Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Cula din Ciacova va fi restaurată și promovată cu finanțare europeană

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 în Regiunea Vest, și Primăria Orașului Ciacova, în calitate de beneficiar, au semnat astăzi contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula), monument istoric din orașul Ciacova, județul Timiș ”. Turnul de apărare (cula) orașului Ciacova este un monument istoric dingrupa A, de valoare națională.

Finanțarea proiectului se acordă în cadrul Regio-POR 2014-2020, axa prioritară 5 –Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – și prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Semnatarii contractului de finanțare au fost:

  • Domnul Petru FILIP – primar, Primăria Orașului Ciacova
  • Domnul Sorin MAXIM – director general, ADR Vest-Organism Intermediar pentru Programul Operațional 2014-2020 în Regiunea Vest.

Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula) monument istoric din orașul Ciacova, județul Timiș” este de aproximativ 4,9 milioane lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea totală a acestuia este de aproximativ 5,1 milioanelei.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 24 de luni. Obiectivul final al acestuia este acela de a dezvolta oferta turistică și culturală a orașului Ciacova în vederea asigurării unei dezvoltări urbane viabile.

Proiectul „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula), monument istoric din orașul Ciacova, județulTimiș”vizează reabilitarea, consolidarea, restaurarea și dotarea turnului de apărare (culei) cu echipamente specific (proiector, ecran de proiecții holografice, sistem audio, binoclu panoramic, mobilier) în vederea funcționalizării și utilizării acestuia ca spațiu muzeal și expozitional. Suplimentar, se va amenaja peisager zona din vecinătatea monumentului istoric.

De asemenea, se vor finanța și activitățile de marketing și de promovare turistică, inclusive digitizarea obiectivului de patrimoniu și a terenului amenajat prin proiect.

După restaurare, se estimează că numărul vizitatorilor va creşte cu 2000 de turiști la finalul primului an după implementarea proiectului (de la 500 de vizitatoripe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 2500 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului).

Apelul de proiecte pentru prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – a fost lansat în 25 mai 2016 și a avut  ca termen limită pentru depunere data de 25 noiembrie 2016. Apelul a fost de tip competitivși are o alocarefinanciară de 28,81 milioane euro.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share