Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

312 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

 Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 312 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

 Norvegia – 158 locuri de muncă pentru: constructor nave mecanic industrial, mecanicmotoare, sudor, tractorist, mecanic pentru camioane, muncitor în producţie, farmacist, instalator; electrician, mecanic;

Austria – 77 locuri de muncă pentru: șofer de autobuz/autocar, sudor TIG pentruconstrucție țevi, supraveghetor conducte industriale, sudorTIG/MAG pentru construcție și reparații rezervoare, mașinist, montator instalații, mecanicîntreținere instalații, sudor autogen, montator țevi de termoficare pentru construcții, constructor panouri de control, tehnician electrician (instalator), supraveghetor construcțiiși reparații rezervoare, supraveghetor instalații electrice, supraveghetor instalațiimecanice, montator hidraulic;

Irlanda – 25 locuri de muncă pentru: finisor beton,îngrijitori copii (educatori/ practicanți/coordonatori activitate îngrijire copii preșcolari/școlari),îngrijitori copii (educatori ani/specialiști de îngrijire a copiilor de varsta școlară);

Germania – 17 locuri de muncă pentru: electronist – specializat in mentenanţă, mecanicindustrial, operator utilaje şiinstalaţii, muncitor în producţie, zidar, asistent medicalgeneralist sau asistent medical de radiologie, asistent medical, farmacist, mecanicinstalații pentru refrigerare;

Belgia – 11 locuri de muncă pentru: tehnician industrial automatizări, măcelar;

Olanda – 10 locuri de muncă pentru: legumicultor;

Spania – 7 locuri de muncă pentru: electromecanic-bobinator maşini electrice rotative, tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale;

Malta – 5 locuri de muncă pentru: manager de cont, agenţi de reactivare/retenţie, inginer mecanic;

Slovenia – 2 loc de muncă pentru: muncitor turnătorie;

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau contacta consilierul EURES – Valentina Soare – nr. telefon: 0732100377.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share