Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Vrei să devii detectiv particular? Acum ai o șansă!

detectiv-particular

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor interesaţi, poliţia dâmboviţeană informează că în conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind  exercitarea profesiei de detectiv particular, organizează examen pentru obţinerea atestatului de detectiv particular în data de 11.09.2014.

În vederea participării la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii :

– are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

– posedă cel puţin studii medii şi este absolvent al unei şcoli postliceale de detectivi particulari sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior;

– este apt din punct de vedere medical;

– să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

– nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

– a obţinut avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa în vederea participării la examen;

Dosarele candidaţilor se primesc zilnic, de luni până vineri, între orele            08,00-10,00, la sediul inspectoratului, Serviciul Investigaţii Criminale, până la data de 29.08.2014.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente :

 

– cerere de înscriere;

– curriculum vitae;

– actele de stare civilă(certificat de naştere şi certificat de căsătorie);

– actul de studii în copie legalizată;

– actul de absolvire a unui curs de specialitate(şcoală postliceală de detectivi particulari), în copie legalizată;

– fişă medicală (tip) şi certificat de testare psihologică eliberate de o unitate sanitară specială;

– certificat de cazier judiciar;

– declaraţi pe proprie răspundere (notarială) din care să rezulte că nu îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice;

– dovada achitării tarifului pentru susţinere examenului care se achită la casieria I.P.J. Dâmboviţa;

Examenul constă în test grilă şi interviu, iar pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la ambele probe minim nota 5,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la următoarele persoane de contact :

  • subcomisar de poliţie Bărăscu Eduard telefon: 0245207231, 0245207200/int. 20163;
  • inspector principal de poliţie Năstase Bogdan telefon: 0245207312, 0245207200/int. 20185.

Tematica şi bibliografia o puteţi găsi pe site-ul unităţii www. db.politiaromana.ro – secţiunea cariera.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">