Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Aniversare in Arhiepiscopia Targoviste

soborMD6

Sâmbătă, 26 decembrie 2015, s-au celebrat la Târgovişte, 16 ani de arhipăstorire a Înaltpreasfinţitului Pãrinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON, pe tronul mitropolitan al istoricei cetăţi de scaun muntene.
Ceremoniile au început dimineaţă, la Catedrala Mitropolitană din Târgovişte, cu celebrarea Sfintei Liturghii, de către Înaltpreasfinţia Sa, împreună cu părinţii consilieri de la Centrul Eparhial, părinţii protopopi, părinţi profesori de la şcolile de teologie din Eparhie, stareţii mânăstirilor, preoţi şi diaconi din oraş, cu participarea a numeroşi credincioşi, monahi şi monahii.
La finalul sfintei slujbe, Pc. Pr. Marius Dogaru, Consilier administrativ II, a ţinut un cuvânt în care a elogiat slujirea arhierească a Chiriarhului nostru, la Târgovişte.
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit NIFON a subliniat, apoi, în cuvântul său, importanţa spirituală deosebită a sărbătorii Naşterii Domnului pentru istoria mântuirii noastre, precum şi nevoia aprofundării sensurilor duhovniceşti profunde ale acestui extraordinar eveniment care a schimbat din temelii lumea.
După aceea, la Reşedinţa Mitropolitană, în Aula “Sf. Voievod Neagoe Basarab”, a avut loc o recepţie aniversară la care au participat delegaţi ai clerului şi mirenilor, monahi şi monahii, profesori de la cele două şcoli teologice din Eparhie, iar Corala Catedralei Mitropolitane, a oferit în dar, Chiriarhului nostru şi invitaţilor săi, un scurt concert de colinde.
Pc. Pr. Sorin Neculăescu, Protoiereu al Protoieriei Târgovişte Sud,  a evidenţiat, întrun cuprinzător cuvânt, trăsăturile determinante ale slujirii pastoral-misionare a Înaltpreasfinţiei Sale.
În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a evocat principalele implicaţii doctrinare şi spirituale ale Naşterii Domnului, semnificaţia duhovnicească profundă pentru fiecare dintre noi, dar şi nevoia intensificării misiunii pastorale a preoţilor, la parohii.
În finalul manifestărilor, Înaltul Ierarh a oferit distincţia de stavrofor Pc Pr. Ionuţ Ciprian Ileana, recent numit Consilier Social-Filantropic şi Misionar.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTE 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share