Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Materialele de propagandă electorală – Ghid de finantare din 2024 al campaniei electorale

CAPITOLUL V:Materialele de propagandă electorală

Art. 20

(1)Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;
b)este utilizat în perioada 10 mai 2024-8 iunie 2024, ora 7.00;
c)are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d)depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.
(2)În campania electorală, partidele politice care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

a)afişe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură;
b)materiale de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile art. 68-71 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024;
c)publicitate în presa scrisă;
d)materiale de propagandă electorală online;
e)broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.
(3)Prin materiale tipărite din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele se înţelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturaşi şi altele asemenea.
(4)Următoarele tipuri de acţiuni şi materiale de propagandă electorală nu pot fi finanţate în campania electorală:

a)utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaţilor, precum şi orice alte referiri la competitorii electorali;
b)utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar;
c)spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;
d)bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.
(5)Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi e), următoarele date:

a)numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei politice, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a alianţei electorale din care acesta face parte, după caz, care le-a comandat;
b)denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c)codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;
d)tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e).
(6)Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audio sau video, mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).
(7)Materialele de propagandă electorală online vor fi imprimate cel puţin cu codul atribuit potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2).
(8)Pe materialele de propagandă electorală ale alianţei electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic, alianţei politice sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care face cheltuiala.
(9)În acord cu Recomandarea (UE) 2023/2.829 a Comisiei Europene din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive şi reziliente în Uniune şi la consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European, competitorii electorali pot lua măsuri suplimentare pentru transparentizarea informaţiilor referitoare la:

a)utilizarea publicităţii politice, inclusiv cu privire la sumele cheltuite pentru publicitatea politică şi la sursele de finanţare utilizate;
b)măsurile întreprinse pentru a se asigura că publicitatea politică proprie poate fi identificată în mod clar ca atare;
c)identitatea partidului politic care finanţează publicitatea politică, precum şi informaţii pertinente cu privire la vizarea unui public-ţintă prin publicitatea respectivă şi la sistemele de inteligenţă artificială utilizate pentru pregătirea conţinutului sau diseminarea publicităţii.
Art. 21

(1)Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul ghid sunt interzise.
(2)Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, precum şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
(3)În campania electorală, competitorilor electorali le este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect, a măştilor, a dezinfectanţilor, a odorizantelor auto, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoşelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleţilor, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a ţigărilor şi a altor produse din tutun, a calendarelor bisericeşti şi a altor asemenea produse, precum şi a oricăror alte bunuri oferite cu scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share