Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Târgoviște: Conferința ”Șapte ani de arbitraj instituționalizat în România”

Sâmbătă, 11 septembrie 2021, începând cu ora 12.00, au avut loc lucrările Conferinței ”Șapte ani de arbitraj instituționalizat în România”, organizată de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat, în Sala Mare a Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște.

Evenimentul deschide suita de manifestări dedicate ”Zilelor Arbitrajului Instituționalizat”, prilejuite de împlinirea a șapte ani de la deschiderea activității Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat (entitate jurisdicțională, care funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat).

Târgoviște: Conferința ”Șapte ani de arbitraj instituționalizat în România”

La eveniment au fost invitați: factori de decizie din administrația publică centrală și locală,  parlamentari, reprezentanții partenerilor asociației (respectiv: Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Confederația „Patronatul Român”, Colegiul Consilierilor Juridici, Federația Organizațiilor Românești din Italia, Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir”, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, CECCAR Prahova și CECCAR Dâmbovița, Universitatea „Spiru Haret” din Constanța, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, FEPAIUS, UGIR 1903, Patronatul „Consiliul Directorilor din Serviciile Funerare”, Asociația Taximetriștilor din Constanța, Asociația Birourilor de Mediere din Dâmbovița, Asociația Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere, Asociația Centrul Regional de Mediere Muntenia și Direcția Generală de Asistență Socială, Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții, Academia de Studii Economice, Universitatea „Titu Maiorescu”, Complexul Muzeal Național „Curtea Domnească”, Universitatea Valahia din Târgoviște, Asociația pentru Promovarea Învățământului în Industria Ospitalității, Coaliția Organizațiilor din România), magistrați, avocați, executori judecătorești, practicieni în insolovență, mediatori, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Cu aleasă preţuire,

PREŞEDINTE

Asociația de Arbitraj Instituționalizat

                                                     Arbitru

                                                                  Rodica VLAICU

Galeria foto 1, aici!

Galeria foto 2, aici!

Din Program:

12.25 – 13.00
Decernarea de diplome de excelență partenerilor Asociației de Arbitraj Instituționalizat
13.00 – 13.15
Importanța arbitrajului în contextul aplicării legilor justiției în România – Avocat Augustin
Răducanu
13.15 – 13.30
Incidența dispozițiilor art. 7 alin. (4) lit. d) din Norma 18/2017 a A.S.F. în soluționarea
litigiilor arbitrale având ca obiect pretenții izvorâte dintr-un contract de asigurare – Arbitru
Elena Turcu
13.30 – 13.45
Importanța expertizei contabile în procedura arbitrală – Expert contabil Cornel Nițu
13.45. – 14.00
Arbitrabilitatea litigiilor din domeniul asigurărilor – Arbitru Raluca Alecsandra Roșca
14.00 – 14.15
Confluențe între activitatea arbitrilor și cea a altor profesii juridice și non juridice – Arbitru
Elena Rida
14.15 – 14.30
Arbitrajul în noul context rezilient – Arbitru Liana Elefterie
14.30 – 14.45
Managementul informațiilor din domeniul arbitrajului – Arbitru Neculae Năbârjoiu
14.45 – 15.00
Est modus in rebus – Arbitru Cosmin Daniel Liță
15.00 – 15.10
Închiderea conferinței

Oficial Media – Ziar de Drepturi și Libertăți

Material realizat de Oana Maria Grigore & Cristi Iordache

Despre organizatorul Conferinței „Șapte ani de arbitraj instituționalizat în România”:

  • Asociația de Arbitraj Instituționalizat (prescurtat A.A.I.) a fost înființată în anul 2014 în scopul promovării, studierii și practicării arbitrajului instituționalizat în România ca alternative la instanța statală de judecată.

În cadrul Asociației de Arbitraj Instituționalizat funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor și Editura „ThalindraA”.

Privitor la Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat, acesta este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 Cod proc. civ.. Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 Cod proc. civ.. Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic.Pentru a fi eligibil față de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitatea, celeritatea, costurile reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată parților de a-și alege arbitrii.

Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România derulează programe de pregătire inițială și continuă a arbitrilor Tribunalului Permanent de arbitraj Instituționalizat, iar Editura „Thalindra” este specializată în editare de carte juridică.

Asociația de Arbitraj Instituționalizat are încheiate protocoale și parteneriate de colaborare cu un număr important de instituții și organizații, dintre care menționăm pe cele încheiate cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Confederația Patronatul Român, CECCAR Prahova și CECCAR Dâmbovița, Academia de Studii Economice, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea „Spiru Haret” din Constanța, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca ”Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, FEPAIUS, UGIR 1903, Consiliul Directorilor din Serviciile Funerare, Colegiul Consilierilor Juridici, Federația Organizațiilor Românești din Italia, Asociația Europeană ”Dimitrie Cantemir”, Asociația Taximetriștilor din Constanța, Asociația Birourilor de Mediere din Dâmbovița, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere, Asociația Centrul Regional de Mediere Muntenia, Asociația și Direcția Generală de Asistență Socială, Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Din anul 2017, Asociația de Arbitraj Instituționalizat este înscrisă pe lista ONG-urilor acreditate la Camera Deputaților și  din anul 2019 este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din evidența Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În anul 2019 a fost propusă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru a face parte din Colegiul Consultativ al Asociațiilor și Fundațiilor care funcționează în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Asociația a organizat în perioada 2018 – 2021 în temeiul Acordurilor Cadru de Practică încheiate cu Facultatea de Drept a Universității „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și Facultății de Drept a Academiei de Studii Econnomice, stagii de practică de 40 – 60 de ore pentru studenții din anul IV;

Mai multe informații pot fi găsite pe www.arbitraj-institutionalizat.ro și www.tribunal-arbitraj.ro.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">