Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Serviciile vamale reprezintă prima linie de apărare împotriva riscurilor care ar putea afecta lanțul alimentar și împotriva criminalității organizate și terorismului

Ziua Internațională a Vămilor este sărbătorită pe 26 ianuarie în fiecare an și a fost inițiată de Organizația Mondială a Vămilor (W.C.O.) în 1983. Această zi celebrează toți oficialii și agențiile vamale care se străduiesc zi de zi pentru a asigura un management eficient al comerțului mondial. Oficialii asigură, de asemenea, buna funcționare a operațiunilor comerciale peste granițele internaționale.

Organizația Mondială a Vămilor a fost înființată în anul 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamală, fiind un organism interguvernamental independent a cărui misiune este de a spori eficacitatea și eficiența administrațiilor vamale. România a aderat la Organizația Mondială a Vămilor în anul 1969, devenind, datorită poziției sale strategice, un membru important al acesteia.

Funcționarea pieței interne la nivelul Uniunii Europene (UE) se bazează pe existența unei uniuni vamale. Aceasta presupune că statele membre ale UE aplică un sistem comun de reglementări și taxe vamale pentru importurile de mărfuri din afara teritoriului vamal al UE și că nu există taxe vamale și nici controale vamale la frontierele dintre statele membre ale UE. Piața unică poate funcționa corect numai atunci când există o aplicare comună a regulilor comune la frontierele sale externe. Pentru a realiza acest lucru, administrațiile vamale naționale ale UE acționează ca și cum ar fi una. Până nu demult, rolul vămii consta în primul rând în colectarea taxelor vamale și a impozitelor indirecte la import. Extinderea și globalizarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare, dezvoltarea comerțului electronic, amenințarea cu atacuri teroriste și internaționalizarea crimei organizate, au modificat mediul în care funcționează vama. În prezent, autoritățile vamale au o gama foarte largă de responsabilități în materie de supraveghere și control în ceea ce privește mărfurile importate pe teritoriul vamal al UE.

Acestea nu doar colectează taxe vamale, TVA și accize, după caz, pentru mărfurile importate, ci verifică, de asemenea, mărfurile respective în multe scopuri de natură nefiscală, astfel încât să se asigure că îndeplinesc cerințele UE privind conformitatea produselor, standardele și normele alimentare, de sănătate și de mediu, precum și multe altele.

Strategie_AVR_2022-2024

Autoritățile vamale verifică, de asemenea, conformitatea mărfurilor importate cu normele privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, controlează importurile de precursori de droguri pentru a preveni deturnarea lor ilegală către producția de droguri, controlează comerțul cu bunuri culturale, comerțul cu specii sălbatice de faună și floră și transporturile de deșeuri, pentru a împiedica exportul și importul ilegal și aplică norme de combatere a fluxurilor de numerar ilicit, care intră sau ies din UE, ca parte a legislației UE privind combaterea spălării banilor. În scopul combaterii fraudei, a terorismului și a criminalității organizate, acestea cooperează cu autoritățile de aplicare a legii, cu administrațiile și agențiile responsabile de securitatea la frontiere și securitatea internă.

Birourile vamale de frontieră efectuează controlul vamal la trecerea frontierei externe a României și a Uniunii Europene prin  următoarele structuri: 8 birouri vamale la frontiera cu Republica Moldova, 5 birouri vamale la frontiera cu Ucraina, 6 birouri vamale la frontiera cu Serbia, 4 birouri vamale în porturile de la Marea Neagră, 15 birouri vamale în aeroporturile internaționale și 15 birouri vamale în porturile de pe fluviul Dunărea.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share