Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna noiembrie 2021

La sfârșitul lunii noiembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4619 șomeri (din care 2191 femei), rata șomajului fiind de 2,39 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,71 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,32 pp.

Din totalul de 4619 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1265 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3354 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 740 șomeri provin din mediul urban și 3879 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4619
< 25 ani 561
între 25-29 231
între 30-39 656
între 40-49 1066
între 50-55 1048
peste 55 ani 1057

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (33,2 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 30,7 % din totalul şomerilor înregistraţi. 18,4 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 14,0 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,7 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 912 persoane foarte greu ocupabile, 2887 greu ocupabile, 466 mediu ocupabile, iar 354 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share