Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Înscrieri pentru comercializarea mărțișoarelor

Începând din 18.02.2020 până în 21.02.2020 se pot depune cererile în vederea obţinerii avizului pentru desfăşurarea comerţului stradal pentru comercializarea mărţişoarelor, felicitărilor şi altor miniaturi reprezentative. Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant, pe o suprafaţă de 2 mp.  Cererile se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, ghişeele 8 şi 9, actele necesare fiind:

-cerere tip obţinută de la ghişeele 8 sau 9, camera 12;

-copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act  firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare). Pentru locaţiile din Piaţa Victoriei, solicitanţii trebuie să deţină copie C.U.I./Carte de Identitate/buletin  cu domiciliul în Timişoara, carnet student (Facultatea de Arte Plastice), carnet meşteşugar eliberat de Asociaţia Meşteşugarilor şi Comercianţilor Tradiţionali şi o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip şevalet.

Taxa de autorizare de 69 de lei, taxa de imprimat 6 lei şi taxa de ocupare a domeniului public-3 lei/mp/zi în zona A sau 2 lei /mp/zi în zona B, se achită anticipat pe toată perioada de autorizare, la momentul înregistrării cererii la casieria camerei 12, după emiterea notei de plată de la ghişeul 8 sau 9, făr posibilitatea restituirii acestor taxe.

 

Perioada de comercializare este 27.02.2020-2.03.2020, în următoarele locaţii:

ZONA

A- Piaţa Victoriei;

A- Ceas Floral- bd. Proclamaţia de la Timişoara-platou;

A-str.Mărăşeşti;

A- Piaţa A.Mocioni- platou

B- Parcul Copiilor (bd. Revoluţiei 1989)-platou

B-bd. Regele Carol I ( de la str.I.Văcărescu până la str.Gen.I.Dragalina);

B-Piaţa Nicolae Balcescu;

B- Dîmboviţa-platou;

B-Calea Şagului colţ cu L.Rebreanu (ARTA TEXTILĂ);

B-Calea Şagului colţ cu str.L.Rebreanu (PROFI);

B- în faţa Pieţei Doina-platou;

B-Calea Martirilor colţ cu str.Naturii;

B-Piaţa din zona Soarelui;

B-Calea Buziaşului -platou;

B-zona Spitalului Judeţean ( str.Arieş);

B-str.Daliei(între str.Al Vaida Voievod şi L.Catargiu);

B-str.S.Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern);

B-Piaţa Traian;

B-Calea Sever Bocu;

B– str.Sf. Apostoli Petru şi Pavel;

B-Calea Aradului- str.Liege;

B- CaleaTorontalului-platou;

B-str.Circumvalaţiunii- platou;

B-zona Piaţa Dacia;

B-str.Gen.Dragalina- bd. Gării.

B-Aleea FC Ripensia

Pentru o bună organizare:

-Operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare  Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii  Publicitare, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz. Încalcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage sancţionarea contravenţională a  persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenţii constatatori, precum şi retragerea avizului de către emitent.

-Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea Avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timişoara.

-Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">