Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

România, perfomanțe de mediu semnificativ îmbunătățite

De la aderarea la Uniunea Europeană, România și-a îmbunătățit semnificativ performanțele de mediu. Legislația sa reflectă corect cerințele convenite la nivel european, însă se înregistrează încă lacune la punerea în aplicare, în general cauzate de lipsa planificării, coordonării și a unei finanțări adecvate.

Domeniile cu astfel de lacune sunt gestionarea deșeurilor și tratarea apelor reziduale. România poate utiliza mai bine fondurile europene alocate pentru a aborda aceste provocări și a spori gradul de coordonare a propriilor mecanisme administrative. Acestea sunt principalele concluzii ale raportului de țară, publicat de Comisia Europeană luni, 6 februarie.

Karmenu Vella, comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „O aplicare fragmentară și neomogenă a normelor de mediu nu este în interesul nimănui. Îmbunătățirea modului în care se aplică legislația de mediu este în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al economiei. Aici intervine evaluarea aplicării politicilor de mediu (EIR). Comisia Europeană se angajează să ajute statele membre în a le garanta cetățenilor lor cele mai înalte standarde în ceea ce privește calitatea aerului și a apei și gestionarea deșeurilor. Această evaluare oferă informații, instrumente și un calendar în acest sens.”

Raportul despre România face parte din noul instrument de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), menit să îmbunătățească acest proces. Comisia, împreună cu statele membre, va aborda astfel cauzele care au generat lacunele în punerea în aplicare înainte ca problemele să devină urgente.

Pachetul de măsuri, adoptat de Comisie, cuprinde:

– 28 de rapoarte de țară, care identifică punctele forte, oportunitățile și punctele slabe la nivel național;

– o comunicare care rezumă concluziile politice ale rapoartelor de țară și analizează tendințele comune în domenii precum calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și economia circulară, calitatea apei, protecția naturii și a biodiversității; precum și

– recomandări pentru toate statele membre.

Comunicarea arată că există o serie de cauze majore, comune mai multor state membre, și anume: coordonarea ineficientă între nivelurile administrative, capacitatea insuficientă și lipsa de cunoștințe și de date.

În urma lansării pachetului de măsuri privind EIR, vor fi organizate discuții cu fiecare stat membru, va fi introdus un instrument colaborativ pentru a le permite statelor membre să își ofere reciproc expertiză și vor avea loc dezbateri politice în cadrul Consiliului miniștrilor de mediu.

Context

Atunci când normele convenite de comun acord nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător, Comisia poate lansa acțiuni în justiție. Pentru a preveni acest lucru, prin procesul de evaluare a punerii în aplicare a legislației de mediu, Comisia va colabora cu statele membre pentru a le ajuta să aplice mai bine politicile și normele în domeniu.

Evaluarea punerii în aplicare a legislației de mediu face parte din politica Comisiei pentru o mai bună legiferare, care include îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor existente.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share