
– Categoria A1.2 – Produse de tip fast-food preparate în cadrul târgului (food-truck-uri)
– 12000 lei
– Categoria A2 – Produse alimentare dulci preparate în cadrul târgului – 10.000 lei
– Categoria A3 – Produse alimentare ambalate – 6000lei
– Categoria A4 – Stand băuturi calde – 8.000lei

Produse nealimentare
– Categoria B1 – Produse realizate de meșteri populari – 0 lei
– Categoria B2 – Produse realizate de artiști plastici – 0 lei
– Categoria B3 – Produse handmade – 3000 lei
– Categoria B4 – Produse naturiste de îngrijire personală – 5000 lei
– Categoria B5 – Produse cu specific de Crăciun, realizate de terți – 6000 lei

Parc de distracții si patinoar – 50.000 lei
ARTICOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE
VI.1. Agenţii economici sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare și de distanțare socială, conform legislației în vigoare privind combaterea pandemiei de COVID 19 și să pună la dispoziția personalului propriu echipamentul necesar respectării acestor norme (măști, mănuși, dezinfectant, etc.)
VI.2. Agenţii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de funcţionare: 10.00-23.00 şi cel de aprovizionare 06.00-10.00 dimineaţa, iar în ziua de 17 decembrie (zi de doliu în Timişoara), să nu desfăşoare niciun fel de activitate comercială (căsuţele vor fi închise).
VI.3. Fiecare agent economic se obligă să asigure echipament adecvat sărbătorilor de iarnă, pentru personalul de servire și să suporte decorarea căsuței pe costul lui tematica Târgului de Crăciun de exemplu (aranjare căsuță la fel pentru toată lumea)
VI.4. Agenţii economici au obligaţia de a preda căsuţele de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în starea în care le-au preluat, pe bază de proces verbal.
VI.5. Fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. şi S.S.M în vigoare şi va suporta consecinţele nerespectării acestora.
VI.6. Persoanelor fizice cu Atestat de producător, care doresc să participe cu produse alimentare, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare (fructe, legume, nuci, alune, castane etc.), produse în gospodăria proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate (de ex.: miere) fără a prezenta un document de emis de Direcția Sanitară Veterinară.
VI.7. Pentru servire și împachetare, expozanții trebuie să folosească materiale biodegradabile (pahare, farfurii, linguri, furculițe, pungi de împachetare și vânzare, etc.) conform Ordinului nr 6 din 25 august 2021, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Capitolul 5, Art. 5, alin 1.
VI.8. În conformitate cu legislaţia privind situaţiile de urgenţă, pentru buna desfăşurare a Târgului de Crăciun din Timişoara, comercianţii trebuie să respecte următoarele:
– Să aibă în dotare un stingător de minim 6 kg ;
– Să nu efectueze improvizaţii la instalaţia electrică şi la instalaţia pe gaz;
– Să utilizeze mijloace de încălzire omologate şi să fie asigurată protecţia termică faţă de elementele combustibile;
– Să aibă personal instruit cu privire la regulile specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
– Să verifice spațiul, la terminarea programului de lucru, în vederea eliminării tuturor surselor ce ar putea genera un incendiu.
VI.9. Fiecare agent economic va achita costul energiei electrice consumate, pe baza citirii contorului din punctul de lucru la prețul de 1,5 lei/KWh. Citirea contoarelor și achitarea contravalorii energiei electrice consumate se va face săptămânal.
VI.10. Data deschiderii Târgului de Crăciun trebuie respectată de către agenții comerciali. Toate căsuţele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător, în data de 30 noiembrie 2021 de la ora 17.00. Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun va avea loc în data de 1 decembrie 2021, ora 18.00.
VI.11. Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţională.
VI.12. Pe toată perioada Târgului de Crăciun, în spațiile de desfășurare ale acestuia este interzisă utilizarea muzicii ambientale.
VI.13 Întrucât perioada de începere a „Târgului de Crăciun” coincide cu sărbătoarea de Moş Nicolae, în perioada 02 – 06 decembrie, agenţii comerciali care vor comercializa tradiţionalele beţe de Moş Nicolae, o vor face doar în incinta căsuţelor care formează Târgul de Crăciun.
VI.14. Având în vedere contextul pandemic actual, ediția din 2021 va fi adaptată pentru a oferi siguranța necesară vizitatorilor, purtarea măștii fiind obligatorie precum și distanțarea
socială. În acest sens spațiul de desfășurare al evenimentului a fost lărgit prin introducerea unor zone noi.
VI.15. Fiecare agent economic răspunde de legalitatea în care își desfășoară activitatea, Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara nefiind responsabile pentru nici o ilegalitate desfășurată de agentul economic.
VI.16. La momentul desfășurării Târgului de Crăciun, Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură vor pune în aplicare toate măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 impuse de autoritățile abilitate. Având în vedere situația actuală, recomandăm să luați în considerare vaccinarea personalul angajat, în vederea participării în cadrul acestui eveniment. De asemenea, este obligatoriu ca fiecare comerciant să respecte normele de igienă suplimentare impuse în perioade pandemice (mască, mănuși – schimbate la intervale regulate de timp, recipiente de alcool sanitar, în vederea dezinfectării, atât spre uzul angajaților, cât și spre cel al clienților etc.)

ARTICOLUL VII – OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI SELECTAȚI
– Să obțină avizul pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, în conformitate cu HCL 139/ 2011 cap.V, pct7, art.49 eliberat de Biroul Monitorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, însoţit de dovada de achitare a taxelor de ocupare a domeniului public;
– Să achite taxa pe domeniul public, respectiv Avizul pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal la cam. 12 (casierie) a Primăriei Municipiului Timişoara;
– de a achita taxa de participare la Târgul de Crăciun, la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara cum a fost detaliat mai sus
– în cazul în care numărul solicitărilor de participare la Târgul de Crăciun depășește numărul de căsuțe de care dispune Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, pot fi acceptați agenți comerciali cu căsuță proprie.
– Aceștia vor achita cu 500 lei mai puțin față de suma stabilită în prezentul Regulament, iar căsuța va arăta identic cu celelalte.
– Să obţină avizele necesare de la Direcţia de Sănătate Publică a jud. Timiş, Direcţia Sanitar – Veterinară a jud. Timiş și Direcția de Mediu
– Să dețină certificat de calitate sau orice alte documente care atestă calitatea şi specificul produselor comercializate
– Să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, cu RETIM Ecologic Service SA, pentru toată perioada Târgului de Crăciun.

În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea societăţilor în cadrul Târgului de Crăciun, societăţile au următoarele obligaţii:
– Uleiurile alimentare uzate rezultate în urma preparării unor produse alimentare se vor colecta în recipiente adecvate (bidoane) şi se vor preda către operatori specializaţi (se va prezenta copia contractului încheiat cu un astfel de operator);
– Cenuşa rezultată de la prepararea unor produse de patiserie va fi depozitată separat în recipiente metalice şi predată ulterior către operatorul serviciilor de salubrizare locală;
Societăţile care vor comercializa vin fiert şi produse alimentare care se vor consuma la faţa locului, au următoarele obligații:
– de a amplasa coşuri pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, paharelor de unică folosință, în perimetrul amenajat pentru servirea acestor produse; coșurile vor respecta linia de design anunțată de Organizator;
– de a asigura păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor, precum şi în spaţiile şi în jurul spaţiilor pe care le folosesc;
– de a depozita separat deşeurile menajere de cele reciclabile.

Nerespectarea acestor obligaţii se va sancţiona contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 lei şi 2.500 lei, conform art. 1, alin. (1) din HCL 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată şi completată prin HCL 206/2009.
Nerespectarea uneia dintre prevederile mai sus menţionate în acest regulament, atrage după sine anularea avizului eliberat de Biroul Monitorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respingerea dosarelor de participare pentru următoarele trei ediţii ale Târgului de Crăciun, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform legii.

CERERE PENTRU PARTICIPARE
LA TÂRGUL DE CRĂCIUN

Subsemnatul _______________________________________________ având calitatea de (administrator,președinte)__________________________ al 1)___________________________________ cu domiciliul / sediul în judeţul _____________________ municipiul _____________________, strada __________________________ nr. _______ bl. ________ ap. ______ telefon/fax _______________________ mobil _____________________, email ________________________________________ doresc să particip în perioada 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022, la Târgul de Crăciun din Timișoara, cu o căsuță/stand/food truck pentru a comercializa/prepara ________________________________________.
Menţionez că 2) :
□ NU deţin căsuţă/stand/food truck;
□ deţin căsuţa/stand/ food truck cu dimensiunile: …… …… m lungime şi ………. m lăţime
Depun atașat următoarele documente :
a) Pentru SRL, PFA, PFI, IF, ÎI:
– Copie a cărții de identitate a administratorului;
– Certificat Unic de Înregistrare (CUI);
– Certificat Constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu specificul activității ce urmează a fi desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN de comercializare a produselor în standuri piețe și chioșcuri (produse alimentare – cod CAEN 4781; produse nealimentare – cod CAEN 4789);
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);
– Certificate de calitate/garanție (pentru categoriile A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat;
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;
– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)
b) Pentru ONG-uri

– Copie a cărții de identitate a președintelui;
– Copie Certificat de Înregistrare Fiscală (CIF);
– Statutul ONG-ului, din care să reiasă că scopul și obiectivele acesteia corespund cu activitatea declarată în formularul de înscriere;
– Scrisoare de motivare, semnată de președintele ONG-ului, din care să reiasă modul în care prezența la TÂRGUL DE CRĂCIUN, este benefică misiunii și cauzei susținute;
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară, în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru produsele alimentare);
– Certificate de calitate/garanție (pentru categoriile A1, A2, A3, A4, A5) și buletine de analize (pentru A4);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;
– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)

c) Pentru persoanele fizice (Categoria B1-Produse realizate de meșteri populari și Categoria A3-Produse alimentare preparate în afara locației)
– Copie a cărții de identitate;
– Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară, în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate);
– 5-10 fotografii ale produselor;
– Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior sau o simulare a standului (dacă beneficiarul este la primul eveniment);
– 3-5 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție;
– Copie contract de colectare uleiuri și grăsimi alimentare uzate, încheiat cu un operator economic specializat;
– Copie contract de colectare și evacuare a deșeurilor, încheiat pe perioada târgului cu o societate specializată;
– Precizări referitoare la necesarul tehnic (curent electric, apă etc.)

IMPORTANT: DOSARELE INCOMPLETE VOR FI DESCALIFICATE!

Data______________________ Semnătura

1) Se completează numele firmei;
2) Se bifează în funcţie de caz.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share