Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Consiliul Local Municipal Târgovişte, şedinţă ordinară, în data de 29 februarie 2024

Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 29 februarie 2024, ora 14:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Târgoviște.
PROIECTUL ORDINII DE ZI  PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 29.02.2024
 1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la H.C.L nr. 9/29.09.2023 (65/3210) privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Târgovişte
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște la data de 31 decembrie 2023
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2024
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru anul 2024
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2024
 8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 4
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 165
 10. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, nr. 21
 11. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. I.H. Rădulescu, nr. 6
 12. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Revoluției, nr. 15
 13. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Dâmboviței, nr. 16
 14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Stupilor, nr. 12
 15. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Dâmboviței, nr. 1
 16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1
 17. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 7
 18. Proiect de hotărâreprivind majorareaimpozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, nr. 70
 19. Proiect de hotărâreprivind majorarea impozitului datoratpentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște,str. Crângului, nr. 39A și 39B
 20. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sala de sport a Clubului Sportiv Școlar din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local și amenajare intersecții din Municipiul Târgoviște”
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Demolarea și reconstruirea Corpului C13 din incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Municipiul Târgoviște finanțat prin Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase“
 23. Proiect de hotărârepentru modificarea HCL nr. 9/10.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”
 24. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Federația Română de Fotbal în vederea organizării meciurilor de fotbal dintre reprezentativele României U20 -Italiei U20 și României U20 -Poloniei U20
 25. Proiect de hotărâreprivind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a bunurilor realizate în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”
 26. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor proprietate publică a Municipiului Târgovişte-clădire și teren aferente PT 1 Micro IV, situate în Strada Udrişte Năsturel nr. 10
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modernpentru organizarea Campionatului Național Înot Cadeți 12-13 ani
 29. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație și Universitatea „Valahia” din Târgoviștepentru desfășurarea orelor de la disciplinele Natație și Înot și Hidrokinetoterapie
 30. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri și a unui spațiu în incinta Complexului Turistic de Natație
 31. Proiect de hotărâreprivind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafață de 25 m2, situat în str. Calea Domnească, nr. 171 B, incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Târgovişte
 32. Proiect de hotărâreprivind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 cu persoanele din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1517/31.05.2022
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativde stat către actualii chiriaşi
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi
 37. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pe anul 2023

 

                                   

Distribuie acest articol Oficial Media
Share