Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Ghid pentru sprijinirea de întreprinderi sociale în mediul urban, lansat în consultare publică

𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧, 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚̆
Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚̆ 𝐆𝐡𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 „𝐒𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧”.
Apel este competitiv, Prioritate: P04 „Antreprenoriat și economie socială “, Obiectiv specific ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).
𝐀𝐩𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐭̦𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞
(Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, 𝐒𝐮𝐝-𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐚, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru).
𝐒𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭̦𝐢/𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, respectiv:
📌entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
📌entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale;
📌organizații sindicale şi organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
📌autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) si b) de mai sus.
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞
𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐈 – 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞:
📌Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă);
📌Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă);
📌Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie);
📌Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă);
📌Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie);
📌Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie);
📌Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie).
𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐚 𝐈𝐈-𝐚 – 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞:
📌Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie);
📌Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie).
👉Conform ghidului în consultare, 𝐚𝐩𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐚𝐫 𝐮𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 📆𝟏𝟎.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟑, ora 16:00 𝐬̦𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞
𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐚 𝐈𝐈-𝐚 – 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞
📆 10.08.2023, ora 16.00.
❗𝐏𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 pot fi transmise pe adresa de email 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞.𝐩𝐞𝐨@𝐦𝐟𝐞.𝐠𝐨𝐯.𝐫𝐨 până la data de 📆25.05.2023.
Sursă: www.fonduri-structurale.
𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐈𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢̂𝐫𝐥𝐞𝐚
𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐢 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐞𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞
Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Dâmbovița
Tel: 0751.153.703/0769.617.752
Distribuie acest articol Oficial Media
Share