Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

IN DATA DE 17 IUNIE VA INTRA IN VIGOARE O NOUA LEGE A ZILIERILOR

Legea privind angajarea zilierilor a fost modificata, noul act normativ aparand in Monitorul Oficial. Documentul nu modifica substantial vechile prevederi, dar formuleaza mai exact activitatile economice in care zilierii pot fi angajati. 

Conform legii, zilierul poate fi orice persoana fizica, cetatean roman sau strain, cu varsta de minim 16 ani, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii. Ca si exceptie, minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

Incepand cu data de 17 iunie va intra in vigoare Legea nr.18/07.03.2014 ce modifica si completeaza Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Letitia Nistor, purtator de cuvant al Inspectoratului Teritorial de Munca Dambovita, prezinta cele mai importante modificari aparute in lege:

– Stabilirea domeniilor in care se poate folosi munca necalificata sezoniera. In noile categorii nu se mai regasesc activitati de manipulare marfuri, cresteri de animale in sistem semiliber, traditional si transhumanta, dar au fost introduse activitati de comert al produselor agricole brute si al animalelor vii, recuperarea materialelor, cercetare-dezvoltare in stiintele sociale si umaniste, activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice.  
– Categoriile de beneficiari care utilizeaza zilieri pot fi: persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale.
– Cuantumul remuneratiilor brute orare, stabilite de parti, nu poate fi mai mic decat valoarea pe ora a salariului minim de baza, brut, pe tara, garantat in plata.
– Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unei activitati in beneficiul unui tert.
– Se stabilesc obligatiile beneficiarilor de lucrari si a zilierilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Noul registru de evidenta a zilierilor se procura de la sediul ITM si se completeaza si inregistreaza conform instructiunilor prevazute in Legea nr.18/2014.

Principalele aspecte existente deja in legislatie cu privire la angajarea zilierilor sunt urmatoarele:

– Durata zilnica de munca pentru un zilier nu poate depasi 12 ore/zi.
– Remuneratia bruta orara este intre 2 lei si 10 lei/ora. Venitul brut al zilierului este supus numai impozitului pe venit in procent de 16%, prin stopaj la sursa.
– Nu se datoreaza asigurari sociale sau asigurari de sanatate si, implicit, zilierul nu are calitate de asigurat in sistemele de asigurari publice.
– Nu se necesita angajarea in baza unui contract de munca, ci se necesita inregistrarea persoanelor in Registrul zilierilor.
– Registrul zilierilor trebuie completat in fiecare zi in care se angajeaza zilieri. – Angajatorul va transmite la ITM pana cel tarziu in data de 5 a lunii urmatoare, un extras din Registrul zilierilor.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 18/2014 se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 6 000 si   20 000 lei. 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">