Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Dezvoltarea capacității locale de reprezentare a minorității rome

Începând cu data de 21.06.2016, Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană implementează proiectul Dezvoltarea capacității locale de reprezentare a minorității rome, proiect de dezvoltare a Grupurilor de Inițiativă Locală în localitățile Timișoara, Măguri-Lugoj, Banloc, Cenad, Checea, Chevereșu Mare, Comloșul Mare, Dudeștii Noi, Lenauheim, Periam, Pesac, Saravale, Satchinez, Sânpetru Mare, ca structură de facilitare a implementării H.G. nr. 18/2015 de aprobare a Strategiei Guvernului României de integrare socială a cetățenilor români aparținând minorității rome.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Timiș, Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Biroul Regional Timiș, cu asistență financiară a Guvernului României prin Agenția Națională pentru Romi (149.950 lei) până la data de 28.11.2016.

Proiectul a pornit de la premise că minoritatea romă trebuie să se implice în propriul proces de integrare socială. Instrumentele legale, precum Strategia Guvernului României de integrare socială a minorității rome, nu pot fi utilizate la capacitate maximă dacă comunitățile rome continuă să afișeze aceeași indiferență față de procesul de integrare socială.

În acest sens, minoritatea romă, la nivel local, are nevoie de reprezentare de calitate care să asigure transmiterea nevoilor reale ale comunității în mod coerent și implicarea comunității în rezolvarea problemelor comunitare.

În cadrul proiectului se vor dezvolta Grupuri de Inițiativă Locale (GIL) formate din cetățeni români de etnie romă în cele 14 localități mai sus prezentate, conform specificațiilor H.G. nr. 18/2015 – Strategia Guvernului României de integrare socială a minorității rome.

În prezent echipele de implementare sunt în faza de identificare de reprezentanți locali în comunitățile mai sus menționate. Odată identificați, acești reprezentanți locali vor beneficia de un curs de dezvoltare a cunoștințelor și abilităților de reprezentare locală, ulterior ei având sarcina de a elabora pentru fiecare comunitate, o fișă a comunității cu date exacte precum: număr de copii care nu sunt cuprinși într-o formă de învățământ, număr de copii lăsați în grija altor persoane de părinții plecați în străinătate, număr de gospodării care nu au reglementată situația actelor de proprietate, etc.

Acești reprezentanți locali vor deveni persoane resurse pentru toate instituțiile publice implicate în proiect facilitând accesul în comunitate al acestora.

Stejarel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share