Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

UE este hotărâtă să își reducă dependențele strategice și să își extindă capacitățile

Uniunea Europeană este hotărâtă să își sporească capabilitățile și gradul general de pregătire pentru apărare, pentru a fi pe măsura nevoilor și a nivelului său de ambiție în contextul amenințărilor și al provocărilor de securitate în creștere.

Bazându-se pe Declarația de la Versailles și pe Busola strategică, UE este hotărâtă să își reducă dependențele strategice și să își extindă capacitățile. Baza industrială și tehnologică de apărare europeană ar trebui consolidată în consecință, în întreaga Uniune.

Creșterea gradului de pregătire pentru apărare și consolidarea suveranității Uniunii vor necesita eforturi suplimentare, potrivit competențelor statelor membre, pentru: a) a îndeplini angajamentul comun de a crește substanțial cheltuielile pentru apărare și pentru a investi împreună mai bine și mai rapid; b) a îmbunătăți accesul industriei europene de apărare la finanțare publică și privată. În acest context, Consiliul European invită Consiliul și Comisia să exploreze toate opțiunile de mobilizare a finanțării și să prezinte un raport până în iunie.

În plus, Banca Europeană de Investiții este invitată să își adapteze politica de creditare a industriei de apărare și definiția sa actuală a produselor cu dublă utilizare, protejându-și în același timp capacitatea de finanțare; c) a stimula dezvoltarea și achizițiile comune pentru a acoperi deficitele de capabilități critice de la nivelul UE, în special de factori de sprijin strategic, precum și pentru a valorifica pe deplin sinergiile dintre procesele naționale și europene de planificare în domeniul apărării; d) a spori investițiile colaborative/comune în domeniul apărării, din etapa de cercetare și dezvoltare până la etapa de planificare, la industrializare și la achiziții comune, și pentru a îmbunătăți previzibilitatea, de exemplu prin contracte fixe multianuale; e) a crește reziliența industriei europene de apărare, flexibilitatea sa și capacitatea sa de a dezvolta și fabrica produse inovatoare din domeniul apărării, sporind interoperabilitatea și interschimbabilitatea acestora și asigurând disponibilitatea acestora pentru statele membre; f) a stimula integrarea în continuare a pieței europene a apărării în întreaga Uniune, prin facilitarea accesului la lanțurile de aprovizionare din domeniul apărării, în special pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie, și prin reducerea birocrației; g) a îmbunătăți răspunsul rapid și identificarea la timp a blocajelor din lanțurile de aprovizionare pentru piața apărării și pentru a asigura faptul că reglementările UE nu reprezintă un obstacol în calea dezvoltării industriei europene de apărare; h) a sprijini inițiativele pentru continuarea investițiilor în forța de muncă calificată cu scopul de a aborda deficitul de forță de muncă și de competențe care predomină în industria de apărare. Consiliul European invită Consiliul, Înaltul Reprezentant și Comisia să avanseze rapid în cadrul lucrărilor referitoare la Comunicarea comună privind o strategie pentru industria europeană de apărare (EDIS).

Acesta invită de asemenea Consiliul să avanseze fără întârziere în cadrul lucrărilor cu privire la propunerea însoțitoare referitoare la un program privind industria europeană de apărare.

Uniunea Europeană este hotărâtă să își sporească capabilitățile și gradul general de pregătire pentru apărare, pentru a fi pe măsura nevoilor și a nivelului său de ambiție în contextul amenințărilor și al provocărilor de securitate în creștere.

Capacitatea de desfășurare rapidă a UE, mobilitatea militară, exercițiile reale, consolidarea securității spațiale, contracararea amenințărilor cibernetice și hibride și abordarea acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și a ingerințelor străine (FIMI) sunt deosebit de importante în acest sens.

O Uniune Europeană mai puternică și mai capabilă în domeniul securității și al apărării va aduce o contribuție pozitivă la securitatea mondială și transatlantică și este complementară NATO, care rămâne baza apărării colective pentru membrii săi.

Sub acest aspect nu se aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și se ține seama de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Pe 24 aprilie 2024 (de la ora 10.00 până la ora 15.30 indicativ), Direcția Generală pentru Industria și Spațiul de Apărare a Comisiei Europene (DEFIS) organizează o Zi de Informare pentru potențialii solicitanți EDIRPA.

EDIRPA este instrumentul pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții comune.

Cu un buget total de 310 milioane EUR, Programul de lucru EDIRPA sprijină achizițiile comune în trei domenii: Muniție (de exemplu, arme de calibru mic, muniție de artilerie, mortare, rachete);Apărare aeriană și antirachetă; Platforme și înlocuirea sistemelor vechi. Aceste priorități de finanțare au fost stabilite împreună cu statele membre pentru a răspunde nevoilor urgente de apărare și pentru a completa stocurile de apărare. Termenul limită de depunere a propunerilor este 25 iulie 2024.

”2 miliarde EUR sunt investite în cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, producția de muniție și achiziții comune. Aceștia sunt pași importanți pentru a investi mai mult, mai bine, împreună și european.

Ele arată potențialul programului european pentru industria de apărare propus recent și contribuie la eforturile noastre de a sprijini Ucraina. Și UE își respectă promisiunea de a consolida baza tehnologică și industrială de apărare europeană„, a transmis  Margrethe Vestager, vicepreședintele  executiv al Comisiei Europene.

 

 

 

 


 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share