Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

CJEDB: Comunicat de presă – Cât de mult au fost respectate drepturile elevilor în anul şcolar 2021-2022

Cât de mult au fost respectate drepturile elevilor în

anul școlar 2021-2022?

Anul școlar 2021-2022 a reprezentat pentru participanții în domeniul educaţional din
România o trecere ușoară către normal, așa cum era înainte de pandemie. În ciuda stabilizării
aparente a situației pandemice, unitățile de învățământ preuniversitar întâlnesc în continuare
impedimente în încercarea de a asigura un act educational calitativ. Aceste obstacole nu ar
trebui tratate drept pretexte pentru ignorarea drepturilor, responsabilităților și obligațiilor
elevilor, așa cum sunt prevăzute în Statutul Elevului.

În vederea respectării prevederilor acestui act normativ, structurile naționale, județene
și școlare ale Consiliului Elevilor au obligaţia de a observa respectarea Statutului Elevului la
nivelul comunității în care activează și să asigure cunoașterea prevederilor acestui document
atât de elevi, cât și de cadrele didactice. Pentru a examina nivelul de implementare al
prevederilor, Consiliul Național al Elevilor lansează anual una din cele mai elaborate consultări
din sistemul de învățământ, ce este menită să centralizeze opiniile a mii de elevi și profesori
într–un set complex de recomandări ce vor fi transmise autorităților județene și naționale. Odată
implementate, aceste recomandări pot contribui activ la creșterea calității mediului de învățare.

Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean s-a dovedit a fi, în
ultimii ani, o radiografie exactă a ceea ce se întâmplă, în realitate, în sălile de clasă, din punct
de vedere al respectării drepturilor elevilor. Acesta are ca scop găsirea unor soluții eficiente
pentru problemele conturate în formular de către participanții principali din sistemul de
învățământ. Trebuie menționat, de asemenea, că în cazul constatării anumitor abateri de la
prevederile Statutului Elevului, unitățile de învățământ preuniversitar sunt obligate să găsească
soluții pentru remedierea acestora și să transmită public măsurile adoptate.

Depinde de noi să atragem atenția asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea
școlară din care facem parte! Prin urmare, invităm toți elevii și profesorii să acceseze
platforma https://risej.consiliulelevilor.ro/, și să completeze formularul ce va sta la baza
Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivelul județului Dâmbovița, cât și a
Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel național în anul școlar 2021-
2022.

 

Mihnea Stoica,

președinte interimar al Consiliului Județean al Elevilor Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share