Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Corneliu Ștefan a participat la Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, în calitate de membru al delegației României în Comitetul European al Regiunilor, a participat alături de colegi președinți de consilii județene, dar și de reprezentanți ai asociațiilor municipiilor, orașelor și comunelor din țară, la sesiunea plenară a forului european de la Bruxelles.

 ”S-a discutat despre necesitatea modificării legislația europene privitoare la epurarea apelor uzate și calitatea aerului înconjurător, revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar european, dar și rolul pe care îl au autorităților locale și regionale în procesul de extindere a Uniunii Europene.
 Totodată, pe agenda de lucru s-a regăsit și înființarea, organizarea și stabilirea modului în care va funcționa Grupul de Prietenie al delegațiilor României și Regatului Țărilor de Jos.
Cooperarea la nivel european este deosebit de importantă în actualul context economic, întărirea relațiilor diplomatice fiind un aspect care va duce la dezvoltarea mediului de afaceri și la atragerea de noi investitori în România și în județul Dâmbovița”, a precizat Corneliu Ștefan, pe pagina de facebook.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.

Ce face CoR?

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.

  • Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.
  • Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție.
  • Din momentul în care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante.
  • De asemenea, CoR poate emite avize și din proprie inițiativă.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share