Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Se interzic pe piața UE produsele care conțin gazele fluorurate

Ieri Parlamentul European  a aprobat noi reguli pentru a minimiza emisiile de gaze puternice cu efect de seră, în conformitate cu obiectivele climatice ale UE și globale.

Cu 457 de voturi pentru, 92 împotrivă și 32 abțineri, deputații europeni au susținut acordul încheiat cu Consiliul pentru reducerea în continuare a emisiilor de gaze fluorurate.

Textul prevede o eliminare totală a hidrofluorocarburilor (HFC) până în 2050, inclusiv o traiectorie de reducere a cotei de consum a UE în perioada 2024-2049.

Acesta introduce cerințe stricte care interzic introducerea pe piața UE a produselor care conțin gaze fluorurate și date specifice de eliminare treptată a utilizării gazelor fluorurate în sectoare în care este fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic trecerea la alternative care nu utilizează gaze fluorate precum : refrigerarea casnică, aer condiționat și pompe de căldură.

Acordul privind reducerea emisiilor de substanțe care epuizează stratul de ozon (ODS) a fost adoptat cu 538 de voturi pentru, opt împotrivă și 13 abțineri.

Legea introduce cerințe de recuperare și reciclare a unor astfel de substanțe din materialele de construcție în timpul renovărilor (care se găsesc în special în spumele izolatoare), care este principala sursă de emisii de ODS rămase în UE. De asemenea, introduce derogări stricte pentru utilizarea lor ca materie primă (pentru a produce alte substanțe, de exemplu în industria farmaceutică sau chimică), ca agenți de proces, în laboratoare și pentru apărarea împotriva incendiilor.

Noua lege a UE privind clima crește obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 de la 40% la cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990.

În plus, o viitoare propunere a Comisiei privind Regulamentul LULUCF de a reglementa emisiile și eliminările de GES din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură, va crește rezervoarele de carbon ale UE și, prin urmare, va crește de facto obiectivul UE pentru 2030 la 57%.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">