Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

11 ianuarie – Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale – prima zi în calendarul ecologic al anului

Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale este marcată la nivel mondial în fiecare an la data de 11 ianuarie și are ca scop accentuarea importanței protecției și conservării unor habitate și specii naturale importante, care se întind pe suprafețe mari și cuprind complexe de ecosisteme terestre sau acvatice – lacuri și cursuri de apă, zone umede cu specii de floră și faună unice.
Această dată a fost aleasă la inițiativa mai multor organizații ecologiste, printre care Wildlife Conservation Center și World Wildlife Fund, pentru a marca 80 de ani de la înființarea Rezervației Naturale Barguzinsky, situată pe teritoriul Rusiei, la nord-est de Lacul Baikal, înscriindu-se astfel, începând cu anul 1997, în calendarul sărbătorilor oficiale de mediu.
La nivel național  funcționează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)  care a fost înființată în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016 și funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 997/2016. ANANP este o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea Ministerului Mediului. Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

inventar_arii_Ro_v1-00000003

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuții specifice:

  • Propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
  • Propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;
  • Încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii;
  • Evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016;
  • Participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;
  • Elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori și custozi;
  • Completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;
  • Asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;
  • Completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare, etc.

 

După ani de negocieri dificile, liderii mondiali au ajuns  la un acord considerat istoric pentru protejarea biodiversității – conform înțelegerii parafate la summit-ul ONU CoP 15 din Montreal, Canada, O TREIME DIN SUPRAFAȚA PLANETEI AR URMA SĂ FIE PUSĂ SUB PROTECȚIE, PÂNĂ ÎN 2030, obiectiv aliniat cu Strategia de biodiversitate 2020-2030 a UE.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share