Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Consiliul Local Municipal Târgoviște, ședință ordinară în data de 21 decembrie

Consiliul Local Municipal Târgoviște, ședință ordinară în data de 21 decembrie

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, convoacă Consiliul Local Municipal în ședință ordinară, în data de 21 decembrie 2022, ora 14.00 în Sala de Consiliu.

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2023 privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2023.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială pentru anul 2023.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște estimat la data de 30 decembrie 2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2023.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea efectelor H.C.L nr. 366/16.12.2021 de aprobare la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022 și H.C.L nr. 9/27.01.2022 de completare a HCL nr. 366/16.12.2021 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și nu au obligații restante la bugetul local.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la biletele de intrare la spectacolele de teatru și a taxelor de utilizare temporară a spațiilor din cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 285/30.09/2021 privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta Cinematografului Independența.

Consiliul Local Municipal Târgoviște, ședință ordinară în data de 21 decembrie

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.1 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intrvenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții ”Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

16. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitație publică a 11 spații (căsuțe de lemn) în suprafață de 10,5 metri pătrați fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia.

17. Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”.

Proiectele se pot consulta în format integral aici:

PCT. 17 PCT. 16 PCT. 15 PCT. 14 PCT. 13 PCT. 12 PCT. 11 PCT. 9 PCT. 10 PCT. 8 PCT. 6 PCT. 5 PCT. 4 PCT. 3 PCT. 2 PCT. 1

Distribuie acest articol Oficial Media
Share