Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Îmbunătățirea educației financiare pentru studenții UPT (EduFinUPT)

În cadrul apelului de proiecte „Raiffeisen Comunități 2021”, Universitatea Politehnica Timișoara a câștigat proiectul intitulat „Îmbunătățirea educației financiare pentru studenții Universității Politehnica Timișoara (EduFinUPT)”. Au fost înscrise 129 de proiecte, fiind finanțate 11 dintre acestea (https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/etape-proiect/proiecte-castigatoare).
Obiectivul general al proiectului EduFinUPT este îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor financiare pentru 500 de studenți din anul I și II din cadrul UPT (grupul țintă – GT), viitori consumatori de servicii financiare.
Obiectivele specifice sunt:
• O1: Dezvoltarea cunoștințelor practice a 500 de studenți prin organizarea unor programe de stimulare financiară;
• O2: Dezvoltarea metodelor interactive, practice de învățare a studenților din GT prin ateliere;
• O3: Identificarea de mentorat și consultanță financiară pentru GT.
Accesul la educația financiară a celor 500 de studenți din anul I și II din cadrul UPT va conduce la schimbări pozitive în gestionarea bugetelor financiare ale viitorilor consumatori de produse bancare.
Proiectul va contribui la:
• schimbări pozitive în administrarea cheltuielilor personale sau ale familiei;
• creșterea nivelul de educație financiară pentru GT;
• dobândirea de noi cunoștințe și abilități financiare (înțelegerea conceptului de buget și al plan de economii);
• cunoștințe pentru dezvoltarea unei afaceri;
• informarea continuă a studenților prin ebook-ul dezvoltat (continuitate);
• reducerea riscurilor financiare.
Proiectul vizează o serie de activități: ateliere de lucru pe teme actuale, ateliere de lucru de tip „Meet your financial expert”, program de mentorat și consultanță și dezvoltarea, realizarea unui ghid de educație financiară pentru studenți de tip eBook și hard-copy și testarea unui joc pentru educație financiară.
Formatorii din cadrul proiectului sunt: cadre didactice, experți din mediul de afaceri, experți din brokeraj, experți din Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și experți din mediul bancar.
Ghidul de educație financiară pentru studenți de tip eBook și hard-copy și jocul dezvoltat pentru educație financiară vor fi utilizate și pentru viitorii studenți.
Valoarea proiectului este de 50.000 lei, iar managerul acestui proiect este conf.habil.dr.ing. Larisa Ivașcu.
Sustenabilitatea proiectul va fi acordată prin Centrul de Cercetări în Inginerie și Management din cadrul Universității Politehnica Timișoara (http://www.mpt.upt.ro/cercetare/centrul-de-cercetare/colectivul-de-cercetare.html).
Informații suplimentare pot fi solicitate telefonic la biroul de antreprenoriat 0256-404665 sau la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share