Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Accidentele de muncă din industria extractivă de suprafață

Inspecția Muncii derulează, pe parcursul anului 2021, o acțiune naționlă de verificare, privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață.

Acțiunea este motivată de incidența accidentelor de muncă și de gravitatea acestora și urmărește verificarea modului de respectare de către angajatori a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, adoptarea unor măsuri de prevenire a căderilor de la același nivel, precum și modul în care se aplică prevederile HG 1049/2006 privind cerinţele minime, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran.

Cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc în acest domeniu sunt cele legate de echipamentele de muncă, incendiile provocate de blocarea benzilor transportoare și a altor utilaje de transport a substanțelor minerale utile, cât și ca urmare a subdimensionării cablurilor de alimentare a instalațiilor cu energie electrică.

Pe parcursul anului trecut, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a efectuat 22 de controale, la angajatorii din industria extractivă. În cadrul acestora, s-au constatat 51 de deficiențe, s-au dispus 51 de măsuri si au fost sanționate 19 societăți, cu 48 de avertismente și 3 amenzi în valoare de 8500 de lei.

Principalele neconformități constatate de inspectorii de muncă, în cadrul acțiunilor de control sunt:

  • lipsa avizelor ISCIR pentru echipamentele de muncă de ridicare a sarcinilor,
  • lipsa instruirii lucrătorilor privitor la riscurile locului de muncă,
  • neacordarea echipamentelor de protecție corespunzătoare riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională,
  • dar și faptul că nu sunt menținute libere căile de acces și nu sunt stabilite măsuri de protecție împotriva electrocutării prin atingere directă.

În contextul campaniilor de informare și a creșterii gradului de conștientizare, tendința în ceea ce privește accidentele de muncă înregistrate în domeniul extractiv este una de scădere, astfel că, dacă în anul 2017, pe plan național, s-au produs 52 accidente de muncă, din care 4 mortale și 48 soldate cu incapacitate temporară de muncă, anul trecut numărul a scăzut la 22, toate cu incapacitate temporară de muncă și niciunul mortal.

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în industria extractivă de suprafață și subteran au fost:

  • electrocutarea,
  • nerespectarea metodelor de exploatare,
  • nerespectarea termenelor de executare a operațiunilor de mentenanță,
  • angrenarea lucrătorilor de către organe de mașini în miscare,
  • căderi de la același nivel, surpări de talazuri.

 Lixandru Marius

Inspector Șef

 

Comunicat de presă ITM Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share