Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

În totalitarism libertatea de exprimare este cea dintâi libertate controlată de autorităţi. Tu susții libertatea de exprimare?

”Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine.” Ion Rațiu Libertatea de exprimare este posibilitatea acordată prin Constituţie oricărei persoane, de a-şi exprima gândurile, opiniile şi orice alte creaţii spirituale, în mod transparent şi independent de mijlocul de exprimare ales.

O primă concluzie este aceea că libertatea de exprimare trebuie realizată în mod public; gândurile şi celelalte creaţii interioare ale omului trebuie exteriorizate, întrucât gândirea umană nu este încă susceptibilă de a putea fi violată. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie baza juridică a statului de drept modern, suportul conceptual şi normativ pe care este edificată democraţia contemporană.

În totalitarism libertatea de exprimare este cea dintâi libertate controlată de autorităţi

Prin opoziţie, în sistemele totalitare, în regimurile dictatoriale, în orânduirile nedemocratice, conduse de pe poziţii autoritariste, autocratice şi oligarhice, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului nu sunt respectate, chiar dacă, în scop propagandistic, în cele mai multe rânduri, sunt prevăzute în Constituţie şi în legislaţie. În dictatură şi totalitarism, libertatea de exprimare este cea dintâi libertate controlată de autorităţi, limitată, cenzurată ori chiar interzisă, dată fiind însăşi natura ei şi potenţialul de risc pe care ideile şi opiniile liber exprimate îl prezintă în raport cu sistemele politice.

Pentru a evita cenzura și întoarcerea la un stat sclavagist susține libertatea presei:

CLICK PE IMAGINE PENTRU A DONA

Dacă, în democraţie, libertatea de exprimare comportă o serie de limitări şi restrângeri impuse de lege pentru respectarea intereselor colective şi a interesului naţional, pe de o parte, şi a drepturilor persoanei, pe de altă parte, în regimurile totalitare, restrângerea libertăţii de exprimare constituie un mijloc de control şi de coerciţie a cetăţeanului, un mod de limitare severă a unui drept fundamental şi chiar de interzicere a exercitării lui.

Aceste abordări abuzive din punct de vedere juridic, moral şi social sunt asociate cu un întreg aparat al propagandei politice şi ideologice, care are drept ţintă influenţarea, manipularea individului şi a maselor, „spălarea creierelor” în direcţia îndoctrinării şi reducerii la tăcere a cetăţenilor şi a societăţii guvernate de regimul totalitar.

Art. 30 – Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

Donează pentru Oficial Media, pentru libertatea de exprimare:

Distribuie acest articol Oficial Media
Share