Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

ASISTENȚII PERSONALI TRAG UN SEMNAL DE ALARMĂ: De ce suntem ignorați și salariile noastre sunt o batjocură?

Asistenții personali din întreaga țară adresează ministrului muncii Simona BUCURA-OPRESCU să ia act de situația gravă în care aceștia se află și-i prezintă printr-un memoriu, care este starea de fapt și revendicările pe care aceștia le solicită.

Acestea vor fi prezentate și la protestul care va avea loc, în data de 27 noiembrie a.c. în fața Ministerului Muncii în mai multe localități din țară, săptămâna viitoare.

”- Asistentul Personal  este un drept al persoanei cu dizabilități încadrată în grad de handicap grav cu Asistent Personal stabilit prin criteriile medico-psiho-sociale

– Funcția de Asistent Personal acoperă o parte foarte importantă din serviciile pe care Statul Român le asigura pentru persoanele cu dizabilități copii și adulți, asigurând servicii de îngrijire medico-psiho-sociale la domiciliu.

Desi prin baremele medico-psiho-sociale care stau la baza incadrarii persoanei cu dizabilitati in grad de handicap grav cu Asistent Personal se stabileste ca necesita Ingrijiri Permanente Personale, Asistentul Personal la care are dreptul persoana cu dizabilitati este angajat cu program impus de 8 ore/zi maxim 40 ore/saptamana iar legislatia limitand inclusiv numarul asistentilor personali care pot fi angajati pentru o persoana cu dizanilitati ignorand complet nevoia de ingrijire permanenta personala a acesteia.

Prin urmare, Asistentul Personal asigura ingriijire permanenta personala medico-psiho-sociala pe care Statul Roman nu o acopera facand astfel economie prim angajarea un om care sa faca munca a cel putin 3 specialisti platiti cu salariile corespunzatoare functiei de care apartin, adica asistent, infirmier, terapeut, asistent social, lucrator social etc.

Ba mai mult, avand in vedere ca Asistentul Personal este de obicei cineva din familie, salariul acestuia este directionat nevoilor persoanei cu dizabilitati grave pe care o ingrijeste deoarece de regula (cunoasteti statisticile) persoanele cu dizabilitati grave nu au venituri fiind in imposibilitate de a se angaja si de a se sustine singuri, astfel Statul Roman ii lasa in totalitate in grija familiei!

Noi, am acceptat de nevoie sa fim Asistenti Personali cu program impus fortat de 8ore/ zi 5 zile/sapt desi suntem nevoiti sa facem munca asta 24/24 ore, 7/7 zile pentru ca altcineva nu are cine sa faca munca noastra si o facem pentru cei dragi noua. Am acceptat renuntand la studiile noastre, la locurile de munca pe care le aveam si la veniturile pe care le aveam pentru ca un strain nu isi asuma sa asigure ingrijiri medico-psiho-sociale pe un salariu minim de 3300 lei! Un strain cere minim 30 lei/ora doar pentru companie!

                                                                     Situația Asistenților Personali este gravă!

Desi este salarizat prin legea salarizari bugetare 153/2017, unde i s-a fost atribuita o gradatie acestia nu mai au gradatie! Din cauza aplicarii defectuase a legislatiei in domeniu, acesta a ajuns sa aiba la toata gradatiile 0 – 5 acelasi salariu de 3300 lei brut, lucru care incalca drepturile la un trai decent si afecteaza drastic viata si sanatatea  noastra dar si a persoanei cu dizabilitati grave de care ingrijim.

                                          De ce suntem ignorați și salariile noastre sunt o batjocură?

Daca Statul Roman face economie prin angajarea noastra, cu un program impus de 8 ore/zi si 5 zile/saptaman pentru a nu mai plati specialisti care sa asigure ingrijirile medico-psiho-sociale la domiciliu, macar sa ne plateasca salariile tinand cont de gradatie si de toate drepturile salariale la care avem dreptul. Acelea care sunt, dar sa fie corecte, pentru noi conteaza fiecare ban in plus. Nu am cerut salariile specialistilor pe care ii inlocuim! Cerem salariile noastre! Salariile noastre desi suntem angajati nu raman la noi, nu le cheltuim pentru noi, le cheltuim cu tratamentele si nevoile persoanei cu dizabilitati! Daca nu o facem noi, acestia mor de foame si in conditii groaznice pentru ca majoritate traiesc doar cu indemnizatia de handicap de 599 lei. Si atunci de ce sa nu fim platiti corect?! De ce suntem exploatati? De ce sunt intarzieri de luni de zile in plata salariilor in unele localitati? De ce nu ni se aplica sporul de ierarhizare la care avem dreptul la fel cum se aplica celorlalte categorii de angajati din asistenta sociala? De ce nu se plateste indemnizatia de hrana in unele localitatii? Sau de ce nu se aplica sporul pentru conditii de munca in unele localitatii? De ce pentru restul angajatiilor aceste drepturi sunt respectate si noua nu? De ce pentru noi legea salarizarii este inechitaliba?                                 

Solicitari

 

 1. Respectarea salariului de baza (salariul minim garantat in plata) pentru functia Asistentului Personal si cele 5 gradatii prevazute la art 10 pct (3) si (4) L 153/2017

Art. 10:

(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I – VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.

(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

 1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 2. b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 3. c) gradaţia 3 – de la 10 ani la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 4. d) gradaţia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
 5. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază

Pana la aparitia ultimelor modificari legislative din anul 2023 salariile subsemnatilor se calculau prin raportare la OUG 130/2021 si OUG 131/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, raportat la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si dispozitiile Legii 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, insa interpretarea acestor dispozitii nu se facea in acord cu vointa leguitorului exprimata prin dispozitiile avute in vedere la emiterea actului. Astfel, potrivit art. 1 din HG 1071/2021 Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. 1 din Legea 53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2550lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239lei/ora.

In aceiasi modalitate trebuia procedat si pentru anul 2023, avand in vedere modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Potrivit Art. I alin 1 din OUG 130/2021-Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si (41) lit (c) din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2022, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2021 in masura in care personalul ocupa aceeaisi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Potrivit alin. 3  Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupa functiile prevazute in anexa nr. II Familia ocupationala de functii bugetare -Sanatate si asistenta sociala- la Legea cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de  1 ianuarie 2022 salriile de baza se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021.

Asa cum aratat mai sus, acelasi principiu trebuia aplicat si in anul 2022, plecand de la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Operatiunea concreta de determinare folosita de platitorii acestor salarii nu a fost una corecta. Astfel, se pleca de la salariul minim de baza la care se aplica procentul corespunzator primelor gradatii de vechime. Operatiunea urmatoare a constat in determinarea fractiei de 1/4 din diferenta dintre salariile de baza prevazute de Legea 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anii anteriori. Asa se ajungea la o suma care era adaugata la salariul de baza pe care asistentul il avea in luna decembrie a anului anterior. In aceasta modalitate rezulta salariul brut.

Aceasta modalitate de stabilire a salariului nu reflecta intentia legiuitorului exprimata prin dispozitiile legale mentionate anterior. Toate calculele se impun a fi raportate la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit potrivit  art. 1 din HG 1071/2021(si actul normativ ulterior de reglementare). Astfel, se impunea stabilirea salariului de baza corespunzator noii gradatii a reclamantei, iar mai apoi se impunea aplicaraea majorarii de 1/4 prevazute de art. I alin. 3 din OUG 130/2021, rezultand in aceasta maniera salariul brut(compus din salariul de baza la care se adauga gradatia de vechime).

Modificarea cadrului legislativ

Prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 8 iunie 2023 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost introduse urmatoarele prevederi legale:

Articolul I

La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu completările ulterioare, după alineatul (1^4) se introduc două noi alineate, alin. (1^5) și (1^6), cu următorul cuprins:

(1^5) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II la aceeași lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.

(1^6) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, soldele de funcție/ salariile de funcție ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeași lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcție/salariilor de funcție prevăzute de această lege pentru anul 2022.

Articolul II

În aplicarea art. I, la stabilirea cuantumului brut al soldelor de funcție/salariilor de funcție/salariilor de bază ale personalului, aferent lunii iunie 2023, se are în vedere această lună, în integralitate.

In forma anteriora a art. 12 din Legea-cadru nr. 153/2017: Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare 

(1) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite. 

(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. 

era prevazuta o evolutie corecta a salariului prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare. Prin aceasta modificare legislativa este blocata majorarea salariului nostru intrucat nu se mai are in vedere majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, instituindu-se astfel o plafonare.

 1. Abrogarea art 38 al (6) din Legea 153/2017

(6) În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. (…)”

 1. Abrogarea OUG 54/2023 si aplicarea art. 12 alin. 2 din Legea 153/2017 fara alte derogari

Articolul 12
Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare
(1) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.
(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

 1. Includerea explicita a asistentului personal in categoria personalului care beneficiaza de sporurile pentru conditii de munca prevazute in Legea 153/2017 si HG 153/2018, atit in ceea ce priveste sporul pentru conditii de munca periculoase si vatamatoare cit si sporul pentru conditii deosebit de periculoase (in cazul celor care au in ingrijire persoane cu handicap de natura psihica/mintala).

      5.Eliminarea plafonarii sporurilor la nivelul anului 2018.

 1. Modificarea art. 35 alin. 1-3 din Legea 292/2011 in sensul eliminarii sintagmei “un asistent personal” si inlocuirea acesteia cu sintagma “asistent personal” corelativ cu obligarea angajatorului asistentului personal sa asigure ingrijirea la domiciliu a persoanei cu handicap grav zilnic – adica si simbata, duminica, in zilele de sarbatori legale si alte zile libere legale – fie prin prevederea in contractele individuale de munca ale asistentilor personali a efectuarii si platii muncii suplimentare, fie prin plata unei indemnizatii de insotitor persoanei cu handicap pt aceste zile.
 1. 7. Calculul corect al indemnizatiei de concediu de odihna a asistentului personal prin introducerea in baza de calcul a venitului net realizat care cuprinde indemniatia de grana, sporul pentru conditii de nunca si alte sporri cu caracter permanent, cat si a indemnizatiei de insotitor a persoanei cu handicap grav care sa acopere toata perioada in care Asistentul Personal lipseste fie ca este vorba de perioada CO Asistent Personal de 21 zile + 6 zile = 27 zile si 25 + 6 = 31 zile fie ca este vorba de perioada concediu medical sau alte situatii prevazute de lege.
 1. 8. Introducerea termenului de “Ingrjire permanenta personala” atat in L 448/2006 cat si in statutul Asitentului Personal 
 1. Voucherele de vacanta in toate localitatile” se arată în memoriul care va fi înaintat ministrului muncii.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">