Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Depune la APIA Cererea de Plată în perioada 1 Martie – 15 Mai 2023

Sub sloganul PUTERNICI. ÎN ECHIPĂ! Depune la APIA Cererea de Plată în perioada 1 Martie – 15 Mai 2023”, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judetean Dambovita desfasoara in perioada 22 februarie – 02 martie, campania de informarea producatorilor agricoli care acceseaza forme de sprijin pentru agricultura in anul 2023.

Începând cu această Campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin intervenții/măsuri aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, în conformitate cu Planul Strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020,  sprijin finanțat de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de la bugetul naţional (BN), denumite astfel: plăţile directe decuplate; plățile directe cuplate; ajutoare naţionale tranzitorii (plăţi din bugetul naţional); măsurile de dezvoltare rurală pentru care fermierii pot solicita plăți compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă; Măsura 11 –  Agricultură ecologică; Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice si din cadrul PS PAC 2023-2027: DR-10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative .

Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverințele privind utilizarea terenului conform înscrierii în Registrul Agricol.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.

De asemenea, fermierii care deţinanimale în exploataţie au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Baza Națională de Date (BND) (la medicul veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului APIA în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

In vederea inlaturarii tuturor nelamuririlor legate de accesarea schemelor de plati de catre fermierii damboviteni, echipe de specialisti ai APIA Centrul Judetean Dambovita se vor intalni cu fermierii din toate unitatile administrativ teritoriale.

Pentru derularea actiunii de informare a fermierilor, s-a solicitat sprijinul primariilor, experiența anilor anteriori demonstrand că participarea activă a tuturor administrațiilor publice locale s-a reflectat pozitiv în rezultatele record înregistrate la nivelul absorbției fondurilor europene din domeniul agriculturii, în contextul în care instituțiile locale mențin o legătură directă cu cetățenii, cunosc realitățile imediate ale acestora și vin în întâmpinarea interesului și nevoilor lor.

 DIRECTOR EXECUTIV

Ec.CorinaGarleanu

 

Comunicat de presă

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Centrul Judetean Dambovita

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share