Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Universitățile membre ale Consorțiului Universitaria – prezente în ediția 2021 a QS World University Rankings

Ediția 2021 a QS World University Rankings confirmă performanțele academice și de cercetare ale universităților membre ale Consorțiului Universitaria. Astfel, patru dintre cele cinci universități componente ale Consorțiului Universitaria sunt prezente în această ierarhizare, din totalul celor șapte universități românești incluse în acest clasament.

Pozițiile ocupate de cele patru universități din Consorțiul Universitaria sunt: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (locul 814), Universitatea din București (locul 959), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (locul 1005) și Universitatea de Vest din Timișoara (locul 1183).

Alături de universitățile din Consorțiul Universitaria au mai fost incluse în acest clasament alte trei universități din România, care a aparțin exclusiv domeniului tehnic: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (locul 1079), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (locul 1083), Universitatea Politehnică din București (locul 1177).

Recunoașterea internațională obținută ca urmare a activităților didactice și de cercetare derulate precum și intensificarea proceselor de internaționalizare a mediului academic, obținută prin atragerea studenților străini și a cadrelor didactice din universități din afara României, confirmă și pe aceasta cale faptul că viziunea și strategia de dezvoltarea a învățământului superior românesc trebuie să fie în acord cu obiectivele propuse de Consorțiul Universitaria.

Metodologia utilizată[1] în acest demers de ierarhizare a universităților este specifică tuturor proceselor derulate de QS și include următorii indicatori de performanță: reputaţie academică – 40%, reputaţia în rândul angajatorilor – 10%, raport studenţi/facultate – 20%, raport citări/lucrări – 20%, cadre didactice din străinătate – 5%, studenţi din străinătate – 5%.

[1] https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share