Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

ISU Dâmbovița: RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate în anul 2020

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BASARAB I” AL JUDEȚULUI DÂMBOVIŢA

RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate în anul 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

În cadrul inspectoratului funcţionează 11 subunități de intervenție: Detaşamentele de Pompieri din Târgoviște, Titu, Găești, Moreni și Pucioasa și Gărzile de Intervenţie din Voinești, Răcari, Potlogi, Vișina, Cornești și Fieni.

În anul 2020, pandemia de COVID-19 a avut un puternic impact asupra comunităților, care s-au confruntat cu provocări extraordinare și cu incertitudini în viața de zi cu zi.

Virusul SARS-CoV-2 a îndoliat comunitățile și ne exprimăm profunda compasiune pentru victimele pandemiei și familiile acestora.

În continuare, avem nevoie de participarea oamenilor la efortul de redresare ca răspuns rapid la provocările pandemiei, pentru revenirea la starea de normalitate.
Toate eforturile noastre au fost concentrate asupra protejării personalului, a cetățenilor și pentru depășirea crizei.

OBIECTIVE
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane, reducerii efectelor riscurilor teritoriale, refacerea şi restabilirea situaţiei de normalitate într-un timp scurt, după manifestarea situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor, în zona de competenţă.

Obiectivele specifice ale activității desfășurate au fost stabilite pentru:
Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns;
Reducerea numărului de obiective puse în exploatare, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi verificarea persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
Dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului;
Aducerea la starea de funcționalitate a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (CJCCI DB) prin efectuarea racordului de energie electrică, dotarea imobilului și compartimentarea sălii de sedință.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
În contextul situației epidemiologice determinată de virusul SARS-CoV-2, începând cu data de 20.03.2020, la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență județene, au fost sistate controalele planificate la nivelul inspecțiilor de prevenire și direcționate resursele către alte forme ale activității de prevenire sau acțiuni în vederea sprijinirii măsurilor stabilite pentru gestionarea situației operative.

Au fost executate acțiuni independente și în comun cu reprezentanții IPJ, IJJ, DSP pentru verificarea respectării de către populație a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În acest context, indicatorii privind activitățile desfășurate prezintă un trend descendent. Analizând perioada supusă evaluării, se constată o scădere a indicatorilor, astfel:

18 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, din care 15 în caz de incendiu și 3 în caz de cutremur;
5 exerciţii de alarmare publică;
678 activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor, din care: 152 la operatori economici; 516 la instituţii şi 10 la localităţi;
26 alte activităţi, din care: 5 puncte de informare preventivă; 5 lecţii deschise şi 16 de alte activităţi de informare;
s-au distribuit, materiale informative de la IGSU: 451 afişe, 3193 pliante/flyere şi 300 alte categorii de materiale, care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

În ceea ce privește activitatea de avizare și/sau autorizare, în anul 2020 au fost eliberate:
96 avize de securitate la incendiu;
1 aviz de protecţie civilă;
66 autorizaţii de securitate la incendiu;
2 autorizaţii de protecţie civilă;
241 de adrese de neîncadrare în prevederile HGR;
1 acord pentru organizarea comercializarea artificiilor;
2 avize de amplasare în parcelă;
19 puncte de vedere la PUG, PUZ și PUD.

Inspecția de prevenire, a planificat un număr de 1007 de controale, executându-se 1201 controale de prevenire şi verificări, din care: 16 la localităţi, 416 la operatori economici, 764 la instituţii, 5 controale la operatori economici cu risc chimic care nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, 5 controale de prevenire la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Creșterea de la nivelul instituțiilor este datorată controalelor la secțiile de votare.

În anul 2020, în urma controalelor executate s-au constatat 880 de deficienţe, dintre care 67 de deficienţe au fost soluţionate pe timpul activităților specifice, reprezentând doar 7,6% din totalul acestora.

Au fost aplicate 656 sancţiuni contravenţionale principale, reprezentând 589 avertismente şi 67 amenzi contravenţionale în cuantum de 283.501 lei. De asemenea, au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale complementare de anulare a autorizațiilor de securitate la incendiu, care și-au pierdut valabilitatea, ca urmare a nerespectării condițiillor care au stat la baza emiterii acestora.

Pe linia avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile au fost executate 139 controale, pe timpul cărora au fost constatate 137 de deficienţe. Au fost aplicate 136 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 16 amenzi în cuantum de 63.111 lei şi 120 avertismente.

Conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în anul 2020 au fost planificate și executate 5 inspecţii colective pe amplasamente la operatorii economici de nivel superior: Ferro Performance Pigments Romania SRL, SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, SC Butangas România SA – Sucursala Conţeşti – Staţia de îmbuteliere GPL şi Depozit şi SC Oţelinox SA Târgovişte şi 1 inspecție pe amplasament de nivel inferior: SC Compet SA – Staţia depozitare ţiţei Silişte – Raciu.

Totodată, a fost executată o inspecție colectivă, în vederea încadrării în prevederile legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, a operatorului economic SC SunGarden Management SCS Pucioasa.
Pe linia transporturilor de deşeuri periculoase au fost emise 147 de avize care au o valabilitate de maxim 2 ani din momentul emiterii.

Înştiinţare şi alarmare
În anul 2020, au fost verificate toate mijloacele de alarmare de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, dar și mijloacele de alarmare ale operatorilor economici sursă de risc, totalizându-se, la nivel județ, un număr de 172 de sirene electrice și electronice.

În anul 2020 s-a efectuat câte 1 exercițiu de înștiințare, adică transmiterea de către ISUJ Dâmbovița a mesajelor către autoritățile administrației publice locale în primele trei (3) luni ale anului, ulterior fiind suspendate din cauza pandemiei declarate cu virusul SARS-CoV-2. În desfăşurarea antrenamentului au fost implicate cele 89 comitete locale și cei 14 operatori economici sursă de risc.

Sistemul RO-ALERT a fost utilizat pentru avertizare în vederea luării măsurilor de protecție și prevenire de către populația din zonele vizate de mesajele emise, atunci când indicii de infectare cu virusul SARV-CoV-2 au depășit valorile stabilite. Au fost transmise 46 de astfel de mesaje de avertizare.

Personalul din structurile operative, în cadrul misiunilor de patrulare în zone aglomerate au transmis mesaje preînregistrate de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, prin intermediul sistemelor audio din dotarea autospecialelor.

Protecţia chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN)
În anul 2020, din cauza pandemiei declarată cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul inspectoratului a apărut necesitatea înfiinţării unui punct de decontaminare pentrupersonalul și autospecialele care au executat transportul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 la unitățile spitalicești.

În punctul de decontaminare, deservit de echipajul CBRN și personal din cadrul Detaşamentului Târgovişte și amplasat la sediul inspectoratului, au fost executate 1764 de deconaminari ale tehnicii de intervenție și personalului.
Aceste momente dificile, atât pentru personalul inspectoratului cât şi pentru populaţie, scot în evidenţă şi mai mult necesitatea dotării inspectoratului cu o autospecială CBRN şi modul de decontaminare.

Asanarea pirotehnică
În anul 2020, ISU Dâmbovița a desfășurat o amplă activitate pe linie de asanare pirotehnică, executând un număr de 18 misiuni în 14 localităţi din judeţ.

Urmare a misiunilor specifice desfășurate, au fost ridicate 16 elemente de muniţie neexplodate, rămase din timpul conflictelor armate, fiind distruse în poligonul autorizat în condiții de siguranță.

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ
În anul 2020, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul ISUJ Dâmbovița s-a desfășurat cu 11 ambulanțe tip B2 pentru prim ajutor calificat, cu capacitate de transport pacient.
S-a menținut și construit o bună colaborare cu structura UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și cu SAJ Dâmbovița.

Încă de la începutul anului 2020, cu preponderență și odată cu declararea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, în mod deosebit la apariția primelor cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost întreprinse măsuri de pregătire teoretică și practică a paramedicilor privind modul de echipare, intervenție și decontaminare în astfel de situații.

INTERVENȚIE
În anul 2020, SMURD a intervenit la 10.768 cazuri (în medie 29 pe zi). Comparativ cu anul trecut, numărul intervenţiilor SMURD a scăzut cu 3,8%, de la 11.189 (2019).

SMURD a asigurat primul-ajutor în următoarele cazuri:
5877 afecţiuni medicale diverse;
2175 transport COVID-19;
20 descarcerare și prim ajutor;
212 prim-ajutor la accident rutier;
1389 traumatisme;
322 intoxicaţii;
532 afecţiuni cardiace;
17 arsuri;
6 persoană găsită decedată;
49 stop cardio-respirator;
1 accident feroviar;
55 echipajele au fost întoarse din drum;
5 deblocări;
65 deplasări fără intervenţie;
43 alarme false.
Echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă și descarcerare, în anul 2020, la 11.049 persoane (10.517 adulţi şi 532 copii).

Pe parcursul anului 2020, timpul mediu de răspuns a fost de 13 minute, iar timpul mediu de intervenție a fost de 45 minute, în comparație cu anul 2019, când timpul mediu de răspuns a fost de 12 minute, iar timpul mediu de intervenție a fost de 37 minute.

Această creștere a timpilor de răspuns și intervenție a apărut din cauza numărului mare de intervenții la pacienți suspecți/confirmați cu virusul SARS-CoV-2 pentru care echipajele au adoptat măsuri suplimentare de protecție, în sensul echipării combinezoanelor speciale și din cauza prelungirii timpului de predare a pacienților la spitalele COVID.

De la înființare, anul 2009, echipajele SMURD au acordat ajutor medical de urgenţă în 81.559 solicitări, pentru 81.592 persoane (75.729 adulți și 5.863 copii).

PREGĂTIRE
În anul 2020, în contextul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, numărul de sesiuni de formare/pregătire a paramedicilor organizate la Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență(CFPDAMU) au fost reduse, fiind desfășurate doar 6 sesiuni de formare/pregătire la care au participat 85 de persoane.

Evaluarea finală a cursanţilor s-a desfăşurat de fiecare dată cu participarea medicului șef UPU-SMURD de la Spitalul Judeţean de Urgență Târgovişte.

În anul 2020, un instructor al centrului de formare a participat în calitate de evaluator la etapa de vară a “Școlii Naționale Salvamont” ce reprezintă o amplă activitate de formare, pregătire profesională și evaluare a salvamontiștilor din întreaga țară, acțiune organizată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Aviație la Centrul Național de Formare Profesională Salvamont Padina, masivul Bucegi.

MANAGEMENT OPERAȚIONAL
Criza sanitară generată în anul 2020 de răspândirea virusului SARS-CoV-2, a determinat mutarea efortului principal pe linia realizării noilor misiuni repartizate în lupta cu coronavirusul, concomitent cu protejarea personalului propriu, cu prioritate a celui aflat în prima linie. În linii mari, aceste noi misiuni au fost reprezentate de:
activarea totală (faza nr. 4) a Centrului județean de coordonare și conducere a intervenției (CJCCI), începând din luna martie 2020, fapt fără precedent în perioada anterioară la nivelul județului;
mutarea activității CJCCI în locația special destinată din Târgoviște, B-dul Regele Carol I nr. 51, începând cu luna aprilie, cu implicarea și sprijinul autorităților locale pentru operaționalizare și de unde se gestionează problematica generată de coronavirusul SARS-CoV-2;
realizarea de misiuni de transport sau prim ajutor calificat pentru pacienți confirmați sau suspecți la infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2;
realizarea, la Detașamentul Târgoviște, a unui punct de decontaminare tehnică de intervenție și personal, după realizarea misiunilor de asistență a pacienților confirmați sau suspecți COVID.
Punctul de decontaminare, realizat în premieră în cadrul unității noastre, considerăm că a avut un impact foarte bun în asigurarea protecției personalului și realizarea misiunilor de intervenție ale inspectoratului județean.

Situaţia operativă la nivelul inspectoratului
În anul 2020, la nivelul zonei de competenţă, nu s-au produs situaţii de urgenţă care să afecteze obiective de interes naţional sau judeţean, să scoată din funcţiune instalaţii tehnologice, clădiri cu aglomerări de persoane sau depozite de valori. Au fost gestionate 14.803 situaţii de urgenţă şi alte evenimente.

Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit, în medie, la 41 intervenții pe zi, din care:
415 incendii: 2,80 %;
1158 incendii de vegetaţie şi altele: 7,82%;
10768 cazuri de urgenţă asistate de SMURD: 72,74 %;
510 alte situaţii de urgenţă: 3,44 % (misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, salvări de animale etc.)
397 acţiuni pt. asistenţa persoanelor: 2,68 %;
684 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: 4,62 % (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului etc.);
161 deplasări fără intervenție, alarmă falsă sau întors din drum: 1,08 %

Totodată, la nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat 683 activităţi de instruire (4,61 %) şi recunoaştere şi 27 exerciţii cu forţe în teren (0,18 %.).
Comparativ cu anul anterior, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 1,66%, de la 14.561 (2019), la 14.803 (2020).
Pe timpul intervenţiilor au fost salvate/evacuate 152 persoane (135 adulţi și 17 copii) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 49.114.900 lei.

În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 45 persoane (44 adulți și 1 copil) au decedat şi 200 persoane (185 adulţi şi 15 copii) au fost rănite.
În anul 2020, la nivelul zonei de competenţă, s-au produs 415 incendii, în scădere față de anul anterior, când s-au înregistrat 488 de incendii. Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 49.114.900 lei, în scădere faţă de valorile înregistrate în anul 2019 (115.558.250 lei). Pagubele produse la incendii au fost estimate la 6.884.800 lei în 2020, în scădere faţă de 2019, la 12.482.970 lei. Totodată, pe timpul intervenţiilor au fost salvate 483 animale (23 mari și 460 mici) și 43 păsări.

Cele mai des întâlnite împrejurări determinante rezultate din activitatea de stabilire a cauzelor incendiilor înregistrate în anul 2020 sunt următoarele:
170 – foc deschis (40,9%);
127 – Conductori electrici improvizaţi (30,6%);
119 – coş,canal, burlan de fum deteriorat-necurăţat (28,6%);
33 – aparate electrice defecte sau nesupravegheate (7,9%);

După tipul proprietăţii: din totalul celor 415 incendii, 353 au izbucnit la proprietăţi individuale, 23 incendii în domeniul public al statului, 34 în domeniul privat român și 2 incendii în domeniul privat străin.

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ
Prin implicarea nemijlocită a președintelui Comitetului județean pentru situații de urgență (CJSU), s-a declanșat o amplă acțiune de revizuire a Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea CJSU, a componenței Grupurilor de suport tehnic, dar și de stabilire a termenelor și responsabilităților privind întocmirea planurilor județene de acțiune pe tipuri de risc.

Declanșarea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 a impus revizuirea obiectivelor pentru anul 2020, efortul principal al comunităților fiind redirecționat către protecția oamenilor față de răspândirea virusului și îndeplinirea, pe cât posibil, a atribuțiilor și misiunilor de bază stabilite de lege.

EXERCIȚII DE PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE
În baza reglementărilor specifice în vigoare pe linia pregătirii prin exerciții, ținând cont de ciclicitatea planificării unor riscuri, în anul 2020 au fost planificate 5 exerciții interne județene, din care 4 de tip combinat (EXCOM), adică de conducere și cu desfășurare în teren, respectiv 1 exercițiu tip conducere (EXCON), numai pe flux informațional-decizional, fără forțe și mijloace în teren.

Anul 2020 a stat sub semnul restricțiilor impuse de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, motiv pentru care diferitele activități planificate de inspectorat, și care presupuneau prezență fizică, au fost restrânse.
PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV
Activităţile practice de pregătire au fost reduse şi chiar suspendate, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, fiind reluate ca urmare a aprobării inspectorului general.
Situația operativă și experiența intervențiilor proprii au stat la baza discuțiilor sau prelucrărilor de studii de caz/analiza intervențiilor, purtate cu personalul operativ; aceste activități s-au finalizat cu concluzii și învățăminte la nivelul subunităților, utile pe timpul acțiunilor de intervenție.
Este în curs de finalizare primul modul din poligonul de pregătire prevăzut a se realiza la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte.

PREGĂTIREA ȘI FORMAREA AUTORITĂȚILOR/POPULAȚIEI
A fost elaborat, aprobat prin ordin al Prefectului şi diseminat Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020;
Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19 s-a desfăşurat o singură acţiune de pregătire şi instruire cu personalul cu atribuţii în conducerea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici de pe raza judeţului.

Nu s-au mai organizat şi desfăşurat concursurile profesionale şi nici cursurile de pregătire a personalului cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă din administrația publică locală şi din instituţii.

În anul 2020 au fost analizate documentaţiile depuse şi au fost efectuate verificări în teren pentru emiterea avizelor de înfiinţare şi pentru sector de competenţă în urma a 25 solicitări ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
L

a nivelul judeţului dețin aviz de înfiinţare şi pentru sector de competenţă 18 servicii voluntare. 5 servicii private proprii şi 1 societate prestatoare de servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă au aviz de înfiinţare şi sunt avizate 12 sectoare de competenţă pentru serviciile private pentru situaţii de urgenţă.
Au fost emise 8 avize pentru şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă în urma solicitărilor primite.
Activitățile în cadrul programului de voluntariat ”Salvator din pasiune” au fost suspendate.
SUPORT

RESURSE UMANE
Dinamica de personal a unității în anul 2020 a fost într-o continuă schimbare. Astfel, inspectoratul județean este încadrat în procent de 88%, cel mai mare deficit înregistrânsu-se la ofițeri 33% și maiștri militari 23%. Au fost înregistrate 50 de pierderi de personal prin pensionare. Vârsta medie a personalului este de 40,7 ani.
Pentru rezultatele foarte bune obţinute în activitatea depusă şi merite deosebite de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor ordonate, în anul 2020 au fost acordate următoarele recompense:
Înaintarea în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad:
ofiţeri: 2;
subofiţeri: 20;
Pentru rezultatele foarte bune obţinute în activitatea depusă și merite deosebite de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunilor ordonate, în anul 2020, plt.adj. Cărpenaru Ionuț de la Detașamentul Moreni, i-a fost acordată Emblema de Onoare a IGSU.
LOGISTICĂ

În contextul declanșării pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, în vederea operaționalizării CJCCI Dâmbovița, din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a asigurat realizarea branșamentului provizoriu de energie electrică în valoare de 24,2 mii lei, respectiv compartimentarea modulară a sălii principale în valoare de 279,13 mii lei. Din aceeași sursă de finanțare s-au achiziționat obiecte de inventar (mobilier, cazarmament, furnituri de birou, aparatură electronică și electrocasnică, în valoare totală de 102,84 mii lei.

În luna aprilie 2020 a fost operaționalizat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Dâmbovița. În cadrul acestuia au fost instalate și puse în funcțiune, cu implicarea structurii de comunicații și tehnologia informației, 4 linii de comunicații pe fir, un abonament TV cu 4 posturi, un serviciu de comunicatii VPN de 100 Mb ce asigură conectarea în rețeaua RCVD a MAI a 10 telefoane VoIP si a 10 statii de lucru-desktop, precum și un abonament de internet la care sunt conectate 10 stații de lucru-laptop. Serviciile de comunicații, internet și TV sunt asigurate printr-un contract de servicii încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița.
Din punct de vedere al dotării tehnice, unitatea a primit următoarele:
a) Din achizițiile realizate de IGSU:
1 autoturism Dacia Logan;
1 autoturism Dacia Duster;
1 autospecială de descarcerare Mercedes Sprinter;
2 autospeciale Renault GRHD009 pentru transport containere;
1 container suport logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție ;
1 tabǎrǎ mobilǎ pentru sinistraţi.
b) din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa:
pentru asigurarea intervențiilor de diferite tipuri (motoventilatoare, suflante, motofierăstraie, motopompe, dispositive portabile stingere incendii, remorcă cu bazin cu apă și instalație de stingere, accesorii pentru stingerea incendiilor) în valoare de 315,71 mii lei
pentru asigurarea pregătirii personalului pentru intervenții (container multifuncțional pentru antrenament și container tip căsuță machetă) în valoare de 66,00 mii lei
pentru asigurarea protecției personalului împotriva COVID-19 (tunele dezinfectare, nebulizator dezinfectare, termometre cu infraroșu);
c) din achiziții proprii (complet scanner termic).

FINANCIAR
În anul 2020 finanţarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a fost asigurată din alocaţii de la bugetul de stat. Au fost analizate, în vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, 1545 proiecte de operaţiunie economice.
La capitolul ”Protecție civilă și protecția contra incendiilor” valoarea alocaţiilor bugetare utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor pentru bunuri și servicii a fost de 74.095,97 mii lei, din care :
Titlul I “Cheltuieli de personal”: 72.739,50 lei;
Titlul II “Bunuri şi servicii”: 1.316,20 lei;
Titlul XIII “Active nefinanciare”: 40,27 lei.
În ceea ce priveste achizitionarea și primirea prin transfer de bunuri pe parcursul anului 2020 mentionăm că am primit, prin transfer de la alte unități: trimestrul I (633.491,32 lei), trimestrul II (3.818.509,61 lei), trimestrul III (2.949.126,30 lei) și trimestrul IV (3.705.946,70 lei).
În cadrul investiţiei multianuale ,,CONS-P2 – Consolidare şi modernizare la sediul Detaşament pompieri Moreni” au existat active fixe corporale în curs de execuţie în valoare de 13.687,30 lei.
INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Printr-o bună colaborare cu comunicatorii din cadrul Instituţiei Prefectului – Județul Dâmbovița, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmbovița şi Inspectoratului de Jandarmi ”Mircea cel Bătrân” al județului Dâmbovița s-a asigurat o bună comunicare privind modalitățile de prevenire a infectării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și alte detalii legate de conduita preventivă.
O importanţă deosebită s-a acordat informării opiniei publice privind misiunile/acţiunile inspectoratului, a evenimentelor care au avut loc în zona de competenţă şi cauzele producerii acestora, precum şi măsurile de prevenire ce trebuie respectate în asemenea cazuri, cu accent pe conduita populaţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Astfel, s-au emis şi distribuit către mass-media 175 comunicate de presă și 79 buletine informative.

În anul 2020 au fost soluţionate 239 petiţii, în scădere cu 47,2% faţă de anul 2019 în care au fost soluţionate 453 petiții.
Pe parcursul anului 2020, Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, a derulat proiectul ”Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, cod SIPOCA 52, proiect co-finanțat prin Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme performante de management al calității și performanței, precum și a unei platforme informatice aferente monitorizării acestora, cu scopul de a furniza servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență.
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021
1. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă.
2. Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, precum şi instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special celor care gestionează infrastructura critic.
3. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns.
4. Consolidarea capacităţii umane, logistice şi administrative.

VĂ MULȚUMIM !
pentru modul echilibrat și promptitudinea cu care ați ales să sprijiniți eforturile pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 și a situațiilor de urgență produse la nivel județean. În continuare, este nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi, în efortul comun de redresare și pentru revenirea la starea de normalitate!

Distribuie acest articol Oficial Media
Share